31.10.2023 klo 13:13
Uutinen

Hyvinvointialueiden kilpailutus ja palveluntuottajien haasteet

Hyvinvointialueiden muodostumisen ja uusien kilpailutusten myötä on näkynyt huolestuttavia piirteitä palveluntuottajien näkökulmasta. Kilpailutuksissa on tullut esille, ettei palveluntuottajien sallita korottaa hintoja, vaikka siihen olisi taloudellista painetta. Päinvastoin, joissain tapauksissa hintoja on pyydetty jopa laskemaan. Tämän taustalla on usein perustelu, että palvelujen hinnat ovat karanneet käsistä ja että oma tuotanto olisi muka halvempaa.

Tällainen lähestymistapa ei ole vain epäreilu palveluntuottajille, vaan se voi pitkällä aikavälillä vaarantaa koko sote-palvelujen laadun ja saatavuuden. On tärkeää ymmärtää, että palveluntuottajien taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan siihen, millaista palvelua he voivat tarjota. Jos palveluntuottajat eivät pysty kattamaan kustannuksiaan, heidän on vaikea ylläpitää ja kehittää toimintaa ja palveluja.

Kun tarkastelemme palveluiden kustannuksia, on olennaista syventyä hyvinvointialueen kustannusrakenteeseen monipuolisesti. Hyvinvointialueen kustannusrakenteeseen vaikuttavat monet tekijät. Omaa tuotantoa lisättäessä huomioon on otettava enemmän kuin vain sairauslomat ja sijaistukset. Esimerkiksi tilakustannukset ja infrastruktuurin ja sen ylläpito, sekä monet muut seikat vaikuttavat kustannuskuvaan. On välttämätöntä, että hyvinvointialueiden kustannusrakenne avataan ja analysoidaan kattavasti. Vain näin voidaan ymmärtää koko kuvaa ja tehdä järkeviä ja kustannustehokkaita hankintoja.

Valvontalain tulo voimaan vuoden alussa on askel oikeaan suuntaan. Yksityiset palveluntuottajat siirtyvät Soteri-rekisteriin, ja vuonna 2026 myös julkinen sektori liittyy joukkoon. Tämä yhtenäistäminen on erittäin tervetullutta, sillä se lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa paremman vertailun eri toimijoiden välillä. Kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen on seuraava luonteva askel tässä kehityksessä.

Yksityisen sote-alan palkkakustannukset ovat nousseet rajusti, ja tämä trendi näyttää jatkuvan edelleen. Ilman mahdollisuutta korottaa hintoja moni yrittäjä kohtaa toiminnalleen vakavia haasteita. Tämä on myös valtakunnallinen ongelma, jota ei voida sivuuttaa. On ymmärrettävä, että palveluntuottajien on saatava kohtuullinen korvaus työstään, jotta he voivat jatkaa toimintaansa ja taata laadukkaat palvelut asiakkaille.

On tärkeää, että nämä yrittäjien näkemykset tulevat kuulluksi laajemmin ja että ne otetaan huomioon päätöksenteossa. Meidän on yhdessä varmistettava, että sote-palvelujen järjestäminen on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa.

Etelä-Savon Yrittäjät

Heidi Loukiainen, aluejohtaja
Heli Peltola, sote- ryhmän puheenjohtaja Etelä-Savon Yrittäjät