16.6.2021 klo 16:15
Uutinen

Evo-työryhmä jatkaa alkuperäisessä aikataulussa – Yrittäjäyhdistykset hankkeen takana

Evon valmistelutyöryhmä ilmoitti työnsä jatkumisesta kymmenen hengen voimin. Ryhmä on antamassa selvityksensä ympäristöministeriölle alkuperäisen aikataulun mukaisesti tämän kuun loppuun mennessä. Hämeenlinnan yrittäjäyhdistykset näkevät hankkeessa paljon hyvää.

– Olemme pyrkineet hakemaan kompromisseja kautta linjan ja tarjoammekin ehdotuksessamme eri vaihtoehtoja useisiin keskustelua herättäneisiin kysymyksiin. Viimeiset kaksi viikkoa ennen selvityksen jättämistä ympäristöministeriöön, keskitymme alueen sisäisiin toimintoihin, kuten rauhoitussäännöksiin ja tieteen tekemisen ja sen avaamisen edellytyksiin, kertoo alueellisen työryhmän puheenjohtaja, Helsingin yliopiston professori Atte Korhola.

Työryhmän ehdottama kansallispuiston rajaus noudattaa muilta osin nykyisen valtion retkeilyalueen rajausta, paitsi alueen kaakkoisosassa, jossa kansallispuiston raja noudattelee Natura 2000-aluetta. Kansallispuiston ulkopuolelle jää ehdotuksessa noin 800 hehtaarin suuruinen alue nykyistä valtion retkeilyaluetta.

Työryhmästä jättäytyi 15.6. pois neljä henkilöä, jotka edustivat paikallisia metsästäjä- ja maanomistajatahoja. (lue verkossa Tiedekansallispuistohankkeen työryhmä hajoamassa)

– Taustalla oli eri näkemyksiä alueen käytöstä, joiden kokoluokasta muu työryhmä ei valitettavasti ollut tietoinen, vaikka olemme työskennelleet tiiviisti yhdessä. Muu työryhmä pitää eroa valitettavana, mutta jatkaa toimintaansa hyvässä yhteishengessä, Korhola toteaa.

Yrittäjäyhdistykset antoivat asiassa lausunnon huhtikuussa

Hämeenlinnan elinkeinopoliittinen neuvottelukunta antoi hankkeesta lausunnon 20.huhtikuuta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivat viisi yrittäjäyhdistystä ja sen puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan Yrittäjien toiminnanjohtaja Kalevi Lauronen.

Lausunnossaan elinkeinopoliittinen neuvottelukunta suhtautuu positiivisesti suunnitelmiin tiedekansallispuiston perustamiseksi Evolle.

”Neuvottelukunta uskoo kansallispuiston tuovan lisää kävijöitä alueelle. Jos alueelle saadaan tiedekansallispuistostatus, on sen vaikutus moninainen: lisää opiskelijoita, opettajia, asiakkaita, matkailijoita, peruspalveluja. Samalla Hämeenlinnalle saadaan yliopistokaupunkistatus. Tieteestä pitää saada kaupungin matkailuvaltti”

Neuvottelukunta myös muistutti, että suunnittelun aikana on investoitava nykyisiin puitteisiin ja perusasioihin, kuten viihtyvyyteen, opasteisiin, paitsi kaavaillun kansallispuiston alueelle myös valtion maiden ulkopuolisille alueille.

”Neuvottelukunta pitää tärkeänä yrittäjien edustusta jo hankkeen suunnitteluvaiheessa”, lausunnon lopussa painotettiin.

Aiheesta aikaisemmin: 15.6. Evo: valitus oikeuskanslerille – tiedekansallispuistohankkeen työryhmä hajoamassa

Fakta:

  • Työryhmän työ ja ehdotukset toimivat aineistona kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ympäristöministeriössä
  • Työryhmän on koonnut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan varadekaani, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola, joka toimii työryhmän puheenjohtajana
  • Hämeenlinnan Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta antoi asiassa myönteisen lausunnon 20.4.
  • Hämeen Liitto lähetti valmisteluryhmälle kirjeen 27.4., jossa todettiin, että aluetalouden vaikutusten tulee pitäytyä tarkasti faktoissa