Tammisaaren satama. Raasepori. Kuvaaja: Kjell Svenskberg
4.7.2022 klo 07:00
Uutinen

Eteläkärjessä joka toisen yrittäjän toimitilatarpeet muutoksessa – Uudellamaalla monipaikkaisuuden vaikutukset ajavat yrityksiä eri suuntiin

Yrittäjistä 21 prosenttia raportoi, että mahdollisesti lisääntyvä etätyö vaikuttaa sen toimitilatarpeisiin. Uudellamaalla vaikutus on tätä huomattavasti suurempi. – Monipaikkaisuus on suuri mahdollisuus Uudellamaalla vapaa-ajan asutuksen kuntien elinvoiman virkistämiseksi, sanoo Petri Ovaska Uudenmaan Yrittäjistä.

IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4.2022. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea. Uudenmaan Yrittäjien alueella vastaajia oli 787.

Valtakunnallisesti niistä yrittäjistä, joilla työn monipaikkaistuminen vaikutti toimitilatarpeisiin, 44 prosenttia vastasi, että tilojen tarve ei silti vähene. Yrittäjistä 24 prosenttia vastasi, että toimitilojen tarve vähenee vähän ja 12 prosenttia, että se vähenee merkittävästi. Uudenmaan Yrittäjien toimialueella yrittäjien tilanne on keskimäärin vastaavanlainen.

Uudellamaalla tilanne on kuitenkin merkittävästi kokonaiskuvaa monipuolisempi. Kun Hangossa yli puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä sanoo, että monipaikkaisuus vaikuttaa yritysten toimitilatarpeisiin ja näistä puolestaan 80 prosenttia ei näe tarvetta toimitilojen vähentämiselle, samaan aikaan Keravalla vain alle kymmenen prosenttia yrittäjistä kokee monipaikkaisuuden vaikutuksia toimitilatarpeisiinsa ja näistä suurimman osan toimitilatarve pienenee.

–  Uudenmaan sisällä ja myös toimialoittain tilanne vaihtelee paljon. Yritysten toimintaympäristön muutokset ovat olleet nopeita ja yrittäjille haastavia. Nyt jos koskaan kuntien edustajien on tärkeää keskustella yrittäjien kanssa, mitkä muutokset ovat yrittäjille olennaisimpia ja millä tapaa ne vaikuttavat heidän liiketoimintaansa. Tulevaisuudessa muutosjoustavuus on entistä tärkeämpää, kun halutaan luoda menestyviä yrityksiä ja menestyviä kuntia, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

Eteläkärjessä yrityksillä on eniten muutospainetta

Monipaikkaisuuden vaikutukset toimitiloihin kohdistuvat Uudellamaalla etenkin eteläkärjen yrityksiin: Hangossa, Raaseporissa, Inkoossa ja Siuntiossa kyselyyn vastanneista yrittäjistä   useampi kuin kaksi viidestä kokee monipaikkaisuuden vaikutuksia toimitilatarpeisiinsa.

– Monipaikkaisuus on suuri mahdollisuus Uudellamaalla vapaa-ajan asutuksen kuntien elinvoiman virkistämiseksi, ja mahdollisuuksiin on jo tartuttukin, Ovaska sanoo.

Eteläkärjessä toimitiloja tarvitaan monessa etätyöhön ja matkailuun linkittyvässä yrityksessä lisää, samaan aikaan kun monien kaupunkikuntien yritysten toimitilatarpeet pienenevät. Raaseporin Yrittäjien puheenjohtaja Henna Ljung kertoo, että Raaseporissa on jo avattu co-working -tiloja.

–  Moni on lähes muuttanut tänne ja paikallisistakin moni toivoo, ettei tarvitsisi liikkua ja ajaa, vaan voisi tehdä töitä täältä käsin, Ljung sanoo.

– Kuntien kannattaa nyt aidosti miettiä, että miten he voivat hyödyntää monipaikkaisuutta ja hybridityötä. Fiksu kunta miettii, miten lisätä monipaikkaisten työntekijöiden osallisuuden kokemusta, ja mahdollistaa, että monipaikkaiset yrittäjät ja työntekijät voivat verkostoitua ja saada tukea myös toisen kotipaikkakunnan elinkeinopalveluista, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Työnantaja päättää, missä töitä tehdään

Keväällä Suomen Yrittäjien Työelämägallup osoitti, että etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja.

– Etätyön mahdollistumisen myötä into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On silti tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä tehdään, Jaskari sanoo.

– Teollisuudessa ja palvelualalla työ täytyy edelleen pääosin tehdä työpaikalla, etätyö soveltuu luontevammin tieto- ja toimistotyöhön, Ovaska jatkaa.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä.

Tutustu kuntakohtaisiin tuloksiin

Voit tutustua alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin täältä.