11.3.2020 klo 10:49
Uutinen

Hankinnoissa noudatettava lakia – ”merkitys pk-yritykselle voi olla erittäin suuri”

Hyvin hoidetut hankinnat voivat tukea paikallista pk-yrittäjyyttä. Avoin viestintä ja markkinavuoropuhelu ovat onnistuneen hankinnan avaimet.

Vain viidesosa suomalaisyrityksistä kokee, että julkiset ostot on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi tuoreesta Yrittäjägallupista.

Salossa järjestettiin ke 11. maaliskuuta valtiovarainministeriön Hankinta-Suomi-tilaisuus, jossa Yrittäjät oli mukana. Tilaisuus on osa maan hallituksen yhdessä Kuntaliiton kanssa käynnistämää kansallisen hankintastrategian valmistelua.

Yrittäjäjärjestö on julkaissut konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

– Kaikkein tärkeintä on varmistaa, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa. Yrittäjäjärjestön ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja ja elinvoimaa alueelleen, Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Lassi Rosala sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja, kaarinalainen Taija Kavalto painottaa, että hankinnat ovat julkisella puolella oikein hoidettuna merkittävä väylä tukea paikallista yrittäjyyttä.

– Kaupunki käyttää yrityksemme palveluja erilaisiin tarpeisiin, kuten henkilöstön kokous- ja koulutuspäivien toteuttamiseen. Lisäksi ostoja tulee muun muassa erilaisten tarjoilujen tilauksista, virkistyspäivien järjestämisestä sekä edustustilaisuuksien järjestämisestä, muun muassa catering- ja maatilamatkailupalveluja tarjoavat Kavalton Tila Oy:n yrittäjä Taija Kavalto kertoo.

Kavalton mukaan julkiset ostot voivat olla pk-yritykselle yksi merkittävimmistä tulonlähteistä.

– Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin sisäisessä hankintaohjeessa on selkeästi ilmaistu hankintoja tekeville henkilöille, että kaupungin intressi on hankkia ensi-sijaisesti oman kunnan tai kaupungin yrityksiltä. Pientenkin, yksittäisten hankintojen merkitys saattaa olla suuri pienelle yritykselle kunnassa, Kavalto kertoo.

Yrittäjäjärjestö painottaa, että julkiset hankinnat tulee jakaa hankintalain mukaisesti sopivankokoisiin osiin. Kun hankintaprosessi halutaan hoitaa pk-yrittäjän kannalta hyvin, on viestinnän oltava avointa.

– Jo hankinnan valmisteluvaiheessa on hyvä järjestää markkinavuoropuhelu, jonka avulla voidaan selvittää etukäteen, minkälaisia ratkaisuja yritykset voisivat tarjota. On tärkeää lähestyä hankintaa laatukriteerien ja todellisen tarpeen kautta. Mitään järkevää toteuttamisratkaisua ei ole tarkoituksenmukaista rajata hankintailmoituksessa pois, Lassi Rosala toteaa.

Yrittäjägallupin mukaan 48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.

Klikkaa ja tutustu Suomen Yrittäjien hankintalinjauksiin täällä >>