15.4.2020 klo 11:12
Uutinen

Etelä-Savolle tarvitaan selviytymissuunnitelma koronakriisin yli

Etelä-Savon Yrittäjät, MTK-Etelä-Savo ja Etelä-Savon kauppakamari ovat jättäneet 15.4.2020 Etelä-Savon maakuntaliitolle aloitteen selviytymissuunnitelman tekemiseksi.

Koronakriisin jälkeen on etsittävä yhdessä ratkaisut, miten kriisin jälkeen Etelä-Savon maakunnan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti. Etelä-Savon maakuntaan tarvitaan selviytymissuunnitelma.

Koronakriisi on asettanut yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoiman vaakalaudalle. Kriisi on kuitenkin myös yhdistänyt aluetta ja sen toimijoita. Koronakriisin aikana alueen elinkeinovaikuttajat, viranomaiset ja yrittäjät ovat vahvistaneet yhteistyötään, jota on jatkettava akuutin kriisin jälkeen.

Etelä-Savon Yrittäjät, MTK-Etelä-Savo ja Etelä-Savon kauppakamari esittävät Etelä-Savon maakuntahallitukselle, että Etelä-Savon maakuntaliiton johdolla laaditaan maakunnallinen selviytymissuunnitelma, johon eri elinkeinopolitiikan toimijat sitoutuvat.

Suunnitelma tulee laatia yhdessä yritysten, maakunnan, kuntien, oppilaitosten, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ely), kehitysyhtiöiden, uusyrityskeskusten, kolmannen sektorin ja ay-toimijoiden sekä pankkien ja alueen Finnveran edustajan kesken.

Selviytymissuunnitelma on rakennettava alueen luontaisiin ja olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuen, mihin voimassa oleva maakuntastrategia antaa hyvät edellytykset. Suunnitelman tulee olla konkreettinen tiekartta kriisistä yli selviämiseksi, joten se vaatii myös selkeitä toimenpiteitä.

Aloitteen tekijöiden näkemyksen mukaan selviytymissuunnitelmassa tulee olla yhteinen tilannekuva alueen yritysten, työpaikkojen ja aluetalouden tilasta tällä hetkellä ja kriisin jälkeen tietyllä ajanjaksolla ennakoituna.

Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna alueen toimijoiden yhteistyömuodoista sopiminen sekä selkeät rakenteet toiminnan johtamisesta ja tekemisen vastuuttamisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritysneuvontaa suunnataan palvelemaan uutta aikaa ja selvitetään yrityspalvelusetelien käyttöönotto. Selviytymissuunnitelman tulee sisältää myös päätösten yritysvaikutusten arviointi sekä tarvittavin osin maaseutuvaikutusten arviointi.

Selviytymissuunnitelmaa laadittaessa tulee selvittää, miten nykyisiä yritysrahoitusinstrumentteja pystyisi suuntaamaan kriisitilasta ylös pääsemiseksi, ml. EU:n rakennerahastot. Koulutus- ja ohjauspalveluilla sekä TKI-toiminnalla tulee olemaan jälleenrakennuksessa myös erityisen tärkeä rooli.

Mikkelissä 15.4.2020

Etelä-Savon Yrittäjät MTK-Etelä-Savo Etelä-Savon kauppakamari

Lisätiedot:
Niina Kuuva, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät, p. 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi
Vesa Kallio, toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Savo, p. 040 527 1039, vesa.kallio@mtk.fi
Teppo Leinonen, toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari, p. 044 770 0592 teppo.leinonen@kauppakamari.fi

Muita kiinnostavia aiheita