YEL-työtulolaskurin ongelmia korjataan
Kangaskosken mukaan 80 prosentille yrittäjistä on tehty 4 000 euron korotus YEL-työtuloon. Kuva: Getty Images

Eläkeyhtiö myöntää: YEL-työtulolaskurissa on korjattavaa – Tärkeä viesti YEL-vakuutetulle yrittäjälle

Elon vakuutusjohtajan mukaan laskurissa on ongelmia etenkin osaomistajien kohdalla.

Eläkeyhtiöiden tekemät YEL-työtulojen tarkistukset alkavat olla tämän vuoden osalta maalissa. Yrittajat.fi tiedusteli tarkistusprosessin etenemistä työeläkeyhtiö Elosta.

– Kesäkuun ja syyskuun välillä olemme tarkistaneet kaikkiaan 12 000 asiakasta. Lokakuussa tarkistuksia tehdään vielä noin 8 000 yrittäjälle, Elon vakuutusjohtaja Harri Kangaskoski kertoo.

Kangaskosken mukaan 80 prosentille yrittäjistä on tehty 4 000 euron korotus YEL-työtuloon. Olemme aikaisemmin kertoneet korotuksista täällä.

Muutosta eläkevakuuttajan tekemään päätökseen on hakenut Elon kohdalla noin viisi prosenttia YEL-vakuutetuista. Muutospyynnöistä noin puolet on oikaistu eläkeyhtiön omalla päätöksellä. Toinen puoli on edennyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Kyseessä on oikeusaste, jossa jokainen tapaus ratkaistaan puolueettomasti. Käsittelyajat ovat Kangaskosken mukaan joitakin kuukausia.

YEL-työtulolaskuria korjataan

Työeläkevakuuttaja käyttää YEL-työtuloa määritellessään apuna YEL-työtulon laskentapalvelua, jonka Eläketurvakeskus julkaisi vuoden 2022 syksyllä. Suomen Yrittäjät on kritisoinut laskurin soveltuvuutta YEL-työtulon tarkistamisessa.

Yrittäjien tietoon on tullut muun muassa tapauksia, joissa sivutoimisen yrittäjän YEL-työtuloksi on määritelty yrityksen liikevaihto.

“Laskuri ei ole aina tunnistanut sitä, mikä osaomistajien kohdalla on yrittäjän työn alaista työtä.”

Harri Kangaskoski, Elo

Kangaskoski tunnistaa laskurin ongelmat. Hänen mukaansa ongelmia on ollut etenkin niiden yrittäjien kohdalla, jotka ovat omistajia useissa yrityksissä.

– Laskuri ei ole aina tunnistanut sitä, mikä osaomistajien kohdalla on yrittäjän työn alaista työtä. On voinut käydä niin, että tällaisissa tapauksissa kyseinen henkilö ei ole yrityksessä yrittäjän asemassa. Tämän suhteet laskurin korjaus on vireillä.

Lain mukaan henkilö on YEL-vakuutettava, jos hän omistaa yrityksestä yli 30 prosenttia.

Sivutoiminen yrittäjyys on Kangaskosken mukaan huomioitu YEL-laskurissa niin sanotulla osa-aikaisvähennyksellä. Jos yrittäjä on samaan aikaan sekä työsuhteessa että yrittäjä, työsuhteesta saadut tulot huomioidaan laskurissa ja sen seurauksena työtuloehdotuksessa.

– Laskuri on kokonaisuudessaan hyvä, mutta toki siinä on kehitettävää. Koko vakuutustoimialalla on havaittu, että laskurin osalta ei missään nimessä olla maalissa.

Lain mukaan henkilö on YEL-vakuutettava, jos hän omistaa yrityksestä vähintään 30 prosenttia.

Käy työtuloehdotus tarkasti läpi 

Kangaskoski huomauttaa, että asiakkaalla on aina mahdollisuus esittää oma näkemyksensä siitä, mikä hänen YEL-työtulonsa todellisuudessa on.

– YEL-työtulon tarkistuksessa voi syntyä vääriä tulkintoja. Sen takia on tärkeää, että yrittäjä tarkistaa aina työtuloehdotuksensa.

Työtulojen tarkistuskierros jatkuu ensi vuonna. Silloin luupin alla ovat 15 000–25 000 euron suuruiset työtulot.

Kangaskosken mukaan yrittäjän on syytä huomioida, että kun työtulo tarkistetaan seuraavan kerran, aikaisempi ehdotus voi olla vanhentunut.

– Haemme aina uusimmat ja päivitetyt tiedot yrityksen tilanteesta. Yritystoiminnassa voi tapahtua muutoksia. Yrittäjän ei pidä ajatella, että nyt saatu ehdotus olisi pätevä hamaan tulevaisuuteen asti.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen