YEL-laskuri
YEL-laskuri kerää kritiikkiä Twitterissä. Kuva: Getty Images

Onko Eläketurvakeskuksen YEL-laskuri susi? Tämä twiitti herätti vilkkaan keskustelun – ”Lopputulos lainmukainen lähinnä, jos onni osuu kohdalle”

Eläkeyhtiöiden käyttämä YEL-työtulolaskuri ei anna kaikissa tapauksissa oikeaa kuvaa YEL-työtulosta.

Eläkeyhtiöt ottivat syyskuussa käyttöön uuden työtulolaskurin. Kyseessä on Eläketurvakeskuksen ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä määrittämään työtulonsa. Laskuri antaa työtulosuosituksen yrittäjän syöttämien tietojen perusteella.

Laskurin suositus on joissain tapauksissa herättänyt ihmetystä. Yrittäjä Pekka Nurmelan twiitti laskurista on herättänyt vilkasta keskustelua Twitterissä. Nurmela kertoo laskurin ehdottaneen aloittelevalle yrittäjälle 30 000 euron työtuloa, vaikka yrityksen liikevaihto on nolla euroa. Kyseisellä työtulolla YEL-maksu olisi 600 euroa kuukaudessa.

Nurmelan twiitti alla.

”Liikevaihto ei kerro työpanoksesta”

Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kummeksuu laskurissa käytettäviä tietoja.

– Yrittäjän eläkelain mukaan YEL-työtulon tulisi vastata palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Työeläkealan käyttöönottamassa YEL-työtulosuosituksen laskentapalvelussa näytetään kysyvän ainoastaan arviota yrityksen tulevasta liikevaihdosta sekä toimialaa. En voi mitenkään ymmärtää, millaisella yhtälöllä näistä muuttujista saadaan laskettua työtuloksi laissa edellytetty yrittäjän työpanoksen arvo, Hellstén kritisoi. Hänen mukaansa liikevaihto ei liity asiaan mitenkään eikä kerro yrittäjän työpanoksesta kuin harvoissa tilanteissa.

– Ulkopuoliselle maksettavaan palkkaan olennaisesti vaikuttava seikka eli yrittäjän työmäärä yrityksessä on unohtunut laskurista kokonaan.

Suositus ohjaa yrittäjiä

Pakollisen YEL-vakuuttamisen alaraja vuonna 2022 on 8 262 euroa. Jos yrittäjän työpanoksen arvo jää tämän rajan alle, velvollisuutta YEL-vakuuttamisen ottamiseen ei ole. Hellstén ihmettelee, miksi laskuri silti suosittelee vakuutuksen ottamista jopa nollaliikevaihdolla.

– Näyttää vahvasti siltä, että laskurin antama lopputulos lienee lainmukainen lähinnä, jos onni osuu kohdalle.

Laskurin antaa vain suosituksen, mutta Hellsténin mukaan tulos näyttää ohjaavan yrittäjiä hyväksymään laskurin antaman lopputuloksen.

– Saamiemme tietojen mukaan näin näyttävät toimivan myös eläkeyhtiöt lähestyessään vakuutusta pyytänyttä yrittäjää ilman, että yrittäjältä on pyydetty muuta tietoa kuin liikevaihtoarvio ja toimiala. Yrittäjälle siis ilmoitetaan, että laskurin sattumanvarainen lopputulos vahvistetaan, jos yrittäjä ei toimita muuta tietoa työpanoksensa arvosta, Hellstén jatkaa.

Julkaisuajankohta herättää kysymyksiä

Yrittäjien Hellstén pitää työtulolaskurin julkaisuajankohtaa erikoisena, koska eduskunnassa on samaan aikaan käsittelyssä työtulon määrittämistä koskeva lakimuutos.

– Lainsäädäntö on muuttumassa ehkä piankin ja jos näin käy, se edellyttää muutoksia myös työtulosuosituksiin. Loogisempaa olisi ollut odottaa uuden lain voimaantuloa ennen uudenlaisen työtulosuosituksen laskentapalvelun julkistamista.

Laskurin toiminta herättää kysymyksiä siitä, vahvistetaanko YEL-työtuloa osittain mielivaltaisesti.

– Eläkealan toiminta tämän syksyn aikana on entisestään vähentänyt yrittäjien luottamusta järjestelmään ja lisännyt pelkoa siitä, että mahdollisen lakimuutoksen jälkeenkin YEL-työtuloja vahvistetaan jossain määrin mielivaltaisesti. Näin käy, jos työtulon määrittämisessä käytetään vain matemaattista kaavaa eikä lain edellyttämää yrittäjän työpanoksen arvoa selvitetä eläkeyhtiössä.

Tästä laskurissa on kyse

Työtulolaskuri hyödyntää Tilastokeskuksen tietoja eri toimialojen mediaanipalkoista ja liikevaihdoista. Näiden tietojen lisäksi työtulosuosituksen laskennassa käytetään myös yrittäjän omia toimiala- ja liikevaihtotietoja.

Laskurin antama suositus toimii pohjana yrittäjän ja työeläkeyhtiön välisessä työtulokeskustelussa. Työtulosuosituksessa on 30 prosentin liikkumavara, johon yrittäjä voi asettaa työtulonsa.

Työeläkeyhtiö Elon mukaan yrittäjä voi tarvittaessa poiketa 30 prosentin liikkumavarasta perustellusta syystä. Kyseisiä syitä ovat esimerkiksi yrittäjätoiminnan kausiluonteisuus ja parhaiten palkatun alaisen palkka. Työeläkeyhtiö vahvistaa lopullisen YEL-työtulon yrittäjän yksilöllisen tilanteen mukaan.

Laskuri korvaa työtulo-oppaan

YEL-työtulon määrittämisen tukena on aikaisemmin käytetty Eläketurvakeskuksen työtulo-opasta. Nyt työtulo-oppaasta on luovuttu ja sen tilalle on tullut YEL-työtulolaskuri. 

Olemme aikaisemmin kertoneet eduskunnan käsittelyssä olevasta yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lue aiheesta lisää täältä.

Lakimuutoksen tavoitteena on täsmentää yrittäjän työeläkevakuutuksen pohjana olevan työtulon määrittämistä. Samalla työtulon tarkistamisesta halutaan tehdä säännöllistä, jolloin voidaan varmistaa, että työtulo pysyy oikealla tasolla koko yrittäjyyden ajan. Yrittäjä voi jatkossakin vaikuttaa työtulon määräytymiseen omalla selvityksellään.

Lue lisää YEL-asiaa täältä!

Pauli Reinikainen