30.4.2020 klo 13:57
Uutinen

Oletko maksuvaikeuksissa? Konkurssilakiin ja ulosottoon muutoksia 1.5. alkaen koronan vuoksi

Yritysten konkurssiin hakemista hillitään ja ulosotossa olevien tilannetta helpotetaan väliaikaisilla lakimuutoksilla. Myös tilinpäätöksien toimittamiseen annetaan lisäaikaa.

Konkurssilakia muutetaan väliaikaisesti siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitetaan. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Lakimuutos on voimassa 1.5.–31.10.2020.

– Monet yritykset ovat tilapäisesti maksuvaikeuksissa koronaviruksen vuoksi. Tämän lakimuutoksen ansiosta vältytään turhilta konkurssitilanteilta, toteaa Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Konkurssiin voi hakea, jos ongelmat eivät johdu koronasta

Lakimuutos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että velkojat eivät voi ollenkaan hakea yrityksiä konkurssiin seuraavien kuuden kuukauden aikana:

– Jos velkoja voi osoittaa, että kyse ei ole tilapäisestä maksukyvyttömyydestä, vaan yritys ei ole maksanut laskujaan ennen koronaakaan, niin silloin voi hakea konkurssiin, Tiina Toivonen selventää.

Hän huomauttaa, että useat suuret julkisvelkojat kuten verottaja sekä finanssisektori ovat jo aiemmin todenneet, että ne eivät hae konkurssiin koronan vuoksi vaikeuksiin joutuneita yrityksiä.

– Kyse on enemmänkin pienemmistä yksityisvelkojista, esimerkiksi tavarantoimittajista, että mitä ne tekevät, Toivonen sanoo.

Yritysten itsensä hakemien ja itseään koskevien konkurssien osuus kokonaismäärästä on normaalisti 30 ja 40 prosentin välillä.

Ulosotossa oleville helpotusta ja lisäaikaa

Yrittäjä tai yritys voivat saada helpotuksia ulosottomaksuihinsa väliaikaisten maksuvaikeuksien vuoksi. Ulosottovelasta voidaan tehdä myös maksusuunnitelma.

Koronan vuoksi ulosottolainsäädäntöä on muutettu väliaikaisesti siten, että helpotuksia voi saada suoraan myös koronasta johtuvista maksuvaikeuksista. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.5. alkaen ja ovat voimassa 31.10. saakka.

– Tärkeää on muistaa, että helpotukset eivät tule automaattisesti korona-aikanakaan. Velallisen pitää osata pyytää niitä ulosottomieheltä vedoten koronatilanteeseen, painottaa lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Jos yrittäjä saa yrityksestä palkkaa, ulosottomies voi antaa hänelle maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan antaa normaalisti enintään kolme kuukautta, mutta väliaikaisen lakimuutoksen ansiosta kuusi kuukautta.

– Velkojan suostumuksesta maksuaikaa voidaan antaa normaalisti maksimissaan kuusi kuukautta, mutta lakimuutoksen myötä 12 kuukautta, Tiina Toivonen kertoo.

Ulosmittauksen määrää voidaan alentaa

Palkasta voidaan heikentyneen maksukyvyn vuoksi ulosmitatta myös aikaisemmin määrättyä pienempi määrä. Elinkeinoa harjoittavan luonnollisen henkilön saamasta toistuvasta elinkeinotulosta jätetään pääsäännön mukaan ulosmittaamatta viisi kuudesosaa. Määrää voidaan edelleen alentaa, jos velallisen maksukyky on oleellisesti heikentynyt.

– Nyt toukokuun alussa voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi alennusta voi pyytää suoraan koronakriisin aiheuttaman heikentyneen maksukyvyn vuoksi. Elinkeinotulon osalta ei voida saada vapaakuukausia tai lykkäystä, Toivonen sanoo.

Myös yhtiön tai muun yhteisön osalta voidaan rajoittaa elinkeinotulosta tehtävän ulosmittauksen määrää, jos velallinen voi jatkaa tällä tavalla liiketoimintaansa. Koronakriisin aikana myös yhteisön saamaan elinkeinotuloon on mahdollista saada helpotuksia aikaisempaa helpommin.

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen muistuttaa myös maksumerkinnöistä koronatilanteessa: – Jos maksuhäiriömerkintä tulee koronan vuoksi, voi pyytää Asiakastietoa lisäämään merkinnän yhteyteen, että se johtuu koronaviruksen aiheuttamista ongelmista, Toivonen sanoo.

Asiakastieto Oy on itse tiedottanut asiasta pari viikkoa sitten.

Maksuvaikeuksissa olevien yrittäjien asemaa aiotaan parantaa myös yritysten perintäkulujen rajoittamisella. Oikeusministeriössä on valmistelussa perintämaksuihin tuleva kulukatto.

Myös tilinpäätöksille jatkoaikaa

Myös osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin, yhdistyslakiin ja eräisiin muihin yhteisölakeihin tulee väliaikaisia muutoksia koronaepidemian vuoksi.

Normaalisti tilinpäätös on toimitettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Nyt siihen on tulossa osin jatkoaikaa. 30.11.2019–29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020.

– Poikkeus koskee vain sellaista tilinpäätöstä, jonka laatimisen määräaika on päättynyt tai päättyy epidemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana, selventää Yrittäjien asiantuntija, juristi Atte Rytkönen.

Myös kokousten pitämiseen on tulossa helpotuksia ja jatkoaikaa:

– Osakeyhtiön yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta, kertoo Rytkönen.

Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena, johon kaikki osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen.

Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Rytkösen mukaan kaikilla edellä mainituilla muutoksilla pyritään siihen, että yhteisöjen hallituksilla olisi riittävästi aikaa ja keinoja järjestää kevään kokoukset yhteisöjen tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi