Esitysluonnoksen mukaan työntekijä voisi koska tahansa pyytää ilman perustetta kollegansa palkkatiedot.
28.4.2022 klo 09:53
Uutinen

Esitys antaisi mahdollisuuden saada kollegan palkkatiedot – Yrittäjät: ”Urkintalakia ei työpaikoille tarvita”

Suomen Yrittäjät tyrmää esitysluonnoksen palkka-avoimuudesta. Esityksen mukaan työntekijät voisivat jatkossa saada ilman perustetta tietoja muiden työntekijöiden palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen palkka-avoimuudesta. Esitysluonnoksen mukaan työntekijöillä olisi vastaedes tiedonsaantioikeuksia muiden työntekijöiden palkoista. Tiedot saisi henkilöstön edustajalta. Jos työpaikalla ei ole henkilöstön edustajaa, syrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada tiedot tasa-arvovaltuutetun kautta. 

Esitysluonnos on epälooginen, juridisesti heikkotasoinen ja puuttuu työntekijöiden yksityisyyden suojaan.

Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo, että toteutuessaan esitys lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä aiheuttaisi erimielisyyksiä työpaikoilla.

– Palkkaurkintalakia ei työpaikoille tarvita. Hallituksen esitysluonnos on epälooginen, juridisesti heikkotasoinen ja puuttuu työntekijöiden yksityisyyden suojaan, Makkula sanoo. 

Luonnoksen mukaan palkkasyrjintäepäilylle ei tarvitse esittää minkäänlaista perustetta.

– Näin ollen työntekijä voisi koska tahansa pyytää henkilöstön edustajaa pyytämään toisten työntekijöiden palkkatiedot työnantajalta, Makkula jatkaa. 

Makkulan mukaan esitys on myös epälooginen.

– Luonnoksen mukaan, jos palkkatiedot on saatu työntekijän suostumuksella, työntekijän edustajan on pidettävä ne salassa. Jos tiedot on saatu ilman suostumusta, työntekijän edustajalla ei ole salassapitovelvollisuutta, ja hän voi luovuttaa toisten työntekijöiden palkkatiedot eteenpäin niitä pyytäneelle työntekijälle.  

– Yksittäisellä työntekijällä, joka on saanut toista työntekijää koskevia tietoja työntekijän edustajalta tai tasa-arvovaltuutetulta, ei myöskään ole salassapitovelvollisuutta saamiinsa tietoihin. 

Tasa-arvo toteutuu suomalaisessa työelämässä useilla mittareilla erinomaisesti

Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät jätti jo syksyllä eriävän mielipiteen ministeriön työryhmän esitykseen, jonka valmistelua on jatkettu poliittiseen käsittelyyn perustuen.  

– Tasa-arvo toteutuu suomalaisessa työelämässä useilla mittareilla erinomaisesti. Työlainsäädäntöä pitää kehittää huolellisesti valmistellen ja niin, että lainsäädäntömuutoksilla voidaan osoittaa puututtavan todellisiin työelämän ongelmiin. Esitys ei näitä tavoitteita täytä, Suomen Yrittäjiä palkka-avoimuustyöryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg toteaa.  

–  Lainsäädäntömme täyttää kaikki EU-kriteerit ja on edistyksellinen myös kansainvälisestä näkökulmasta. Se uudistettiin viimeksi vuonna 2015, Rytkönen-Sandberg jatkaa.  

– Olemme esittäneet, että tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksia ja resursseja tulee lisätä palkkasyrjintäepäilyssä. Emme kuitenkaan kannata sitä, että kuka tahansa voi saada työkaverinsa palkkatiedot perusteetta, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Myöskään työelämästä ei tule tukea palkkaurkinnalle. Vain noin viidennes on sitä mieltä, että työntekijällä tulisi olla oikeus koska tahansa saada tietää toisen työntekijän palkkatiedot ilman tämän suostumusta. Selvä enemmistö vastustaa asiaa, osoitti Työelämägallup tammikuussa. 

Toimitus
Toimitus