Viime maaliskuussa voimaan astuneen lain mukaan sähköhyvitystä maksetaan tietyille asiakkaille takautuvasti.
Viime maaliskuussa voimaan astuneen lain mukaan sähköhyvitystä maksetaan tietyille asiakkaille takautuvasti. Kuva: Getty Images

Energiavirastoon jo tukku hakemuksia sähköhyvityksen virheistä – Näin hyvitys maksetaan

Energiavirasto kehottaa yritysasiakkaita tarkistamaan asian ensin sähköyhtiöstä.

Kerroimme äskettäin Energiaviraston linjauksesta, jonka mukaan yksityinen elinkeinoharjoittaja voi saada sähköhyvitystä, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Energiavirasto on avannut palvelun, jonka kautta kuluttajat voivat hakea päätöstä virheellisesti maksettuun tai kokonaan maksamatta jääneeseen sähköhyvitykseen.

Muun muassa Iltalehti ja Turun Sanomat kertovat, että Energiavirastoon on saapunut reilusti yli 100 hakemusta sähköhyvityksen virheistä. Iltalehden haastatteleman Energiaviraston asiantuntijan mukaan suurin osa hakemuksista koskee yritysasiakkaita.

Viime maaliskuussa voimaan astuneen lain mukaan sähköhyvitystä maksetaan tietyille asiakkaille takautuvasti. Lain perusteella hyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella.

Energiaviraston mukaan y-tunnuksella sopimuksen solminut loppukäyttäjä voi saada hyvitystä, jos kyseessä on kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaksi luokiteltava luonnollinen henkilö ja hankitusta sähköstä yli puolet on yksityistä käyttöä. Tämä voi koskea esimerkiksi yrittäjää, joka harjoittaa liiketoimintaa toiminimellä ja pääasiassa kotoa käsin ja on tehnyt kotitaloutensa sähkösopimuksen henkilötunnuksen sijaan y-tunnuksella.

Hyvitystä Y-tunnuksella tehdyistä sähkösopimuksista ei ole kuitenkaan vielä voitu maksaa, sillä Euroopan komission tulee hyväksyä käytäntö.

– Sitä ei oltu huomioitu, kun Euroopan komissiota alun perin notifioitiin sähköhyvityslaista, joten nyt täytyy odottaa erillistä päätöstä tästä asiasta, Energiaviraston juristi Jani Kostiainen kertoo Iltalehdelle.

Hyvitys maksetaan verollisesta hinnasta

Energiaviraston mukaan sähköhyvitys maksetaan sähköenergian arvonlisäverollisesta hinnasta, joka ylittää kuukausittaisen 90 euron omavastuun. Ylimenevästä osasta hyvitetään 50 prosenttia ja enintään hyvitystä voi saada 700 euroa kuukautta kohden.

Sähköyhtiöt maksoivat ensimmäisen hyvityserän huhtikuussa. Se maksettiin viime marraskuun ja joulukuun sähkölaskuista. Energiaviraston mukaan hyvitysten maksamiseen vaikuttaa asiakkaiden laskurytmi. Jos sähkölasku tulee parin kuukauden välein, myös hyvitys seuraa tätä rytmiä.

Sähkön myyjää viime kuukausina vaihtanut asiakas saa hyvityksen siltä myyjältä, jolta sähköä on ostettu hyvityskuukausien aikana. Energiavirasto neuvoo tarkistamaan tämän kyseiseltä sähkön myyjältä.

Y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneiden on reklamoitava ensin omaa sähköyhtiötään ja vasta sen jälkeen käännyttävä Energiaviraston puoleen. Korjausvaatimus on lähetettävä 30 päivän kuluessa sen sähkölaskun eräpäivästä, jossa virhe sähköhyvityksessä on esiintynyt. Sähköyhtiön on annettava ilmoitus asiasta kuukauden kuluessa korjausvaatimuksen lähettämisestä.

Viraston mukaan kahdeksan sähköyhtiötä saanut lisäaikaa maksamiseen. Nämä ovat Fortum Markets Oy, Lankosken Sähkö Oy, Seinäjoen Energia Oy, Naantalin Energia Oy, Korpelan Energia Oy, Äänekosken Energia Oy, Porvoon Energia Oy ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Päätöksissä voi olla viivettä

Jos sähköyhtiön maksama summa ei asiakkaan mukaan ole oikea, hän voi hakea päätöstä Energiavirastolta.

Energiavirasto huomauttaa, että se voi antaa päätöksiä hyvityksen maksamisesta y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille kuluttajille vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen. Euroopan komissiolla on toimivalta päättää yrityksille tai yritysten kautta myönnettävien tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Tarkkaa aikataulua päätösten tekemisen aloittamiseen ei ole vielä tiedossa.

– Odotamme melko suurta määrää hakemuksia, mikä voi viivästyttää käsittelyä, Jani Kostiainen kertoi aikaisemmin Yrittajat.fille.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen