17.4.2020 klo 13:34
Uutinen

Huijarit yrittävät hyötyä yrittäjän ahdingosta – ”Yrityssaneeraus ei ole kaikkien pelastus”

Yrityssaneeraus ei ole vaihtoehto läheskään jokaiselle yritykselle, Suomen Yrittäjien asiantuntija muistuttaa.

Konkurssien ja yrityssaneerauksien määrän odotetaan nousevan selvästi koronakriisin seurauksena. Oikeusministeriö on valmistellut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian.

Samaan aikaan kun yritysten tilanne on heikentynyt, konkurssiin hakeutuvia yrittäjiä on lähestytty epäilyttävässä tarkoituksessa.

– Liikkeellä on huijareita, jotka ottavat yhteyttä yritykseen, kun yritys tai yrityksen velkojat ovat hakeneet yritystä konkurssiin. Yritykseen otetaan yhteyttä ja luvataan pääsyä saneerausmenettelyyn, joka pelastaa yrityksen toiminnan. Vastineeksi asian hoitamiseksi huijari pyytää rahaa. Näissä tapauksissa on riskinä, että yrittäjät menettävät lisää varallisuuttaan. Saneerausmenettely jää haaveeksi, mutta rahaa menetetään, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo.

Toivonen neuvoo yrittäjiä olemaan tarttumatta kyseiseen ”tarjoukseen”.

Koska saneeraukseen?

Yrityssaneeraus voi olla vaihtoehto konkurssille silloin, kun yrityksellä on toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Toivonen muistuttaa, ettei saneerausmenettelu tule kyseeseen kaikkien yritysmuotojen kohdalla.

– Ei ole niin, että kaikki yrittäjät voisivat päästä saneerausmenettelyyn. Velkojien mielipiteellä on tässä suuri merkitys. Jos velkojat katsovat, että he voivat saada paremmin saataviaan yrityksestä saneerausmenettelyssä, he suhtautuvat toki suopeammin saneeraukseen verrattuna konkurssiin.

Jotta velkojien olisi mahdollista saada yrityksestä rahaa ulos, yrityksen on oltava elinkelpoinen ja sillä on oltava menestymismahdollisuuksia.

– Saneerausmenettelyyn voi päästä myös maksukyvytön yritys, mutta jos yrityksen maksukyvyn katsotaan jatkuvan pitkään, ei saneerausmenettelyyn välttämättä pääse, Toivonen huomauttaa.

Jos maksukyvyttömyys on väliaikaista ja on aiheutunut koronaviruksesta, yrityssaneeraus voi olla hyvä ratkaisu yrityksen tulevaisuuden kannalta. Saneeraus on kuitenkin pitkä prosessi. Toivosen mukaan ensin kannattaa yrittää hoitaa maksuvaikeudet velkojien kanssa vapaaehtoisin järjestelyin, kuten sopimalla pidemmistä maksuajoista.

Hakeudu saneeraukseen ajoissa

Toivonen neuvoo yrityksiä hakeutumaan ajoissa palveluihin, joissa saneerausmenettelyn ajankohtaisuutta voidaan arvioida.

– Mitä nopeammin elinkelpoiset yritykset hakeutuvat näihin palveluihin, sitä varmempaa on, että saneerausmenettely onnistuu ja että siihen päästään. Ei kannata päästää yritystä niin huonoon kuntoon, että tästä syystä saneerauksen mahdollisuus estyisi. Tällä hetkellä ongelma on, että saneeraukseen hakeudutaan liian myöhään. Sen takia merkittävä osa menettelyyn hakeutuneista yrityksistä kaatuu.

Saneerausmenettelyä voidaan arvioida muun muassa maksuttomasti Talousapu-puhelinpalvelussa. Palvelun kautta yrittäjä saa talousasiantuntijan arvion siitä, kannattaako tämän hakea saneeraukseen. Jos saneeraus arvioidaan mahdolliseksi, yrittäjä ohjataan prosessissa eteenpäin.

Yrityssaneeraus ei ole maksuton prosessi.

– Kokonaiskustannukset nousevat vähintään 10 000 euroon. Tästäkin syystä velkojien kanssa kannattaa nyt koronatilanteessa ensin pyrkiä sopimaan, miten maksut voitaisiin uudelleen järjestellä.

Toivonen edustaa Suomen Yrittäjiä saneeraustyöryhmässä, jonka pyrkimyksenä on muuttaa lainsäädäntöä siten, että saneerausmenettelystä saataisi nykyistä lyhyempi, joustavampi ja yritykselle edullisempi.

Elinkeinonharjoittajakin voi päästä velkajärjestelyyn

Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja voi hakea yritystoiminnan velkojen järjestelemiseen yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely kuin yrityssaneeraus. Velkajärjestelystä huolimatta yritystoiminta jatkuu.

Edellytyksenä on, että yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu lähtökohtaisesti yrittäjän omaan työpanokseen. Lisäksi yritystoiminnan on oltava niin kannattavaa, että sen kulut tulevat jatkossa hoidetuiksi ja velallinen pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista.

Talousapu–neuvontapalvelussa arvioidaan velkajärjestelyyn pääsyn edellytyksiä kunkin yksittäisen liiketoiminnan osalta maksutta. Jos velkajärjestelyllä on edellytyksiä, talousasiantuntija ohjaa yrittäjän eteenpäin talous- ja velkaneuvontaan, jossa avustetaan yrittäjää prosessissa eteenpäin.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita