Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

11.9.2023 klo 09:10
Uutinen

Blogi: Miten pitää hyvistä tekijöistä kiinni?

Rinnastan eläkkeelle jäämisen työpaikan vaihdokseen. Suurin syy työpaikan vaihtoon on esihenkilön huonot johtamistaidot. Muita syitä voivat olla huono palkkakehitys ja etenemismahdollisuuksien puute. Työn merkitykselliseksi kokeminen ja työn haastavuus ovat myös oleellisia tekijöitä. Työnkuvan tulisi vastata henkilön osaamista ja tukea tämän uratavoitteita. (Talouselämä 30/23 s. 59)

Eläkkeelle kiiruhdetaan juuri samoista syistä. Vuorovaikutus työntekijän ja esihenkilön välillä voi hiipua eläkeiän lähestyessä, eikä esihenkilö ota aktiivista roolia työn tavoitteiden kirkastamisessa. Kehityskeskustelun agendalle lipsahtaa työnteon kannalta outo tavoite: eläkkeelle siirtyminen, johon esihenkilön ja eläkeikää odottavan on helppo keskittyä ja kuitata keskustelu rutiininomaisesti käydyksi.

Talouselämän artikkelin mukaan yli puolella esihenkilöistä ei ole lainkaan johtamiskoulutusta tai he ovat saaneet koulutusta vain kerran tullessaan esihenkilöiksi. Vaatimukset johtajuutta kohtaan muuttuvat koko ajan. Siksi hyvä johtaminen vaatii halua, aikaa ja osaamista johtaa, sekä jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Ikäjohtamisella tarkoitetaan kaikenikäisten hyvää johtamista; taidot punnitaan eritoten eläkeiän lähestyessä. Kun esihenkilön ja työntekijän välit ovat luottamukselliset ja esihenkilö tietää työntekijän suunnitelmat, voidaan työuran jatko suunnitella huolellisesti. Työkaluna on esihenkilön ja työntekijän välinen urakeskustelu, jonka aikajänne on kehityskeskustelua pidempi. Työntekijä kertoo alustavasti työuran jatkosta ja siihen liittyvistä toiveista. Esihenkilö on perehtynyt työntekijän koulutukseen, aikaisempaan työhistoriaan ja ylipäätään tämän vahvuuksiin, jotta osaaminen ja hiljainen tieto tulee kartoitetuksi.

Yhdessä laadittu urasuunnitelma antaa askelmerkit tulevaisuuteen. On hyvä varmistaa, että työolosuhteet ja työn resursointi on kunnossa. Ikäjohtamiselle kannattaa antaa sitä enemmän painoarvoa, mitä enemmän henkilöllä on työvuosia takana. Hyvä ikäjohtaminen sataa suoraan työnantajan laariin, koska työntekijän hiljainen tieto saadaan osaksi työnantajan osaamispääomaa. Kuunteleminen lisää työn merkityksellisyyttä.  Lisäbonuksena voi olla kokeneen työntekijän halu jatkaa työuraa yli eläkeiän.

Savon Yrittäjien palvelu ”Digistä voimaa työuran jatkoon” valmentaa esihenkilöitä hyvään ikäjohtamiseen. Lisätietoa: https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/savon-yrittajat/savon-yrittajien-palvelut/digista-voimaa-tyouran-jatkoon/

Marketta Rantama
YTL, työhyvinvoinnin valmentaja, yrittäjä, tietokirjailija
Projektipäällikkö – Digistä voimaa työuran jatkamiseen -palvelu
p. 044 368 0504
marketta.rantama@yrittajat.fi