19.9.2020 klo 09:49
Uutinen

Hyvään elinkeinopalveluun kannattaa panostaa

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu osakassopimuksen laittaminen katkolle aiheutti kesäkuussa huolestunutta keskustelua ja erilaisia huhuja. Todellisuudessa päätöksenteko uuden sopimuksen jatkamisesta on vielä kesken. Vimpelin Yrittäjät on ottanut kantaa päätöksentekoon, jossa valmistellaan uutta sopimusta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Kannanotossa perusteltiin alueellisen elinkeinoyhtiön merkityksellisyyttä ja annettiin evästystä tulevaisuuteen. Yrittäjäkenttä näkee tärkeänä alueellisen elinkeinoyhtiön ja kannanotossa tuotiinkin esille muun muassa nämä paikalliset ja alueelliset tehtävät mitä yhtiöllä on ollut:

Paikallisesti elinkeinostrategian painopistealueiden edistäminen. Yhtiön edustajat ovat vetäneet kehittämisryhmiä, kuten Lakeaharjun kehittämisryhmä, Road68 ja Teollisuusmäki. Muistutamme, että elinkeinostrategian on valtuuston hyväksymä ja yrittäjien, luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden yhdessä valmistelema, jossa on yhdessä valitut painopistealueet. Elinkeinoyhtiössä on pyritty oman työn ohella edistämään painopistealueiden kehittämistä.

Kraatterijärvi Geopark. Yrittäjät ovat huolissaan siitä, että miten Geopark-hankkeelle käy, jos alueellamme ei ole yhteistä toimijaa, joka hoitaisi hallinnollisia asioita hankkeeseen liittyen. Aluetta pitäisi muutenkin markkinoida tehokkaammin alueena, ei vain yksittäistä kuntaa. Yksittäisten kuntien on vaikea koordinoida markkinointihankkeita tai yhteisiä hankkeita, sillä työntekijöillä on muutenkin riittävästi tekemistä. Yhteinen elinkeinoyhtiö on luonteva taho asioiden edistämiseen.

Monipuoliset yrityspalvelut. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelusta ovat yrittäjät saaneet neuvontaa ja apua lähes vuoden jokaisena päivänä. Ne yrittäjät, jotka ovat käyttäneet yrityspalvelua, ovat olleet oikein tyytyväisiä saamaansa apuun. Koska yritysneuvonta ei ole yhden henkilön varassa, joka on välillä vuosilomilla, on yrityksille tarjottu palvelu erittäin laadukasta ja oikea-aikaista. Yhtiön apu on ollut etenkin koronakriisin aikana täysin korvaamatonta monelle yritykselle niin Vimpelissä kuin koko alueella.

Elinkeinoyhtiön tehtävä. Koemme, että ensisijaisesti yhtiö on tarkoitettu elinkeinoelämän kehittämistä varten sekä yksittäisten yritysten neuvontaan. Laadukas elinkeinopalvelu on koko seudulle kilpailuetu. Yhtiöllä on luonteva rooli seudullisen strategian työstämisessä, toimeenpanon koordinoinnissa, seurannassa ja mittaamisessa. Yksittäisten kuntien on äärimmäisen vaikea tehokkaasti järjestää seudullista vastaavaa toimintaa omien työntekijöiden kautta. Tämän lisäksi yhtiön tulee tarjota yrityksille neuvontaa koko niiden elinkaaren vaiheisiin, kuten se tähän asti on kiitettävästi tehnytkin.

Kannustamme kehittämään yhtiötä yhteistyössä yhtiön operatiivisen toiminnan sekä muiden omistajien kanssa. Yrittäjille tarjotun palvelun monipuolisuus ja laatu pitää kuitenkin pysyä vähintään yhtä hyvällä tasolla.

Vahva, tunnettu ja moderni elinkeinoyhtiö on koko seudun etu.

LUE KOKO KANNANOTTO TÄSTÄ:

PDF iconkannanotto_jpyp_asia.pdf