17.12.2020 klo 18:22
Uutinen

Eläputki poistuu – Pentikäinen: ”Kohtuullinen ja tasapainonen paketti”

Merkittävää yrittäjien kannalta on se, että pienempien, eli alle 30 työntekijää työllistävien, yritysten muutosturvataakka ei kasva.

Hallitus on päässyt sopuun eläkeputken poistoa koskevista lakimuutoksista. Tie on ollut kivinen, sillä yhteisymmärrystä ei ole työmarkkinajärjestöjen keskusteluissa löytynyt. Torstaina 17. joulukuuta hallitus kertoi tiedotustilaisuudessaan ratkaisusta, johon se on päätynyt.

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä, eli ikääntyvien mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka.

Hallituksen tavoite on luoda 31 000 työllistä ja 10 000 – 12 000 lisätyöllistä tämän vuosikymmenen loppupuolelle mennessä. Uusia ratkaisuja tehdään puoliväliriihessä keväällä.

Lue lisää Hallitus tavoittelee reilua 30000 työpaikkaa satsauksilla palveluihin ja ikääntyneiden patistelulla töihin

Hallituksen päätöksellä eläkeputki ei poistu heti, vaan ikärajaa nostetaan 61 ikävuodesta 65 vuoteen, jolloin eläkeputkella ei ole enää työllisyyden kannalta vaikutusta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää ratkaisua kohtuullisena ja pakettia varsin tasapainoisena kokonaisuutena. Ratkaisu on tärkeä, sillä OECD:n tilastojen mukaan Suomessa yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on 12 prosenttia heikompi kuin muissa Pohjoismaissa.

Merkittävää yrittäjien kannalta on se, että pienempien, eli alle 30 työntekijää työllistävien, yritysten muutosturvataakka ei kasva. Työnantajan kustannukset nousevat sosiaalivakuutusmaksujen kautta, mutta vain vähän.

– Arvioimme, että paketti tulee parantamaan ikääntyneiden työllisyyttä, mikä on tärkeää paitsi ikääntyville itselleen myös koko kansantaloudelle. Esitys lisää hieman työnantajan kustannuksia. Yksikään lisäys ei ole hyväksi, mutta lisäys jää kuitenkin hyvin maltilliseksi. On tärkeää, että pienten yritysten muutosturvataakka ei kasva, Pentikäinen sanoo.

Hän toteaa, että eläkeputken poisto on tärkeä työmarkkinauudistus. Se on myös ensimmäinen tämän hallituksen aito työmarkkinareformi. Pentikäinen toivoo hallituksen varmistavan, että jatkovalmistelussa kaikki osapuolet ovat mukana eikä valmistelua taas laiteta kaksikantaiseen valmisteluun.

– Tämä on hyvä alku, mutta lisää tarvitaan. Seuraavaksi pitää tarttua työttömyysturvan uudistamiseen. Tarvitaan muun muassa yleinen ansioturva.

– On olennaista, että työelämän joustoja lisätään kaikille työntekijöille. Se vaatii mahdollisuutta työpaikkasopimiseen ja sopimisen kieltojen poistamista mutta myös osa-aika- ja monipaikkatyöhön lisäämistä.

Lue myös Blogi: Työllisyys on hallituksen vastuulla

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi