13.5.2020 klo 09:40
Uutinen

Ekonomisti: ”Meidän ei pidä tuudittautua konkurssien määrän vähäiseen kasvuun” – Katso millä aloilla eniten konkursseja

Konkurssihakemuksia on tullut alkuvuonna yli 1100 yrityksestä, noin 10 prosenttia viimevuotista enemmän. Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen varoittaa, että konkurssihakemusten määrä voi kasvaa selvästi kesän jälkeen koronan vuoksi.

– Tilanne huomioon ottaen luvut ovat maltilliset. Konkurssien määrään vaikuttaa paljon se, kuinka tiukkoina ja pitkään koronarajoitukset jatkuvat. Jos tilanne jatkuu poikkeuksellisena kesän yli, niin sitten konkurssien määrä voi lisääntyä huomattavasti, Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen toteaa.

Hänen mukaansa monet asiat ovat vaikuttaneet konkurssien toistaiseksi aika pieneen määrään.

– Useilla yrityksillä on ollut hieman kassavaroja. Yritystukien määrä vaikuttaa myös tilanteeseen, samoin lomautukset sekä erilaiset joustot rahoituksessa ja juoksevissa kuluissa kuten vuokranmaksussa, Petri Malinen listaa.

Hän korostaa, että erilaiset tukitoimet ovat tärkeitä, jotta vältetään ”turhat konkurssit”. Konkursseja tapahtuu ilman koronaakin, mutta nyt on pidettävä huolta siitä, että esimerkiksi voimakkaasti kasvavia, paljon investointeja juuri tehneitä ja terveellä pohjalla olevia yrityksiä ei kaatuisi.

Rajoituksia ja tukiakaan ei voi Malisen mukaan pitkään jatkaa.

Neuvottele rahoittajien kanssa

Mitä yrittäjän kannattaa ja mitä hän voi tehdä, jos konkurssi uhkaa?

– No jos ei vielä aikaisemmin ole neuvoteltu rahoittajien ja velkojien kanssa, niin viimeistään silloin, jos konkurssi todella alkaa häämöttää edessä, Petri Malinen painottaa.

– Kannattaa muistaa, että läheskään aina vireille pantu konkurssi ei lopulta johda konkurssiin. Useimmissa tapauksissa rahoittajilta ja velkojilta löytyy ymmärrystä, konkurssin välttäminen on heidänkin etunsa, Malinen toteaa.

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan kymmenesosa yrittäjistä pelkää nyt menevänsä konkurssiin.

Väliaikaiset muutokset konkurssilaissa helpottavat osaltaan ahdingossa olevien yrittäjien tilannetta. Nyt puolen vuoden aikana koronan vuoksi vaikeuksiin joutunutta yritystä ei voi hakea konkurssiin, vaikka se ei viikon kuluessa maksumuistutuksesta pystyisikään maksamaan erääntynyttä saatavaa. Lue lisää aiheesta täältä.

Lähde: Tilastokeskus

Viime viikko koronaajan kovin konkurssiviikko

Suomen Asiakastieto kertoo, että vapun jälkeisellä viikolla konkurssihakemuksia tehtiin yhteensä 71, mikä on koronakriisin aikana toistaiseksi korkein yhden viikon hakemusmäärä. Yhteensä konkurssihakemuksia on tehty Asiakastiedon mukaan 1166 viime viikon eli viikon 19 loppuun mennessä. Määrä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Vapun jälkeisellä viikolla konkurssihakemuksia tehtiin Asiakastiedon mukaan aiempaa enemmän rakennusalalla (18 kpl) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (9 kpl).

– Rakennusalan konkurssien määrän kasvuun vaikuttaa rakentamisen ylikuumentuneen tilanteen tasaantuminen. On syntynyt ylikapasiteettia, Petri Malinen huomauttaa.

Tilastokeskus puolestaan kertoi huhtikuun lopulla, että tammi–maaliskuussa pantiin vireille 772 konkurssia. Määrä on 95 konkurssia (14 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 417, mikä on 278 henkilöä (8,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Huhtikuun konkurssitilastoja toimialoittain Tilastokeskus ei ole vielä julkaissut.

Näillä toimialoilla eniten konkursseja

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–maaliskuussa Tilastokeskuksen mukaan muun muassa teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä niin sanottujen muiden palveluiden päätoimialoilla.

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuu 2020 Konkurssit tammi-maaliskuu 2019 Henkilökunta tammi-maalis 2020 Henkilökunta tammi-maalis 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 19 22 29 49
Teollisuus ja kaivostoiminta 78 51 400 375
Rakentaminen 158 138 755 919
Kauppa 135 133 530 455
Kuljetus ja varastointi 53 63 307 231
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 79 64 397 238
Muut palvelut 247 201 996 867
Toimiala tuntematon 3 5 3 5
YHTEENSÄ 772 677 3 417 3 139

Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 247 konkurssia, mikä on 46 konkurssia (23 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden toimiala pitää sisällään muun muassa taide-, viihde- ja virkistystoiminnan, informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kuljetuksessa ja varastoinnissa. Alalla pantiin vireille 53 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (16 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi