23.6.2021 klo 12:56
Uutinen

Helsinkiläisyrittäjiä hyödyttävä uusi Heatmap-verkkosivu julkaistiin – tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan markkinointiin ja asiakaspotentiaalin tarkasteluun

Heatmapin avulla matkailijat ja kaupunkilaiset voivat vaikuttaa vierailuaikaansa ja välttää väenpaljoutta ja siten kokea olonsa turvallisemmaksi. Lisäksi se hyödyttää alueen yrittäjiä.

Helsingin kaupunki ja ohjelmistoyritys Hypercell ovat avanneet Heatmap-verkkosivun, josta näkee pääkaupungin matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden kuluvan minuutin ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään. Kaupunki asentaa sensoreita kattaakseen ydinkeskustan ja kantakaupungin matkailijoiden liikehdinnän kannalta keskeiset alueet. Sensoriverkostoa täydennetään jatkuvasti yritysten ja muiden toimijoiden sensoreilla. Asiasta tiedottaa Helsingin kaupunki.

Osallistuvat yritykset saavat näkyvyyttä Heatmapissa ja vahvistavat omalta osaltaan koko Helsingin kilpailukykyä. Lisäksi yritykset voivat käyttää kerättyä dataa esimerkiksi oman markkinointinsa optimointiin sekä asiakaspotentiaalin mittaamiseen eri alueilla.

Dataa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupungin toimintaa. Sen avulla voidaan mitata kaupungin eri matkailukohteiden vetovoimaa ja kohdentaa palveluita sinne, missä niille on kysyntää. Dataa voidaan hyödyntää myös ympäristön kuormituksen tasapainottamisessa sekä liikennesuunnittelussa. Data tarjoaa erinomaisia rakennuspalikoita tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle.

– Heatmap on hieno esimerkki siitä, miten yritykset ja Helsinki luovat yhteistyössä entistä turvallisempaa kaupunkia. Turvallisuus ja väljyys ovat Helsingille valttikortteja myös kansainvälisesti, sanoo Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva kaupungin tiedotteessa.

Heatmapia voi tarkastella nettiselaimen avulla millä tahansa päätelaitteella. Kaupunkitilassa olevat sensorit keräävät anonyymejä Bluetooth-signaaleja laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista. Kaikki kerätty data on anonyymiä eikä saatua tietoa ei voida myöskään suoraan eikä välillisesti yhdistää toiseen tietoon, mikä mahdollistaisi käyttäjän tunnistamisen.

Heatmap toteutetaan osana datapilottia, joka kuuluu Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeeseen, jota rahoitetaan Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksella. Hanke on yksi työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista ja se jatkuu 31.12.2021 asti.

Lisätietoa:

Heatmap-verkkosivu

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke

Teksti: Helsingin kaupunki
Kuva: Hypercell