Haasteelliset vuodet ovat koetelleet yrittäjien jaksamista

TIIVISTYS: DIAT

  • Yrittäjien usko oman liiketoimintansa kasvuun on pysynyt kutakuinkin ennallaan viime vuoteen verrattuna, vastaajista 54 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 %, kun viime vuonna vastaava luku oli 55 %. Vastaajista 25 % ennakoi liikevaihtonsa painuvan miinukselle. Euromääräiset liikevaihdon kasvuodotukset ovat kääntyneet positiivisiksi.
  • Kasvua rajoittavat eniten yrittäjän oma jaksaminen, jonka merkitys on entisestään korostunut (50 %, vrt. edellinen kysely 48 %).
  • Vastaajista 66 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 30 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoden 2022 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marras-joulukuussa 2021 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 215 yrittäjää. Vastaajista 42 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2020 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuodelle 2022.

Maakunnan yrityksistä 64 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Voimakasta kasvua hakevien yritysten osuus on vähentynyt edellisen kyselyn 15%:sta 10 %:iin.

Liikevaihdon kasvuodotukset ovat varovaiset

Alueen yrityksissä näkyy edelleen koronavuosien vaikutukset. Liikevaihto-odotukset ovat entisestään maltillisemmat ja niissä näkyy edelleen tilanteen epävarmuus. Vastaajista 75 % (vrt. edellisessä kyselyssä 77 %) odottaa positiivista liikevaihdon kasvua ja 25 % liikevaihdon supistumista. Euroissa vastaajien yhteenlaskettu arvio liikevaihdon muutoksesta keskiarvona on kuitenkin noussut plussan puolelle edellisen vuoden negatiivisista odotuksista. Tässä kyselyssä odotukset ovat n. 40 000 euroa/vastaaja, kun viime vuonna vastaavat odotukset olivat keskiarvona  -9000 – -27.000 euroa/vastaaja.

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen nousi keskeisimmäksi kasvun esteeksi, tämän mainitsi peräti 50 % vastaajista. Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este, tässä kyselyssä sen mainitsi 33 % vastaajista, joka on sama luku, kuin viime vuonna. Seuraavaksi tärkein kasvun rajoite oli kilpailutilanne (28 %).

Pk-yrityksissä pidetään kiinni osaavista työntekijöistä

  • Haasteellisesta tilanteesta huolimatta työntekijämäärien kehitys näyttää vakaalta. Kaikista vastaajista 66 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 4 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2022 mennessä, 30 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Tämä tarkoittaa 0,6 – 1 uuden työntekijän palkkaamista vastaajaa kohti.
  • Yksittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markkinointialan tehtäviin. Muina aloina mainittiin monipuoliset avustavat tehtävät, rakennusalan tehtävät ja asennustehtävät.
  • Henkilöstöjohtamisessa ja rekrytoinnissa suurimmat haasteet liittyvät sopivan henkilön löytämiseen (52 %) ja työntekijään liittyviin haasteisiin/asenteisiin (34 %).

Uudet työntekijät löytyvät parhaiten omista verkostoista

Vastaajista peräti 78 % kokee, että tehokkain kanava löytää uusia työntekijöitä ovat omat verkostot. Seuraavaksi tärkein kanava on oppilaitosyhteistyö, johon luotti 27 % vastaajista. Julkisesti avoimesta työpaikasta ilmoittamisen mainitsi 16 % vastaajista. Vähiten kokemusta vastaajilla oli kuntien ja kuntakokeilujen palveluista. Te-palvelut mainitsi 10 % vastaajista.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148