17.3.2023 klo 08:00
Uutinen

Framery kertoo mitä maailmanmenestys vaatii maakunnalta – rohkeita investointeja kaupunkirakentamiseen ja osaamiseen 

Pirkanmaan edunvalvontaryhmä on julkaissut hallitusohjelmatavoitteet, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen turvaaminen, kestävä kaupunkirakentaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen. Äänieristetyistä kopeistaan tunnettu Framery toimii globaalisti jokaisella aikavyöhykkeellä. Yrityksen pääkonttori sekä tehdas sijaitsevat Tampereen Sarankulmassa. Kestävä kaupunkirakentaminen ja investoinnit Pirkanmaan alueella saavat yrityksen viihtymään.  

Framery on voimakkaasti kasvava yritys, joka on laajentanut palvelujaan myös digitaaliselle puolelle. Viime vuonna perustetun Digital Offerings & Services -yksikön johtajan Arto Vahvasen mukaan Pirkanmaalla on luotu hyvät toimintaedellytykset teknologiayrityksille. 

Nokialla, Microsoftilla ja M-Filesilla uraa luonut Arto Vahvanen toi yritykseen mukanaan vahvaa digipuolen osaamista.  – Kun aloitin tässä yksikössä, aloimme voimakkaasti rekrytoimaan osaajia taloomme ja olemme onnistuneet siinä todella hyvin. Nykyisin meillä on sisäinen tuotekehitys ja -testaus. Teimme siis Framerysta tuotetalon lisäksi digitaalisia järjestelmiä tuottavan talon, Vahvanen sanoo.  

Innovaatiot vaativat osaajia, investointeja ja aikaa 

Investoinnit tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin luovat positiivisia vaikutuksia Frameryn kaltaisille teknologiayrityksille ja uudistuvalle teollisuudelle. Tutkimustyön rahoitukseen panostaminen esimerkiksi Business Finlandin kaltaisten kanavien kautta on tärkeää. – Teemme tutkimusta yhteistyössä julkisten toimijoiden, kuten korkeakoulujen kanssa. Hyvin usein innovaatiot syntyvät tämän kaltaisen yhteistyön kautta. Ne vaativat syntyäkseen rahaa, aikaa sekä ihmisiä, Vahvanen sanoo.  

Frameryn kaltaiselle kasvuyritykselle on ollut tärkeää, että osaajia voi rekrytoida läheltä. – Meillä on todella korkeatasoista koulutusta lähellä, kun yliopisto on aivan vieressä. Rekrytoimme sekä softaan, mekaniikkasuunnitteluun että moneen muuhun rooliin harjoittelijoita, ja se on ollut meille todella tärkeää, Vahvanen toteaa.  

Kiertotalouden edistämisellä vahvistetaan kilpailukykyä 

Innovaatioiden ja kiertotalouden edistäminen ovat tärkeitä teemoja Pirkanmaan edunvalvontaryhmän hallitusohjelmatavoitteissa. Niiden avulla luodaan kestävää tulevaisuutta ja vahvistetaan Suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Framerylla kiertotalouden edistäminen lähtee asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta.  –  Framerylla on valikoiduilla markkinoilla tarjolla myös palvelumalli, jossa asiakas ei osta koppia itselleen, vaan saa sen käyttöön palveluna. Tämän palvelun ympärillä meillä on paljon koppeja, jotka kiertävät, ja joskus sama koppi on jo viidennellä asiakkaalla käytössä. Osa asiakkaista haluaa käyttöönsä nimenomaisesti second hand -kopin. Meillä on paljon koppeja, jotka kiertävät, ja joskus sama koppi on jo viidennellä asiakkaalla käytössä. Koppien laatuun panostetaan ja sitä kautta pyritään pitkään koppien käyttöikään. Suurin osa koppien valmistusmateriaalista on myös kierrätettävissä, Vahvanen kertoo. 

Frameryn digitaalisilla ratkaisuilla voidaan pidentää fyysisen tuotteen käyttöikää. – Kun kopit ovat yhteydessä pilveen, pystymme pidentämään tuotteiden käyttöikää myös digitaalisten järjestelmien päivityksillä tuomalla kuluttajille uusia kokemuksia, Vahvanen sanoo. 

Kestävä kaupunkirakentaminen menestyksen edellytyksenä 

Arto Vahvasen mukaan Pirkanmaalla ja erityisesti Tampereella on hyvät toimintaedellytykset Frameryn kaltaisen globaalin yrityksen pääkonttorille. Framerylla työskennellään paljon hybridinä, joten pääkonttorin on tärkeää olla helposti saavutettavissa lähityöskentelyä silmällä pitäen. Kaikki kopit tuotetaan pääkonttorin yhteydessä olevalta tehtaalta, ja tieyhteyksien sujuvuudella on myös suuri merkitys.  

Vahvasen mukaan Pirkanmaan vetovoimaisuus näyttäytyy erityisesti infrastruktuuriin tehdyissä investoinneissa, jotka ovat viime vuosina menneet eteenpäin. Kestävään kaupunkirakentamiseen on syytä panostaa rohkeasti myös tulevaisuudessa. Vetovoimainen kaupunki houkuttelee luokseen osaajia ja luo siten edellytyksiä myös innovaatioiden synnylle. – Tampereen lisäksi on hyvä ajatella koko Pirkanmaata alueena, ja mitä siihen kuuluu. Lähikunnat tarjoavat esimerkiksi hiukan erityyppisiä mahdollisuuksia asumiselle ja muulle vapaa-ajalle. Liikkumista helpottamalla saadaan aikaan huimia asioita, Vahvanen sanoo. 

Lue lisää Pirkanmaan edunvalvontaryhmästä!

Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu ja tärkeimmät tavoitteet voi tiivistää kolmeen: sujuva ja turvallinen liikkuminen, vahvan osaamisen takaaminen sekä innovaatioiden vauhdittaminen. 
Lue lisää edunvalvontaryhmän hallitusohjelmatavoitteista!