Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

21.2.2017 klo 14:07
Uutinen

Helsinki on yrityksille kelpo kotipaikka

Helsingin kaupunki selvitti syksyllä 2016 laajalla puhelinhaastattelututkimuksella 1 000 helsinkiläisen yrityksen tulevaisuudensuunnitelmia ja tyytyväisyyttä Helsinkiin yrityksen sijaintipaikkana. Kaupunki ei ole aiemmin selvittänyt yritysten näkemyksiä yhtä laajalla kyselyllä.

Yrityksillä valoisat näkymät tulevaisuuteen

Helsinkiläiset yritykset näkevät lähitulevaisuutensa varsin valoisana. Yli 40 prosenttia haastatelluista yrityksistä suunnittelee toimintansa laajentamista. Kolme neljästä yrityksestä aikoo vuoden aikana rekrytoida uutta henkilöstöä. Erityisesti ICT-alalla ja innovatiivisissa yrityksissä rekrytointitarve on tuntuva.

Yhteistyö kaupungin kanssa kiinnostaa yli odotusten

Jopa yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli kiinnostunut yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa. Erityisesti toivotaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä, joka edesauttaisi uusien tuotteiden ja palveluiden tuomista markkinoille.

Kiinnostusta herättävät myös yhteiset tilaisuudet, markkinointiyhteistyö sekä osallistuminen yrityksille tarkoitetun asioinnin kehittämiseen. Kaupungin työnantajapalveluista suurinta kiinnostusta herättää Helsinki-lisä eli taloudellinen tuki rekrytointivaiheessa.

”Tuloksissa erityisen iloinen yllätys oli yritysten korkea halukkuus tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa. Vastaajat myös viestivät selvästi, että kaupungin toimenpiteillä on vaikutusta yritysten kasvuun. Tämä on hyvä pitää mielessä tulevaa valtuustokautta ajatellen”, sanoo elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Laaja asiakaskunta miellyttää, kallis hintataso harmittaa

Yritysten näkökulmasta Helsingin tärkeimpiä etuja ovat laajat markkinat ja asiakaspotentiaali. Myös keskeinen sijainti yhdessä hyvien kulkuyhteyksien ja toimivan julkisen liikenteen kanssa saa yrityksiltä kiitosta. Eduksi on myös liike-elämän keskittyminen Helsinkiin, minkä ansiosta osaava työvoima, alihankkijat ja yhteistyökumppanit ovat lähellä

Selkein yksittäinen tekijä, joka vähentää yritysten suositteluhalukkuutta, on Helsingin hintataso, joka näkyy muuta maata korkeampina asumis-, toimitila- ja palkkakustannuksina. Kielteisinä puolina mainitaan lisäksi kaupungin kanssa asioinnin hankaluus, liikenneruuhkat ja lukuisat tietyöt.

– Yrityksiltä tuli kaupungin suuntaan selkeitä parannustoiveita. Yhteydenpitoa yritysten ja kaupungin välillä tulee tehostaa. Meidän pitää entisestään helpottaa asiointia ja yksinkertaistaa lupa-asioiden hoitoa. Samoin liikenteen sujuvuuden eteen täytyy tehdä vielä töitä. Tutkimustulokset myös vahvistavat viestiä, että kaupungin sisällä eri toimialojen pitää toimia tiiviimmin yhdessä, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva toteaa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Helsingin uuden kaupunkistrategian valmistelussa. Strategia määrittelee painopisteet kaupungin seuraavan neljän vuoden työlle. Strategiasta päättää uusi kesäkuussa aloittava kaupunginvaltuusto.

>> Tutkimuksen tulokset (Taloustutkimus Oy)

Näin tutkimus tehtiin

  • Toteuttaja Taloustutkimus Oy
  • Haastattelut puhelimitse syys-lokakuussa 2016
  • Vastaajina 1 000 helsinkiläisen yrityksen edustajaa
  • Ns. harkintaotos yli 5 000 yrityksen rekisteristä. Valintakriteereinä olivat Helsingin avaintoimialojen yritykset, muiden keskeisten toimialojen yritykset, suuret yritykset, innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset sekä kaupungin yhteistyöyritykset.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Helsingin kaupungin sivuilla 21.2.2017. Luettavissa tästä.

Teksti: Helsingin kaupunki

Kuva: Jaana Tihtonen