8.5.2020 klo 12:48
Uutinen

Business Finlandin tarkastusraportti löysi yksittäisiä virhepäätöksiä – TEMin tilaama raportti julki

TEMin tilaaman Business Finlandin koronarahoitusta koskevan tarkastusraportin mukaan koronatukea on myönnetty säädösten mukaisesti. Raportti löysi vain vähäisiä virheitä tuen myöntämisessä.

– Päähavainto tarkastuksen perusteella on se, että Business Finland on myöntänyt koronatukea säädösten mukaisesti. Tarkastuksessa on löytynyt yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet. Näihin tietenkin puututaan. Kokonaiskuva kuitenkin on se, että tuki on saavuttanut hakijat kriteerit täyttäen ja lainsäädännön mukaisesti, kertoo johtaja Antti Joensuu työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tarkastuksen kohteena olivat käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus. Tarkastuksen tavoitteena oli lisäksi selvittää muun muassa se, ovatko rahoituskriteerit selkeät ja hyvin viestitty.

Business Finland vastaa: ”Käymme yksittäiset lisäselvitystä vaativat tapaukset tarkasti läpi”

Rahoituskriteerit perustuvat EU-valtiotukisääntöihin, kansalliseen lainsäädäntöön, sekä Business Finlandin rahoituskäytäntöihin. Oleellisilta osin kriteerit ovat pysyneet samoina häiriötilanteen rahoituksen ajan.

Merkittävin rahoituspäätöksiä koskevan tulkinnan muutos perustuu verovelan käsittelyyn hakemushetkellä, jota on löyhennetty siten, että maksusuunnitelman sijasta verovelkaa ei saa olla ulosotossa. Tämä johtuu verohallinnon ruuhkautuneesta verojen maksusuunnitelmien käsittelystä.

Tarkastuksen mukaan Business Finland on viestinyt ja neuvonut hakijoita rahoituspalveluista ja -kriteereistä asianmukaisesti.

– Olen tyytyväinen siitä, ettei Business Finlandin prosesseista tai menettelystä kokonaisuutena löytynyt puutteita. Tarkastuksessa esiin nousseet huomiot auttavat meitä entisestään parantamaan työtämme, ja nämä yksittäiset lisäselvitystä vaativat tapaukset tullaan käymään tarkasti läpi. Olemme jo tarkastuksen aikana aloittaneet tapausten läpikäymisen, ja niiden perusteella parantaneet prosessiamme. Tämä työ jatkuu, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Havaitut puutteet pieniä kokonaiskuvassa – Yrityksen loppuraportti voi johtaa rahoituksen takaisin perintään

TEM tilasi tarkastusraportin BDO Audiator Oy:ltä. Business Finland on arvioinut hakemusten rahoituskelpoisuuden osalta erityisesti, miten toiminnan kehittäminen on kuvattu.

– Rahoitushakemuksiin kuvatut kehittämistoimenpiteet ja koronaepidemian vaikutus on tulkittu matalalla kynnyksellä, mikä on aiheuttanut tulkinnanvaraisuutta erityisesti kehittämisen ja varsinaisen liiketoiminnan välillä, raportissa todetaan.

Tarkastuksen perusteella BF ei ole rahoittanut sellaista yhtiötä, joka rahoituspäätöksen ajankohtana olisi asetettu konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, tai jolla olisi ulosotossa verovelkaa, tai joka olisi menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

– Tarkastuksessa on tullut esille yksittäisiä tapauksia, joissa kommandiittiyhtiön oman pääoman riittävyyttä ei ole dokumentoidusti varmennettu. Havaitut puutteet eivät ole merkityksellisiä, kun ottaa huomioon rahoitettujen avustusten kappale- ja euromäärät, Antti Joensuu toteaa.

Rahoituksen hakemisessa ja käsittelyssä on painotettu käsittelyn helppoutta, yksinkertaisuutta ja nopeutta. Tarkastuksen mukaan tässä on käsittelyprosessin osalta olennaisilta osin onnistuttu.

Tarkastuksen perusteella myöntö- ja hylkäyspäätöksiä on pääsääntöisesti perusteltu annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

– Yksi osa riskienhallintaa on loppuraportointivaihe, jossa yritys raportoi tehdyn projektin sisällön ja kustannusten syntymisen. Tässä vaiheessa on mahdollista keskeyttää maksatus ja periä jo myönnetty rahoitus takaisin, mikäli yritys on toiminut päätöksen ehtojen vastaisesti, sanoo johtaja Joensuu.

toimitus (at) yrittajat.fi