Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

8.2.2024 klo 15:02
Uutinen

Blogi | Jenni Pöllänen: Pirkanmaa menestyy yhteistyöllä – yrittäjäjärjestö tekee töitä yrittämisen olosuhteiden puolesta 

Väestökehitys Pirkanmaalla on jatkanut vahvaa kasvua. Muuttovetovoimassa olemme huimassa nosteessa: lähes 35 000 asukkaan lisäys viimeisen kymmenen vuoden aikana on merkittävä mahdollisuus myös yrityksille ja yrittäjyydelle. Vuonna 2023 väkiluku kasvoi ennätykselliset 6 668 asukkaalla ja väkilukuun suhteutettu väestönkasvu (+12,5%) oli Suomen toiseksi suurinta heti Uudenmaan jälkeen. Pirkanmaalla on monia mahdollisuuksia ja katsomme rohkeasti eteenpäin. Meillä on potentiaalia nousta Suomen yrittäjäystävällisimmäksi ja sitä kautta elinvoimaisimmaksi maakunnaksi.

Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on vielä pieni – kuutisen prosenttia – mutta kasvaa nopeasti. Uusia, maahan muuttaneiden perustamia yrityksiä syntyy nopeasti koko kaupunkiseudulle. Aluejärjestömme uusi jäsenpalveluasiantuntija Sanni Välimäki palvelee myös maahan muuttaneita yrittäjiä. Tarjoamme laajan palvelun, asiakirjapankit ja verkostot myös englannin kielellä. 

Tilastokeskuksen vuoteen 2040 tehdyn väestöennusteen mukaan väestö vähenee osassa maakuntaa, mutta samaan aikaan Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee kymmeniä tuhansia uusia asukkaita. Mahdollisuus työskennellä monipaikkaisesti asuen pienemmässä kunnassa on mahdollisuus myös yrittäjille.

Me yrittäjäjärjestössä kannustamme yrittämiseen ja haluamme vahvistaa elinvoimaa vaikuttamalla yrittämisen toimintaedellytyksiin laajasti koko Pirkanmaalla – kaikissa kunnissa. Omistajanvaihdoshankkeemme kuntakiertue on kiertänyt alkuvuoden aikana jo Sastamalassa, Valkeakoskella, Punkalaitumella, Ylöjärvellä, Virroilla, Nokialla ja Parkanossa. Syksyyn saakka jatkuvan ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä etenevän hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä vahvistetaan jo olemassa olevaa palveluverkostoa. Tavoitteena on myös ohjata – yrittäjyydestään luopuvat ja valmiin yrityksen jatkamisesta kiinnostuneet – yrittäjät oikea-aikaisesti neuvontapalveluihin. 

Ympäri maakuntaa jakautuvan valmistavan teollisuuden merkitys Pirkanmaalla on merkittävä. Teknologia- ja metsäteollisuus ovat Pirkanmaan vahvoja toimialoja. Luovien alojen ja digitaalisen talouden merkitys kasvaa ja alueellamme on vahva asema myös näillä aloilla. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella ovat teollisuus, kauppa ja palvelut. Yrityksiä perustetaan kaikille toimialoille kaikissa Pirkanmaan kunnissa ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistysten aktiivinen läsnäolo ja vaikuttamistyö laajasti koko maakunnassa on tärkeää ja merkittävä mahdollisuus parantaessamme yrittämisen toimintaedellytyksiä. 

Yritykset tarvitsevat osaajia 

Pirkanmaallakin kasvua haastaa työvoiman saatavuus ja osaamistarpeiden ennakointi. Huomaamme kuitenkin työttömyyslukujen kasvaneen nopeasti talven aikana. Työmarkkinoiden kohtaannon ongelmissa – työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopimattomuudessa – on ketterällä ja yritysten tarpeet huomioivalla koulutuksella iso merkitys. Yrityksissä korostuvat systemaattinen osaamisen kehittäminen. Myös monella työttömällä työnhakijalla on tarve päivittää osaamistaan, jotta se vastaa yritysten tarpeita. Pirkanmaan Yrittäjät sekä paikallisyhdistyksemme käyvät jatkuvaa vuoropuhelua alueen korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kanssa yritysten tarpeista ja toiveista oikeanlaisen osaamisen kasvattamiseksi.  

Ulkomaisen työvoiman houkuttelu ja kansainvälisten markkinoiden hyödyntäminen ovat avainasemassa yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta. 

Vastuullisuus, TKI ja verkostoituminen ovat yritysten menestymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia 

Kestävä kehitys, uusiutuvan energian käyttö sekä hiilineutraalisuustavoitteet ovat tärkeitä teemoja ja nousevat esiin myös pk-yritysten kanssa keskustellessa. Yhä useampi yritys miettii ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuuttaan. Yrittäjäjärjestöllä on luvassa koulutuksia, vastuullisuuteen liittyviä tietoiskuja ja viestintää jäsenyritystensä hyödynnettäväksi. Olemme aloittaneet yhteistyön muun muassa Pirkanmaan ilmastotoimintakeskuksen kanssa. 

Pirkanmaan vahva yritysosaaminen ja TKI-panostus tukevat valtakunnallista kasvua. Suuremmatkin yritykset hyödyntävät maakuntamme huippuosaajia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Alue tarjoaa menestymisen mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla: uusia yrityksiä tarvitaan sekä nykyisten palveluiden turvaamiseen että uusien palveluiden luomiseen. Isot yritykset luovat mahdollisuuksia myös pk-yrityksille ekosysteemien ja verkostoitumisen kautta. Yrittäjäjärjestö kannustaa verkostoitumiseen ja tukee sitä. Pirkanmaan Yrittäjien verkostot löydät verkkosivuiltamme

Yhteistyöllä voimme olla Suomen paras maakunta  

Pirkanmaalla laajalla, kaikki sidosryhmät kattavalla yhteistyöllä ja yhdessä onnistumisella on vahvat perinteet. Tästä hyvänä esimerkkinä Pirkanmaan Kädenjälki 2023 -vaikuttamiskokonaisuus. Meillä on jatkuva vuoropuhelu Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, minkä tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin. TE-uudistuksen valmisteluun Tampereen vastuukunta-alueella olemme osallistuneet systemaattisesti koko valmistelun ajan. 

Pirkanmaalla on monia mahdollisuuksia ja katsomme rohkeasti eteenpäin. Meillä on potentiaalia nousta Suomen parhaaksi maakunnaksi yrittää viimevuotiselta toiselta sijalta (Elinvoimabarometri 2023). Helmikuussa toteutamme kuntabarometrin, jossa tutkimme kuntatasoisesti yrittäjien kokemuksia yrittäjyyden olosuhteista. Näin löydämme paikalliset vahvuudet sekä mahdolliset kehityskohteet elinvoiman kasvattamiseen. Onnistutaan yhdessä! 

Jenni Pöllänen
Jenni Pöllänen