Tukkutorin Pakastamo
3.10.2023 klo 13:40
Uutinen

Tukkutorin alueen yritystoiminnan jatkamiselle etsitään hyviä toteutusvaihtoehtoja

Helsingin kaupunki suunnitteli ajavansa alas nopeassa aikataulussa Tukkutorin alueen Pakastamon toiminnan. Lopettamissuunnitelmat tulivat shokkina Tukkutorin alueen noin 300 elintarvike-, kukka- ja ravintola-alan yritykselle, joiden toiminta rakentuu pitkälti pakastamotoiminnan varaan. Helsingin Yrittäjät ja alueen yritykset ovat vedonneet kaupunkiin yritystoiminnan jatkumisen puolesta. Kaupunki päätti muuttaa suunnitelmiaan ja alkaa selvittää yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa pakastamotilojen toteutusta, jotta yritystoiminta alueella voi jatkua.

Helsingin Yrittäjät piti kaupungin suunnitelmia aikatauluineen kohtuuttomina ja esitti yhteistyössä yritysten kanssa kaupunginhallituksen konsernijaostolle perusteita ja keinoja mahdollistaa yritystoiminnan säilyminen alueella. Tukkutorin alueen yritysten liikevaihto on noin miljardi euroa, joten yritysten toimintaedellytysten säilyminen on merkityksellistä koko kaupungille.

Konsernijaosto totesi kokouksessaan 2.10.2023 pitävänsä Tukkutorin alueen perinteikästä yritystoimintaa tärkeänä ja kehotti Kaupunkitilat Oy:tä selvittämään yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa pakastamotilojen väliaikaisjärjestelyjen toteutustapoja, jotta yritystoiminta alueella voi jatkua. Erityisen tärkeää on löytää ratkaisuja keskustan torikaupan, Teurastamon lihanleikkuun ja kauppahallien toimijoiden pakastamotarpeisiin. Väliaikaisten ja pysyvien pakastamotilojen toteutusten tulee olla markkinaehtoisia.

– Yrittäjät alkavat nyt yhdessä Kaupunkitilat Oy:n kanssa etsiä mahdollisimman hyviä ratkaisuja edetä asiassa. Yritykset ovat jo toimittaneet kaupungille neljä vaihtoehtoista ratkaisuehdotusta, joiden toteutusta selvitetään tarkemmin, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yritysten edustajat osallistuvat myös meneillään olevan Teurastamon alueen maankäyttöä koskevan kokonaisvision valmisteluun.

– Tukkutori tarjoaa kaupunkilaisille ainutlaatuisen palvelutarjonnan, jota ei ole saatavissa muualla. Alueella on nykyaikana yhä harvinaisempaa, monen sukupolven mittaista yrittäjyyttä, jonka merkityksen pitää näkyä alueen kehittämisen kokonaisvisiossa, sanoo Oksala.

Lisätietoja

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät

KUVA Suomen Yrittäjät