Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

26.1.2024 klo 15:08
Uutinen

Get Work Vantaa -hanke

Hanke pilotoi maksutonta tukea englantia osaavien vantaalaisten maahanmuuttajien rekrytointiin. Tarjolla ehdokashakuja, työilmoituksia ja mentorimallin kehittämismahdollisuus työsuhteiden alun tukemiseen. Hanke on ESR+-rahoitettu.

Get Work Vantaa -hankkeella on kaksi tavoitetta:
1. Auttaa englanninkielentaitoisia maahanmuuttajia löytämään töitä
2. Tukea yrityksiä palkkaamaan englanninkielinen työntekijä

Hankkeen päätoteuttaja on Vantaan kaupunki. Ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropolia ovat osatoteuttajia.

Miten tulla mukaan hankkeeseen?
Get Work Vantaa -hanke palvelee kahta asiakasryhmää: työnantajia eli yrityksiä ja työnhakijoita.

Työnantaja
Työnantajan tulee olla pääkaupunkiseudulla sijaitseva pieni tai keskisuuri yritys, jossa töitä voi tehdä myös englanniksi. Palvelut: ehdokashaku, rekrytointituki, tuki ensimmäisen vieraskielisen työsuhteen alussa, tuki monikulttuurisen työympäristön rakentamiseen.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostitse, millaisia työntekijöitä etsitte: getwork@vantaa.fi

Työnhakija
Olet englantia osaava maahanmuuttaja, joka asuu Vantaalla. Sinulla täytyy olla oleskelulupa. Palvelut: työnhaun tuki ja uravalmennus

Tule mukaan ja lähetä uusin CV eli ansioluettelosi sähköpostilla osoitteeseen: getwork@vantaa.fi

Miksi Get Work Vantaa -hanketta tarvitaan?
Lähes joka kolmas vantaalainen on vieraskielinen. Vantaalla on Suomen kunnista eniten vieraskielisiä asukkaita suhteessa sen väestöön (29 %).

Moniin työtehtäviin vaaditaan hyvää kotimaisen kielen eli ruotsin tai suomen taitoa. Tämä vaikeuttaa kotimaisia kieliä heikosti osaavien työllistymistä. Vantaalla oli elokuussa 2023 yhteensä 6 274 vieraskielistä työtöntä työnhakijaa.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2023 suomalaisista työnantajista 81 % kertoo vaikeuksistaan löytää tarvittavaa osaamista. Osaajapulaa pidetään yhtenä suomalaisten yritysten menestymisen suurimmista esteistä. (Employment Outlook Survey, Q4 2023)

Get Work Vantaa -hankkeen työntekijät auttavat työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan. Hankkeen työntekijät tukevat työnantajaa ja uutta työntekijää myös työsuhteen alussa. Tukea annetaan erityisesti kieli- ja kommunikaatiovaikeuksien ratkaisemiseen käytännön tasolla.

Yhteistyökumppaneiden, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun uravalmentajat auttavat asiakkaita kehittämään osaamistaan työelämän tarpeita varten.

Perustietoa Get Work Vantaa -hankkeesta
Get Work Vantaa on kesäkuussa 2023 alkanut kolmen toimijan toteuttama yhteishanke. Vantaan kaupunki on päätoteuttaja. Ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropolia ovat osatoteuttajia. Hanke loppuu 30.5.2025. Tavoitteena on saada mukaan 390 Vantaan työllisyyspalveluiden asiakasta, joista 197 uskotaan työllistyvän hankkeen aikana. Mikro- ja pk-yrityksiä tavoitellaan mukaan yhteensä 87.

Get Work Vantaa -hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, projektikoordinaattori, seitsemän yrityskoordinaattoria, palvelumuotoilija (Laurea) ja kaksi uravalmentajaa (Laurea, Metropolia). Työntekijät kehittävät Work First -toimintamallin. Toimintamalli kehitetään yhdessä töitä etsivien maahanmuuttajien, työnantajien, Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työllisyyspalvelut eli työhön pääsyä edistävät palvelut siirtyvät Suomen valtiolta kuntien, kuten Vantaan, hoidettaviksi 1.1.2025. Hankkeessa kehitetty Work First -toimintamalli tulee silloin osaksi Vantaan työllisyyspalveluita. 1.6.2023 käynnistyi myös yli 50-vuotiaiden työllistymiseen tähtäävä Kohtaanto +50 -hanke, jonka kanssa Get Work Vantaa etenee rinnakkain. 

Get Work Vantaa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke.

Ota yhteyttä
Yrityskoordinaattorimme palvelevat sinua sähköpostitse: getwork@vantaa.fi

Kuva Pixabay