24.4.2020 klo 08:04
Uutinen

ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä

Tiedoteeseen

ELY-keskuksissa on tehty torstaihin 23.4.2020 klo 12.00 mennessä koronarahoituspäätöksiä yhteensä 3743 kappaletta 42 400 775 euron edestä jakautuen tilanneanalyyseihin 3077 kpl, 19 549 530 € ja kehittämishankkeisiin 666 kpl, 22 851 245 €. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta.

ELY-keskukset ovat viime viikkoina kouluttaneet henkilöstöään muista tehtävistä koronarahoituspäätösten tekoon. Töitä paiskitaan hakemusjonojen purkamiseksi nyt yli 100 asiantuntijan voimin käsittelyvauhdin ollessa tällä hetkellä noin 500 päätöstä päivässä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Asiantuntijoiden lisäämisen myötä käsittelyvauhti paranee entisestään. Hakemusten ja tehtyjen päätösten määrää voi seurata ely-keskus.fi sivuilta. Myös hakuprosessi on rakennettu sellaiseksi, että yrityksen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa laatia hakemus. Esimerkiksi konsultin käyttämiselle hakemuksen laatimisessa ei pitäisi olla tarvetta.

Rahoituksen tavoitteena on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin haasteiden yli ja pelastaa samalla työpaikkoja.

Käytössä on kahdenlaista avustusta. Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella mm. yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta, mutta yritys pyrkii kehittämään toimintaansa ja vahvistamaan osaamistaan. Rahoituksen myöntäminen edellyttää myös, että yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset. ELY-keskuksen rahoitus on ns. harkinnanvaraista tukea eli tuen edellytykset arvioidaan noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Päätöksenteossa hyödynnetään laajoja viranomaisten yhteisiä rekistereitä, joiden kautta selvitetään yrityksen taloudelliset tiedot, maksuhäiriöt, verovelkatiedot, päällekkäiset tuet jne. Hakemuksessa kysytään myös mm. yrityksen liikevaihto ja tulevien vuosien arvio. Mikäli asiakas ei olisi toimittanut päätöksenteon pohjaksi oikeaa tietoa, voidaan tuki normaaliin tapaan periä takaisin, muistuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen.

Avustuksesta osa maksetaan ennakkona ja loppuosa sen jälkeen, kun yritys on tilanneanalyysin osalta toimittanut hankkeenloppuraportin ja kehittämistoimenpiteiden osalta kun toimittanut loppuraportin ja hankkeen kustannukset on hyväksytty.

Ely-keskusten myöntämät tuet on suunnattu yhdestä viiteen henkilöä työllistäville pienyrityksille, jotka kärsivät koronaviruspandemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille: joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä (sisältäen yrittäjän/yrittäjät). Tästä pääsäännöstä poiketen voidaan yrityksen koon tarkastelussa ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen lomautettujen työntekijöiden määrä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitäjotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaankaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksillelisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)​.

Lisätietoja: ELY-keskus, ylijohtaja Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)