24.11.2021 klo 10:50
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Yritykset mukaan palvelustrategioiden laadintaan

Uusien hyvinvointialueiden valmistelu on käynnissä ja monessa maakunnassa yritykset ja järjestöt osallistuvat valmistelutyöhön. Myös Helsingissä ja muualla Uudellamaalla yritykset tulee ottaa riittävän aikaisessa vaiheessa mukaan palvelustrategioiden laadintaan, vaatii Helsingin Yrittäjät. Olennaista strategioissa on kustannusten läpinäkyvyys, sote-yritysten osaamisen hyödyntäminen ja kilpailutusten avoimuus.

Sote-lainsäädäntö edellyttää, että uudet hyvinvointialueet laativat taloutensa sekä toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian. Siinä määritellään, millainen palveluverkko hyvinvointialueella on, miten palvelut järjestetään ja miten hankinnat toteutetaan.

– Uusien hyvinvointialueiden ja Helsingin palvelustrategiat tulee laatia huolella ja yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Monessa maakunnassa yritykset ovat jo valmistelussa mukana ja yhteistyö tulisi käynnistää viipymättä myös Uudellamaalla, painottaa Yrittäjien sote-johtoryhmän puheenjohtaja Anne Kangas.

Käyttöön läpinäkyvä kustannuslaskentamalli

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen tarvitaan niin julkista sektoria, yrityksiä kuin järjestöjä. Yrittäjät esittää, että hyvinvointialueet ja Helsinki ottavat käyttöön läpinäkyvän ja yhtenäisen julkisen ja yksityisen sektorin laskentamallin, jossa kustannukset ovat samoin perustein muodostettuja ja vertailukelpoisia. Tällöin palveluiden tuottajat voivat kilpailla hinnalla ja laadulla entistä parempien sote-palvelujen tarjoamiseksi suomalaisille.

– Otetaan käyttöön kustannusvastaavasti hinnoitellut palvelusetelit, henkilökohtaiset budjetit ja ostopalvelut, jotka toteutetaan niin, että pienempikin sote-yrittäjä voi tarjota osaamistaan. Toivomme reilua kilpailua ja läpinäkyvyyttä kustannuksiin, sanoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Hankinnat avoimiksi, kilpailutuksia ei tule kiertää

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsinki ovat merkittäviä palveluiden ja tuotteiden ostajia. Ne tarvitsevat esimerkiksi runsaasti kuljetus- ja kiinteistöhuoltopalveluita ja ateria- ja puhtaanapitopalveluita. Hankinnoissa on hyödynnettävä alueen pk-yrityksiä.

Yrittäjät edellyttää, että alueet hankkivat tarvitsemansa tavarat ja tukipalvelut avoimesti julkisilla kilpailutuksilla, ei kilpailutuksia kiertämällä omilta yhtiöiltä. Avoimella kilpailutuksella veronmaksaja saa parasta laatua ja hintaa, kun kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä kilpailutuksissa.

Suomen Yrittäjät julkisti 23.11.2021 Parempi hoito -vaaliohjelman, joka sisältää Yrittäjien ratkaisut hyvinvointialueille. Tutustu ohjelmaan tästä.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Anne Kangas, Yrittäjien sote-johtoryhmä
p. 040 715 4945, anne.kangas@paivakumpuhoiva.fi

Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104, tiina.oksala@yrittajat.fi