YEL-työtulolaskuria korjataan
Eläketurvakeskus kertoo muuttavansa osaomistajuuden rajausta siten, että liikevaihtotietoja otetaan huomioon vain niistä yrityksistä, joissa yrittäjällä on merkittävä omistus. Kuva: Getty Images

Eläketurvakeskus tarttui härkää sarvista: Näin YEL-laskuria korjataan

Eläketurvakeskus kertoo kehittävänsä YEL-työtulosuosituksissa käytettävää laskentapalvelua yhdessä verottajan kanssa.

Kerroimme viime viikolla eläkeyhtiöiden YEL-tarkistuksista ja ongelmista, joita yhtiöt ovat havainneet YEL-työtulolaskurin kohdalla.

Eläkevakuuttajat käyttävät YEL-työtulosuositusten määrittämisessä apunaan Eläketurvakeskuksen  laskuria, jossa on havaittu puutteita.

– Laskuri ei ole aina tunnistanut sitä, mikä osaomistajien kohdalla on yrittäjän työn alaista työtä. On voinut käydä niin, että tällaisissa tapauksissa kyseinen henkilö ei ole yrityksessä yrittäjän asemassa. Tämän suhteet laskurin korjaus on vireillä, Elon vakuutusjohtaja Harri Kangaskoski kertoi artikkelissa.

Eläketurvakeskus kertoo muuttavansa osaomistajuuden rajausta siten, että liikevaihtotietoja otetaan huomioon vain niistä yrityksistä, joissa yrittäjällä on merkittävä omistus.

Keskus myöntää, että osassa liikevaihtotietoja on ollut korjattavaa. Laskurin tarjoama työtulosuositus on joissain tilanteissa ottanut huomioon liikevaihtotietoja myös sellaisista yrityksistä, joista yrittäjä ei omista mitään vaan toimii yrityksessä vain johtavassa asemassa kuten hallituksen jäsenenä.

– Esimerkkitapauksessa yrittäjällä on YEL-vakuutus, jonka YEL-työtuloa on tarkistettu, mutta yrittäjä toimii myös toisessa yrityksessä pelkästään hallituksen jäsenenä. Tämän toisen yrityksen liikevaihto on tällöin turhaan laskettu mukaan työtulosuositukseen, Eläketurvakeskuksen lakimies Anniina Alaluusua-Listola kertoo.  

Muutos ensi vuoden aineistossa

YEL-työtulolaskuri otettiin käyttöön kuluvan vuoden alussa, jolloin eläkeyhtiöille tuli lakimuutoksen myötä velvollisuus tarkistaa YEL-työtuloja. Kesän ja alkusyksyn aikana eläkeyhtiöt ovat tarkistaneet pienimpiä työtuloja. Työtulojen tarkistuskierros jatkuu ensi vuonna, jolloin vuorossa ovat 15 000–25 000 euron suuruiset työtulot.

Eläketurvakeskuksen mukaan työtulolaskuri on apuväline, ”joka yhdenmukaistaa ja helpottaa työtulon vahvistamista”. Laskuri antaa työtulosuosituksen rekisteritietojen perusteella.

Yrittäjä voi antaa itse myös muuta tietoa esimerkiksi työpanoksensa määrästä tai toimintansa laajuudesta. Eläkevakuuttajan on otettava tämä tieto huomioon YEL-työtulon arvioinnissa.

Laskentapalvelu perustuu yrittäjän toimialan yksityisellä sektorilla työskentelevien kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkkaan. Yrittäjätoiminnan laajuuden arvioimiseen laskuri käyttää myös yrittäjän liikevaihtotietoa suhteessa toimialan muihin yrityksiin. 

Eläketurvakeskus kertoo kehittävänsä laskentapalvelua siten, että verottajan kanssa laskentapalveluun rajataan vain ne yritykset, joista yrittäjä omistaa merkittävän omistusosuuden. Näin tehdään ensi vuoden aineistossa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen