18.1.2021 klo 12:55
Uutinen

Hankintaneuvonta jatkuu Espoossa 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille jatkoa hankintaneuvonnan rahoitukseen vuodelle 2021. Pääkaupunkiseudun alueella hankintayksiköitä ja yrityksiä palvelee hankinta-asiamies Pentti Komssi.

Suomen Yrittäjien järjestämä hankintaneuvonta sai viime vuodelta kiitosta palvelua rahoittavalta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

– TEM oli erittäin tyytyväinen neuvontatoimintaan kuluneena vuotena. Esimerkiksi kiitosta on saanut ripeä toimintamme koronakriisin alettua. Laadimme tuolloin nopeasti yhdessä Kuntaliiton kanssa suositukset siitä, miten hankinnat kannattaa toteuttaa koronan keskellä, Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala kertoo.

Hankintaneuvonta on veloituksetonta. Se ei edellytä Suomen Yrittäjien jäsenyyttä.

Hankinta-asiamies edistää vuoropuheluja hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä

Hankinta-asiamies tukee niin pk-yrityksiä kuin hankintayksiköitäkin.

Hankinta-asiamiehen tehtävänä on kannustaa ja tukea pk-yrityksiä osallistumaan pääkaupunkiseudun julkisiin hankintoihin eli jättämään tarjouksia kilpailutuksiin. Tämä tapahtuu muun muassa koulutuksin, neuvonnalla, ohjauksella ja viestinnällä.

Hankinta-asiamies neuvoo ja tukee myös hankintayksiköitä muun muassa kehittämään tapoja jakaa hankintoja tarkoituksenmukaisiin osiin. Hän kannustaa hankintayksikköitä avoimeen ilmoittamiseen ja sähköisen kilpailutustyökalun käyttöönottoon sekä hankinta-aikeiden varhaiseen viestimiseen esimerkiksi sähköisen hankintakalenterin avulla. Lisäksi hankinta-asiamies konsultoi hankintayksiköitä tarjouspyyntöjen laadinnassa ja tukee pk-yritysmyönteisiä innovaatioiden edistämisen keinoja.

Hankintaneuvonta vastaa hankintadirektiivin tavoitteeseen parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankinnoissa ja hankintayksiköille asetettuun velvoitteeseen jakaa hankinnat pienempiin osiin ja varmistaa neuvonnan saatavilla olo tarjoajille.

Suomen Yrittäjät ja sen aluejärjestöt ovat antaneet hankintaneuvontaa tarjoajille valtionavustuksella vuodesta 2017. Hankintaneuvojaverkostoon kuuluu 22 hankintaneuvojaa.

Lisätietoja:
hankinta-asiamies Pentti Komssi
puhelin 044 3432945
sähköposti pentti.komssi@yrittajat.fi