18.9.2023 klo 13:06
Uutinen

Helsingin Yrittäjät ja Perheyritysten liitto: Tukkutorin alueen Pakastamon sulkemisesta aiheutuisi yrityksille merkittävää haittaa

Helsingin kaupunki suunnittelee ajavansa alas nopeassa aikataulussa Tukkutorin alueen Pakastamon toiminnan. Alueen yritykset ovat huolissaan tulevaisuudestaan, sillä pakastamotilat ovat niiden toiminnassa välttämättömiä. Helsingin Yrittäjät ja Perheyritysten liitto pitävät suunnitelmia aikatauluineen yritysten kannalta kohtuuttomina. Pakastamotoiminnan pitäisi jatkua ainakin niin pitkään kuin maanvuokrasopimukset ovat voimassa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee kokouksessaan 18.9.2023 Pakastamon toiminnan mahdollista alasajoa 1.10.2024 mennessä. Helsingin Yrittäjät on saanut yhteydenottoja alueen yrityksiltä, jotka ovat hyvin huolissaan tulevaisuudestaan suunnitelmiin liittyen.

– Lopettamissuunnitelmat tulivat shokkina Tukkutorin alueen noin 300 yritykselle, joiden toiminta rakentuu pitkälti pakastamotoiminnan varaan. Pakastamossa on 190 yritystä kaupungin vuokralaisina tai alivuokralaisina, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

– Tukkutorin alueen yritysten liikevaihto on noin miljardi euroa, joten yritysten toimintaedellytysten säilyminen on merkityksellistä koko kaupungille. Pakastamon alasajon seurauksena suuri osa yrityksistä olisi pakotettuja siirtämään toimintansa muualle – käytännössä kehyskuntiin. Sen myötä Helsingistä häviäisi merkittävää elintarvikealan yritystoimintaa työpaikkoineen. Samalla yritysten tarjoamat palvelut kaupungissa toimiville muille yrityksille ja kaupunkilaisille heikkenisivät, painottaa Oksala.

Myös Perheyritysten liittoon on oltu asiassa yhteydessä ja liitto peräänkuuluttaa Helsingin kaupunkia varmistamaan yritystoiminnan jatkuvuuden.

– Tukkutorin alueen toimitilat ja pakkasvarasto muodostavat yhdessä ekosysteemin, joka on tuonut alueelle yli 300 yritystä. Näistä suurin osa on alueella pitkään toimineita perheyrityksiä. Yritysten toiminnalle on tärkeintä ennakoitavuus ja jatkuvuus. Näinä erityisen haastavina taloudellisen aikoina kaupungin ei tulisi omilla toimillaan vaikeuttaa tilannetta rikkomalla ekosysteemin. Nyt olisi syytä istua neuvottelupöytään vielä kerran ja löytää yhdessä ratkaisu pakastamon toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, kehottaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Maanvuokrasopimukset voimassa 2036 saakka

Tukkutorin alueella toimiville yrityksille on tärkeää, että tarjolla on Pakastamon palvelut ja elintarviketoimialaan liittyviä muita toimijoita, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa hoitamalla tavarantoimituksia tehokkaasti yhteiskuljetuksin.

– Uudistaessaan maanvuokrasopimuksiaan vuoteen 2036, suuria investointeja alueelle tehneet yritykset eivät mitenkään ole voineet varautua siihen, että niiden toiminnalle keskeisen Pakastamon toiminta alasajettaisiin ennen maanvuokrasopimusten päättymistä ja vielä yhden vuoden määräajassa. Yritysten pitää voida luottaa toiminnassaan siihen, että kaupungin päätöksenteko on ennakoitavaa ja avointa, korostaa Oksala.

Yritykset tarjoutuneet maksamaan puhdistuskustannukset

Kaupungin mukaan Pakastamon käyttämä kylmäaine, ammoniakki, aiheuttaa ympäristöriskin ja estää asuntorakentamisen. Pakastamo pitää kaupungin mukaan saada puhdistettua viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Alueen yritykset ovat toimittaneet kaupungille talotekniikan suunnittelutoimiston lausunnon, jonka mukaan Pakastamon ammoniakkimäärän alentaminen lähialueen asuntorakentamisen mahdollistavalle tasolle tai ammoniakin korvaaminen vaarattomalla kylmäaineella, on täysin mahdollista ensi vuoden loppuun mennessä.

– Yritykset esittävät kaupungille, että Pakastamon puhdistaminen ammoniakista käynnistetään viipymättä yritysten vastatessa itse kustannuksista. Näin Pakastamon toiminta voi jatkua maanvuokrasopimusten määräajan, kertoo Oksala.

Vuokrasopimusten päättämisestä merkittävää haittaa

Pakastamon alasajolle esitetään perusteena myös, että sen vuokraustoiminta on Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle tappiollista. Yhtiö ei kuitenkaan ole esittänyt tilan vuokralaisille, että vuokria olisi välttämätöntä korottaa toiminnan jatkumisen edellytyksenä. Myös tältä osin yrityksillä on valmius tulla vastaan voidakseen jatkaa toimintaansa alueella.

– Merkittävämpää kaupungin taloudelle on, jos Pakastamon alasajon seurauksena suuri määrä yrityksiä joutuu muuttamaan pois kaupungista ja samalla kaupungista häviää yksityisen sektorin työpaikkoja verotuloineen. Kaupungin tavoitteleman yritysmyönteisen imagon kärsimisestä puhumattakaan, sanoo Oksala.

Oksala korostaa myös, ettei muutoinkaan olisi kohtuullista irtisanoa Pakastamon vuokrasopimukset päättymään poikkeuksellisen lyhyessä vuoden määräajassa, jolla aiheutettaisiin suurelle yritysjoukolle merkittävää toiminnallista ja taloudellista haittaa. Uusien korvaavien tilojen löytäminen tai toimi- ja pakastamotilojen rakentaminen lupaprosesseineen veisi yrityksiltä vähintäänkin pari vuotta.

Päätöksentekoon lisäaikaa

Konsernijaostolle toimittamassaan kirjelmässä Helsingin Yrittäjät toteaa, että Pakastamon alasajolle esitetyt keskeiset syyt voidaan varsin nopeasti korjata ja tilan toimintaa jatkaa. Yhdistys ja yritykset esittävät, ettei asiasta vielä tehdä päätöksiä, vaan yritykset toimittavat jaoston seuraavaan kokoukseen tarkemmat suunnitelmat, joiden pohjalta voidaan käynnistää valmistelut Pakastamon ammoniakin poistosta. Näin yritystoiminta voi jatkua maanvuokrasopimusten mukaisesti.

– Tukkutori tarjoaa kaupunkilaisille ainutlaatuisen palvelutarjonnan, jota ei ole saatavissa muualla. Alueella on nykyaikana yhä harvinaisempaa, monen sukupolven mittaista yrittäjyyttä jo 30-luvulta saakka. Yritykset haluavatkin tarjota palveluitaan alueella myös jatkossa ja ovat sitoutuneet toimintojen kehittämiseen pakastamotoiminnan sen mahdollistaessa, sanoo Oksala.

Lisätietoja:

Tiina Oksala, toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät
p. 040 5481104, tiina.oksala@yrittajat.fi

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja
Perheyritysten liitto
p. 0400 511 786, minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi