1.10.2019 klo 15:11
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Palvelusetelien käyttöä on tarpeellista lisätä

Helsingin Yrittäjät pitää välttämättömänä lisätä palvelusetelien käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallitusohjelman mukaan julkiseen terveydenhoitoon tulee päästä kiireettömässä tapauksessa viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Käytännössä tähän pääseminen edellyttää toteutuakseen asiakkaalle annettavaa palveluseteliä, jolla hän voi hankkia tarvitsemiaan palveluita.

Palveluseteliä käyttää 80 prosenttia Suomen kunnista, selviää Suomen Yrittäjien tuoreesta selvityksestä. Kuntien käytännöt vaihtelevat kuitenkin paljon muun muassa sen suhteen, missä palveluissa ja millä kriteereillä setelin voi saada.

– Palveluseteleillä katetaan nykyisin vain noin prosentti kuntien sote-kustannuksista – Helsingissä kuitenkin keskiarvoa enemmän, kertoo Helsingin ja pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi.

Vuonna 2018 palveluseteleitä käytettiin Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla yhteensä 36,47 miljoonan euron edestä. Asiakaspalvelujen ostot (ilman ostoja valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja ilman maksettuja kotikuntakorvauksia) olivat yhteensä 306,3 milj. euroa ja palvelusetelien osuus siitä 11,9 prosenttia.

Palvelusetelien käytöllä on monia positiivisia vaikutuksia. Ne lisäävät asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja parantavat palvelujen saatavuutta. Niillä myös edistetään paikallista pienyrittäjyyttä sekä tuetaan markkinoiden kehittymistä ja innovaatioiden syntymistä. Lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken kyetään tehostamaan, monipuolistamaan ja joustavoittamaan palveluita.

– Palveluseteleitä käyttämällä säästetään kustannuksissa keskimäärin 20 prosenttia, missä pitäisi olla riittävästi kannustetta lisätä seteleiden käyttöä, toteaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

>> Tutustu selvitykseen “Jonottamatta palveluihin! Palvelusetelin hyödyt koko Suomen käyttöön”

>> Tutustu myös Suomen Yrittäjien uuteen hankintaoppaaseen

Lisätietoja:

Helsingin ja pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi, pentti.komssi(at)yrittajat.fi, p. 044 343 2045

Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, tiina.oksala(at)yrittajat.fi, p. 040 548 1104

Kuva: Shutterstock