9.9.2020 klo 11:57
Uutinen

Etelä-Savon yritysten tulevaisuusnäkymät heikentyneet muuta maata vähemmän

Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Se heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, josta käy ilmi, mitä pienet ja keskisuuret yritykset odottavat tulevalta 12 kuukaudelta. Tällä kertaa kyselyyn vastasi Etelä-Savossa 107:n yrityksen edustajaa ja koko maassa vastaajia oli 5068.

Eteläsavolaisten yritysten suhdannenäkymien saldoluku jatkoi laskuaan keväästä ja vuoden takaisesta. Romahdus on ollut merkittävä, muttei yhtä raju kuin koko maassa tai naapurialueilla. Etelä-Savon saldoluku oli -6, kun se keväällä oli 4. Koko maan saldoluku on nyt -10, kun se keväällä oli 9.

Edellinen Pk-yritysbarometri julkaistiin noin kuukautta ennen ensimmäisiä koronarajoituksia ja epidemian alkua. Selvää on, että tämä vaikuttaa siihen, että yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat hiipuneet. Keväällä saldoluku oli 14, kun se nyt on niukasti positiivinen 3. Koko maassa yritysten liikevaihdon kehitysodotukset ovat laskeneet jo negatiivisen puolelle (-2).

Muusta Suomesta poiketen Etelä-Savon yritykset eivät ennakoi kannattavuudelle sellaista romahdusta kuin koko maassa keskimäärin. Kannattavuuden saldoluku Etelä-Savossa on nyt 7, kun se keväällä oli 10.

-Koronan isku Etelä-Savoon ja sen vaikutukset tulevaisuudelle eivät näyttäisi olevan yhtä voimakkaita kuin naapurimaakunnissa tai maanlaajuisesti. Yritysten monialaisuus, monipuolinen yritysrakenne ja heikompi riippuvuus viennistä ovat todennäköisesti suojanneet aluetta myös korona-aikana. Matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat paikkasivat ostovoimaa. Tilanne ei silti ole hyvä, sillä etenkin investointinäkymät ovat erittäin heikot, kertoo aluejohtaja Niina Kuuva.

Osaavasta työvoimasta pidetään tiukasti kiinni

Vaikka talous on supistunut ja tulevaisuuden näkymät muuttuneet poikkeuksellisen epävarmoiksi, pienet ja keskisuuret yritykset Etelä-Savossa näkevät työllisyyskehityksen vielä niukasti positiivisena. Näkymä on heikentynyt keväästä mutta saldoluku on kuitenkin vielä 1, kun se koko maassa on -2.

Pieksämäen seudun yrittäjillä yhä positiivisimmat näkymät

Pieksämäen seudun yrityksillä on myönteiset odotukset sekä liikevaihdon, kannattavuuden, henkilökunnan määrän että investointien kehityksestä. Selkeästi negatiivisimmat odotukset ovat Savonlinnan seudun yrityksillä. Pieksämäen seudun yrittäjien myönteinen tulevaisuusnäkymä oli havaittavissa jo alkuvuoden PK-barometrista.

Yli puolet (56 %) eteläsavolaisista vastaajista näkee yleisen suhdannetilanteen heikkouden esteeksi yrityksen kehittämiselle. Kilpailutilanne ja korkea kustannustaso muodostavat seuraavaksi yleisimmät esteet.

Epävarmuus heijastuu investointeihin

Toimintaympäristön epävarmuus heijastuu myös investointeihin. Investointien arvon saldoluku on negatiivinen (-12) eli Etelä-Savossa on selvästi enemmän niitä yrityksiä, jotka eivät tule investoimaan kuin niitä, jotka saattavat investointejaan käyntiin. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuitenkin aiotaan satsata.

Työelämään joustavuutta paikallista sopimista lisäämällä

Pk-barometrin mukaan eteläsavolaiset yritykset (43 % vastaajista) näkevät paikallisen sopimisen laajentamisen suosituimpana elinkeinoelämän kehittämistoimena ja eritoten tämä korostuu Savonlinnan seudun yritysten vastauksissa. Yritykset kaipaavat myös joustoja työlainsäädäntöön sekä työaikalainsäädäntöön.

Myynti ja markkinointi tärkein kehittämiskohde

Etelä-Savon pk-yritykset kokevat selvästi tärkeimpänä (49 % vastaajista) kehittämiskohteena myynnin ja markkinoinnin kehittämisen. Tämä korostuu etenkin Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen yritysten vastauksissa. Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen kaivataan tukea kaikilla seutukunnilla. Johtamistyön kehittämisen tarve korostuu Mikkelin seudun yrittäjien vastauksissa.

Pk-barometri ei ennakoi konkurssiaaltoa

Vain prosentti barometrin vastaajista näkee, että yrityksellä on edessä konkurssi. Noin joka kolmas yritys kuitenkin vastaa, ettei kriisin vaikutukset ole vielä täysin tiedossa ja tämä epävarmuus korostuu etenkin Savonlinnan seudun yritysten vastauksissa. Pieksämäen seudun yritysten tulevaisuusnäkymässä korostuu puolestaan se, että uudet toimintatavat, palvelut ja tuotteet aiotaan jättää pysyväksi osaksi liiketoimintaa myös jatkossa. Näin kertoo 38 % seudun yritysten vastaajista, kun koko Etelä-Savossa näin ajattelee 28 % vastaajista.

Alueraportti on luettavissa tästä.
Seuturaportti on luettavissa tästä.

Lisätiedot:

Niina Kuuva, aluejohtaja, 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi
Nina Rasola, puheenjohtaja, 0440 366533, nina.rasola@yrittajat.fi
Ruth Lähdeaho-Kero, varapuheenjohtaja, 040 550 1956, ruth@ruutitynnyri.fi