Faktia etsii ja kouluttaa Laukamolle särmääjiä

Teksti ja kuva Merja Ryhtä/Somero-lehti


Metalliteollisuudella menee niin lujaa, että työntekijäpula haittaa yritysten kasvua. Toimitusajat pidentyvät, kun ei ole riittävästi osaavia tekijöitä niitä tekemään.
Laukamo Groupin ohutlevy-yksikkö pyysi Faktiaa apuun etsimään firmalle väkeä koulutukseen. Noin 40 tiimiin on haussa neljä henkilöä, jotka on tarkoitus kouluttaa särmääjiksi. He pääsevät alkuun opinahjossa Forssassa ja jatkavat työhön oppimista työpaikalla Laukamolla.
Särmääjäkoulutukseen hakijan ei tarvitse olla super-ihminen. Liiketoimintapäällikkö Markus Olshin Laukamo Groupin ohutlevy-yksiköstä ja Faktian tekniikan alan yrityspalvelupäällikkö Mika Palanenovat yhtä mieltä, minkälaisia henkilöitä haetaan.
He korostavat työmotivaatiota.
– Tärkeintä on kiinnostus ja innostus työn tekemiseen, sanoo Markus Olshin.
– Koulutamme tekijät työhön, joten vielä ei tarvitse osata mitään. Olemme räätälöineet koulutuksen yrityksen tarpeen mukaan, toteaa Mika Palanen.
Särmäys sopii niin naiselle kuin miehelle.
Särmääjä Juha Tapani sanoo, että aisteista näkö ja tunto ovat särmääjälle tärkeimmät. Sorminäppäryydestä on hyötyä.
– Joskus voisi olla kitaransoittajan sormet, naurahtaa särmääjä Juha Tapani Laukamo Groupin ohutlevytehtaalta.

Julkaistu: 26.4.2018 | 14:51