29.7.2022 klo 18:48
Uutinen

Yrittäjien Salminen: Mediaanipalkka on huono kriteeri YEL-työtulon määrittämiseen

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen ottaa blogissaan kantaa kritiikkiä herättäneeseen YEL-uudistukseen.

Eduskunnan käsittelyyn siirtynyt YEL-järjestelmän uudistaminen on herättänyt sosiaalisessa mediassa huolta YEL-työtulon määräytymisperusteista ja siitä, nousevatko maksut liikaa jatkossa.

Olemme aikaisemmin uutisoineet uudistuksen sisällöstä ja Suomen Yrittäjien toiveista eduskunnalle. Aloite lain muuttamiseen on lähtenyt virkamiehiltä, ei Suomen Yrittäjiltä.

Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen ottaa kantaa uudistukseen tuoreessa blogikirjoituksessaan, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täällä.

Salmisen mukaan nyt käynnissä oleva YEL-keskustelu vahvistaa käsitystä siitä, että yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on heikoissa kantimissa.

Yrittäjien lähtökohdat huomioitava

Epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan ovat lisänneet työn alla olevat muutokset YEL-työtulon määrittämiseen. YEL-lakimuutoksessa säädöstä työtulon määrittämisestä täsmennetään siten, että jatkossa kokoaikaisen yrittäjän palkkana pidetään toimialan mediaanipalkkaa. Osa-aikaisella yrittäjällä myös työtulo on osa mediaanipalkasta.

”Yrittäjien nyt esittämä kritiikki on helppo ymmärtää. Mikäli YEL-työtulon määräytymisperusteena alettaisiin käyttämään kategorisia mediaanipalkkoja, tultaisiin kestämättömään tilanteeseen. Yrittäjäriski kun pitää sisällään myös sen, että yritystoiminnasta yrittäjän itselleen nostama palkkatulo on aidosti alhaisempi kuin mitä palkansaajalla”, Salminen kirjoittaa blogissa.

Hän pitää työtulon määrittämisperusteiden ohjeistuksen hyväksyttävänä, mutta ohjeistus ei saa jättää huomiotta yrittäjien erilaisia lähtökohtia.

”Sääntelyyn rakastuneessa yhteiskunnassa ohjeistukset tuppaavat muodostumaan kirjaimellisesti ylitulkittaviksi yleistyksiksi, jotka eivät huomioi sitä, että yrittäjät ovat lähtökohtaisesti erilaisia toisiinsa nähden riippuen sijainnista, yrittäjän iästä, yrityksen iästä, toimialasta, suhdanteesta, yrityksen koosta jne”.

Salmisen mukaan työtulon määrittämisen muutokset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa yrittäjät ajetaan kankeaan ja byrokraattiseen raportointiin. Hän toivoo, että sääntely ja hallinnollinen taakka pikemminkin vähentyisivät kuin lisääntyisivät Suomessa. Uudistuksen ajankohta ei ole hänen mukaansa oikea.

– Ajankohta osoittaa ymmärtämättömyyttä yrittäjien tilanteesta, koska viimeisten vuosien ja päällä nyt olevien epävarmuuksien keskellä yrittäjät ovat jo nyt liiankin tiukilla, Salminen kommentoi.

Pauli Reinikainen