4.6.2020 klo 13:38
Uutinen

Helsingin kaupungilta lisäohjeistusta ja neuvontaa tapahtumajärjestäjille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Koronatilanteen vuoksi Helsingin kaupunki täsmentää ohjeistusta ja tarjoaa lisätietoa tapahtumajärjestämisen tueksi. Kaupunki painottaa, että poikkeustilanteeseen liittyvien ohjeiden (THL ja OKM 14.5.2020) lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Koronaviruksen hillitsemiseen liittyvä tapahtumajärjestäjien lisäohjeistus on suunniteltu kaupungin eri viranomaisten ja palveluntuottajien toimesta yhteistyössä kahden tapahtuman, perinteikkään Helsinki Cupin ja uuden Suvilahti Summerin, kanssa.

Ohjeistuksen tarkoituksena on opastaa ja auttaa tapahtumajärjestäjiä estämään koronavirustartuntojen leviäminen tilaisuuksissa ja näin taata tapahtumakävijöille turvallinen elämys. Ohjeistus noudattaa valtion linjauksia ja sitä päivitetään, kun uusia linjauksia tehdään.

Kaupunki antaa ohjeita vain tapahtumia koskien, ei yleisiin kokoontumisiin. Kokoontumislaissa yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Verkko-osoitteessa www.hel.fi/tapahtumallisuus on tapahtumajärjestäjän muistilista, johon on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin sivustolla mainitut.

Helsinki linjaa koronavirustilanteeseen liittyvissä tapahtumajärjestämisen lisäohjeissa seuraavista teemoista:

  • yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
  • riskiryhmään kuuluvia suositellaan välttämään yleisötilaisuuksia
  • tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää tilaisuuksissa
  • hyvä käsi- ja yskimishygienia tilaisuuden aikana estää tartuntoja
  • siivouksen merkitys korostuu tapahtumapaikalla
  • toimenpiteet, mikäli yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta ja
  • viestinnän merkitys.

Kaupunki suosittaa tapahtumajärjestäjää laatimaan ohjeiden pohjalta myös tarkemman toimenpidelistauksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja liittämään sen tapahtumailmoitukseen. Tapahtumajärjestäjät voivat tarvittaessa kysyä lisätietoja osoitteesta: marketing(at)hel.fi.

Ilmoitusvelvollisuuden osalta poikkeuksena vain Varaamon tapahtumapaikat

Varaamalla tapahtumapaikan Varaamo-verkkopalvelusta tapahtumajärjestäjä hyväksyy ulkotapahtumapaikkojen käyttösäännöt sekä sitoutuu noudattamaan yleisohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä tapahtumien yhteydessä.

Tapahtumajärjestäjän tulee selvittää voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja tapahtumajärjestäjä on vastuussa siitä, että osallistujamäärä ei nouse yli sallitun määrän.

Helsingin kaupungilla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti perustuen kokoontumisrajoitukseen, mikäli suunnitellun tapahtuman järjestäminen kokonaisuudessa arvioiden turvallisesti ei ole mahdollista. Varaamon tapahtumapaikkoja koskeviin kysymyksiin saa vastauksen osoitteesta: ulkoilmatapahtumat(at)hel.fi.


Lisätietoa tapahtumajärjestämiseen liittyen

Lähde: Helsingin kaupunki
Kuva: Vesa Laitinen

Muita kiinnostavia aiheita