25.3.2019 klo 13:09
Uutinen

Järjestöaktiivi nauttii vaikuttamisesta ja uusista näköaloista

Yrittäjäjärjestön jäsenyys tuo mukanaan monia etuja: monille tärkeimpiä ovat kattavat neuvontapalvelut ja monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet. Yrittäjäjärjestö tarjoaa aktiivisille jäsenilleen myös ainutlaatuisia vaikuttamisen paikkoja paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiölle aktiivinen toiminta yhdistyksissä on elämäntapa. Heti yrittäjäksi ryhtymisensä jälkeen, noin 10 vuotta sitten, Tarja hakeutui Valkeakosken Yrittäjiin ja on toiminut sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajana että nyt rahastonhoitajana. Vuosien varrella Tarja on toiminut myös Pirkanmaan Yrittäjien valiokunnissa ja nyt hän toimii jo toista vuotta Suomen Yrittäjien Rahoitus- ja verovaliokunnassa.

Etulyöntiasemassa

Rahoitus- ja verovaliokunta vaikuttaa Suomen Yrittäjissä rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä koskevat asiat.

– Pääasiassa valiokunta käsittelee erilaisia verotusasioita. Olemme myös vierailleet muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitossa ja tavanneet sen Yrittäjävaltuuskunnan vero- ja rahoitusryhmän sekä Eduskunnan verojaoston kokouksessa. Tapaamisissa on keskusteltu eri näkemyksistä koskien verolinjauksia, osinkoveromalleja, arvonlisäverotuksen muutoksia ja yrittäjävähennyksiä, mikä on ollut todella mielenkiintoista ja lisäännyt omaa ymmärrystäni näistä asioista, Tarja kertoo.

Valiokunnan jäsenenä Tarja Hiitiö antaa omaa ammattitaitoaan Suomen Yrittäjien käyttöön, mutta saa myös itse valtavasti.

– Koen, että olen valiokunnan kautta etulyöntiasemassa. Pääsen ensinnäkin tutustumaan työhöni vaikuttaviin uusiin asioihin ja samalla myös vaikuttamaan niihin niin, että tehtävät päätökset olisivat aina yrittäjien kannalta mahdollisimman toimivia. Voin lämpimästi suositella valiokuntatyötä myös muille – vaikuttamisen paikkoja on alueellisesti Pirkanmaan Yrittäjissä sekä valtakunnallisella tasolla. Toimin valiokunnassa pirkanmaalaisten edustajana ja siksi vien mielelläni yrittäjien viestiä mukaan vaikuttamistyöhön, Tarja vinkkaa.

Työ antaa eväitä valiokuntaan

Tarjan oma yritys Tilipenninki toimii Valkeakoskella ja Hyvinkäällä. 10 vuoden ikään ehtinyt firma työllistää yhdeksän henkilöä. Ennen oman yrityksen perustamista Tarja työskenteli tilitoimistossa yli 15 vuotta.

– Aloittaessani valiokuntatyöskentelyn Suomen Yrittäjissä kaipasin mielestäni tukea ja evästystä aluejärjestöltä. Vähitellen kuitenkin huomasin, parhaiten autan valiokuntaa sen työssä jakamalla omaa ammattitaitoani pk-yritysten talousasioista. Olenhan pitkän työurani aikana opastanut satoja, ellen tuhansia yrittäjiä ja sen myötä kartuttanut kokemustani juuri valiokunnan asialistalla olevista aiheista, Tarja kertoo.

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii taustalla Suomen Yrittäjien vaikuttamistyössä kommentoiden ajankohtaisia asioita ja valmistelemalla tulevia.

– Viime aikoina esimerkiksi tulorekisteri on ollut tapetilla. Olen saanut antaa kommentteja tilitoimistojen mielestä epäonnistuneeseen tulorekisterin sisäänajoon ja siihenkin, miten se teettää tilitoimistolla tosi paljon lisää töitä ja tulee sitä kautta maksamaan yrityksille ylimääräistä. Vuosi sitten meiltä kysyttiin mielipidettä tulolähdejakoon ja fiskaaliseen kassajärjestelmään. Nyt tulolähdejako on jo tulossa käytäntöön ja pikkuhiljaa tuosta kassajärjestelmästäkin on alettu puhua julkisuudessa, Tarja sanoo.


Pirkanmaalaisten edustus Suomen Yrittäjien valiokunnissa ja verkostoissa:

Työmarkkinavaltuuskunta: Laura Helasjoki-Ristmäki, varajäsen Veijo Hukkanen, varajäsen Heimo Honkala

Elinkeinopoliittinen valiokunta: Mikko Knuutinen

Järjestövaliokunta: Hannele Hyödynmaa, Jukka Pusa

Kansainvälisyysvaliokunta: Reijo Kaakkolammi

Liikenteen valiokunta: Terhi Penttilä

Maahanmuuttajayrittäjien verkosto: Nia Kviatkovskaia

Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmä: Mari Pohjala

Osaamisen valiokunta: Minna Heikinheimo

Rahoitus- ja verovaliokunta: Tarja Hiitiö

Rakentamisen valiokunta: Jouni Tamski, Anne Valkonen

Senioriverkoston johtoryhmä: Kerttu Blom (pj.)

Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä: Heikki Närvänen