15.2.2019 klo 14:11
Uutinen

Elisa ja Lapin Yrittäjät jatkavat yhteistyötä

Tavoitteena on auttaa yrittäjiä menestymään digitalisaatiota hyödyntäen. Käytännössä hyödyt konkretisoituvat usein 1-2 vuoden kuluttua yrittäjän digiteosta.

Hyviä uutisia! Pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisuus on nytkähtänyt liikkeelle suvantovaiheen jälkeen. Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan useampi kuin joka toinen pieni ja keskisuuri yritys on tehnyt useita digitekoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Digiteolla tarkoitettiin tutkimuksessa yrityksen digitalisuutta kehittäviä muutoksia ja kehitysprojekteja. Tällaisia olivat esimerkiksi toimistoratkaisujen, taloushallinnon tai asiakkuudenhallinnan sähköistäminen, IT:n ulkoistaminen, digitaalisen markkinoinnin tai verkkokaupan käyttöönotto sekä digitalisuutta hyödyntävien tuotteiden kehittäminen.

Kaksi kolmesta työnantajana toimivasta suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä sekä useampi kuin joka toinen yksinyrittäjä on tehnyt vähintään kaksi tekoa kehittääkseen yrityksensä digitaalisuutta viimeisen kahden vuoden aikana.

Yrittäjät suosittelisivat erittäin usein niitä digitekoja, joiden tekemiseen he olivat sitoutuneet alusta lähtien. Nämä arvioidaan myös liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmiksi. Todennäköisimmin digitekoja suosittelee päätöksentekijä, joka on ollut mukana myös projektin toteutuksessa. Työnantajayritykset suosittelisivat useimmiten IT:n ulkoistusta ja digitaalisia tuotteita.

Yrittäjät suhtautuvat usein kriittisesti äskettäin tehtyihin digitekoihin, mutta suosittelisivat niitä digitekoja, jotka on tehty yli vuosi sitten. Tämän perusteella onkin oletettavaa, että digitekojen hyödyt realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Siksi myös yrittäjän sitoutumisella digitekoon on suuri painoarvo.

Yrittäjätuttavilta saadaan usein alkusysäys digiteolle ja heiltä kysytään neuvoa myös investointipäätöstä tehdessä. Yksinyrittäjillä lisäksi koulutukset ja seminaarit ovat tärkeässä roolissa alkusysäyksen antajana.

Yleensä parhaiten pärjäävät ne yrittäjät, jotka eivät yritä tehdä kaikkea itse. Myös myyjän päätöksentekotilanteessa antamat neuvot koetaan tärkeiksi onnistumisen kannalta. Paras liiketoimintallinen hyöty seuraa kuitenkin asiakkaiden toiveista lähteneistä digiteoista.

Elisan asiantuntijat ovat yrittäjien tavattavissa myymälöissä (www.elisa.fi/ajanvaraus) ja puhelimitse myynnin numerossa 0800 04411. Elisan jäsenetuihin pääsee tutustumaan täällä: www.elisa.fi/yedut

Elisa on myös mukana monissa Yrittäjien tilaisuuksissa ja tarjoaa koulutuksia, joista ilmoitetaan Yrittäjien uutiskirjeissä ja verkkosivuilla.

Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Elisa Oyj ja Suomen yrittäjät. Tutkimukseen vastasi 1091 yrittäjää, joista noin puolet on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 1-50 hengen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali 95% luottamustasolla on 2-3 prosenttiyksikköä.