12.1.2017 klo 15:25
Uutinen

Digitalisaatio ja uudet palvelut esillä Centrian koulutusiltapäivässä

AppSim-hanke järjestää ”Big Data – digitalisaatio ja uudet palvelut” – koulutusiltapäivän Centria-ammattikorkeakoulun Talonpojankadun kampuksella 1.2.2017.

Yhteistoimintamallien ja käyttäjäymmärryksen tärkeydestä digitalisaation osana puhuu pitkän linjan palvelututkimuksen asiantuntija Marja Toivonen, joka on tehnyt palveluinnovaatioihin ja palvelujen liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta niin VTT:llä kuin Aalto-yliopistossakin. Puhujina toimivat myös OP-ryhmän Service Design lead Harri Nieminen sekä Anssi Mikola, joka on niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon kansainvälinen kehittäjä. Koulutusiltapäivä on maksuton ja siihen voi ilmoittautua Centrian internet-sivujen kautta.

AppSim -hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Osaamista kehitetään työelämäkumppaneiden kanssa muodostetussa Living Lab -verkostossa. Tavoitteena löytää palvelumuotoilun avulla uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä etenkin simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Kehitettyä uutta osaamista hyödynnetään alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittämiseen ja edelleen alueellisen osaamistason nostamiseen.

Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centria-ammattikorkeakoulussa on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Hankkeen aikana SILMU-labran rinnalle kehitetään simulaatiopedagogista osaamista vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin perustuvaa uutta poikkitieteellistä simulaatiopedagogiikkaa sekä konseptia sitä tukevasta toimintaympäristöstä.

Ilmoittaudu ennakkoon: http://tki.centria.fi/koulutus/big-data-digitalisaatio-ja-uudet-palvelut-kokkola/2946

Lisätietoja: johanna.hautamaki@centria.fi