25.10.2018 klo 20:08
Uutinen

Hallitus antoi kompromissiesityksen – kymmenen työntekijän raja poistui

Hallituksen esityksen mukaan yrityksen henkilömäärä kuitenkin tulee ottaa huomioon henkilöperusteisen irtisanomisen arvioinnissa. Suomen Yrittäjien ensiarvio on varovaisen myönteinen.

Hallitus tapasi palkansaajajärjestöjen edustajat torstaina ja se jätti jo samana iltana järjestöille esityksen yhteiskuntarauhan palauttamiseksi. Ammattiliittojen vastauksia esitykseen odotetaan perjantaina klo 14 mennessä.

Hallituksen esityksessä henkilöperusteisesta irtisanomisesta todetaan, että kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon yrityksen henkilömäärä. Kymmenen työntekijän rajaa siinä ei kuitenkaan enää mainita:

”Muutetaan työsopimuslain 7 luvun 2 §:ää seuraavalla tavalla: Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

– Tutkimme esityksen huolella. Ensiarvio on varovaisen myönteinen. On olennaista, että lain perustelut kirjoitetaan niin, että työllistämisen kynnys aidosti laskee, kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tuoreeltaan hallituksen esitystä torstai-iltana.

Karenssia aiotaan lyhentää 60 päivään

Työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa karenssia lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Karenssin lyhennys koskee kaiken kokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä.

Kolmikantainen aktiivimalli

Hallitus käynnistää kolmikantaisen valmistelun tavoista osoittaa aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus. Määräaika tälle työlle helmikuun loppuun.2019.

Kolmikantaisesti jatketaan omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi siirryttäessä maakuntamalliin. Määräaika on tällekin työlle ensi helmikuun loppuun saakka.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi