10.6.2020 klo 16:32
Uutinen

Business Finlandilta uusi lainarahoitusmalli, jota voi hakea vuoden loppuun – Mahdollinen myös kehittämisrahoituksen rinnalla

Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta. Häiriötilanteen kehittämisrahoituksen haku päättyi maanantaina 8. kesäkuuta.

Tilapäinen TKI-lainarahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. Tilapäistä rahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti.

– Business Finlandin tehtävä on rahoittaa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka auttaa yrityksiä luomaan uutta kilpailuetua. Tilapäisellä lainarahoituksella täydennämme olemassa olevia rahoituspalvelujamme ja tarjoamme rahoitusta kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten lisäksi myös niille yrityksille, jotka hakevat TKI-toiminnalla parempaa kansallista kilpailuetua, johtaja Ari Grönroos Business Finlandista sanoo.

– Verrattuna häiriötilanteeseen tarkoitettuun avustusrahoitukseen, tilapäisessä lainarahoituksessa kehittämistavoitteiden oletetaan olevan jo pidemmällä horisontissa, hän jatkaa.

Lue myös Business Finland sai lähes 30 000 hakemusta koronakriisin kehittämisrahoitukseen – Sitä on myönnetty vajaa puolille hakijoista

Lainasumma 100 000 – 500 000 euroa

Lainaa voi hakea kehitysprojektiin, jonka koko on vähintään 150 000 euroa. Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 prosenttia projektin hyväksytyistä kustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta, ja se on suuruudeltaan 100 000 – 500 000 euroa.

Hakijan on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille. Rahoituksen saajan on siis oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan tällaisen projektin ja aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.

Kehitysrahoituksen rinnalle tietyin ehdoin

Business Finland kertoo usein kysytyt kysymykset -sivullaan, että yritys ei voi saada TKI-rahoitusta samaan projektiin kuin mihin se on saanut kehittämistukea, mutta jatkokehitykseen tai toiseen projektiin rinnalle se onnistuu.

Tilapäistä lainarahoitusta voi saada myös rinnakkain avustusmuotoisen häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, jos tekeminen kohdistuu eri asioihin kuin avustusprojektissa.

Business Finlandin tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan, uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan, kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja, pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä asiakkaiden kanssa, lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista tai kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Tukea ei voi saada koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin, eikä operatiivisen tuotantotoiminnan kustannusiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin.

Kehittämistyön nopeuttamiseksi

Rahoitus sopii Business Finlandin mukaan erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Rahoitusta voivat hakea myös organisaatiot, joissa poikkeustilanne on tehnyt mahdolliseksi normaaliaikoja laajemman panostamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämisen toteutus vaatii lisäresursointia.

Business Finlandin rahoituksella ne voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa sitä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi