26.9.2018 klo 15:03
Uutinen

Jatkuvuuden hallinta?

Kymenlaakson Yrittäjien järjestämä Nuorten Yrittäjien Tilanne päällä 2 johtamis- ja valmiusharjoitus oli antoisa ja ajatuksia herättävä reissu. Haminassa pääsi tapaamaan uusia ihmisiä ja verkostoitumaan sekä harjoittamaan omia tiimityö- ja johtamistaitoja. Antoisin ja ajatuksia herättävin osuus oli lauantaiaamuna, kun puhuimme jatkuvuudenhallinnasta. Kuka tietää mikä se on? Kuka on edes kuullut siitä?

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla yritys / organisaatio hallitsee erilaiset toimintaansa uhkaavat häiriötilanteet. Jatkuvuudenhallinta on johtamisjärjetelyjen, vastuiden ja toimenpiteiden suunnittelua, joilla kriisiä hallitaan ja toimintaa jatketaan erilaisissa häiriötilanteissa. Ennalta suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelyillä ja johtamismalleilla organisaatioiden jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat takaavat kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattujen palveluiden saatavuuden häiriötilanteissa ja poikkeus oloissa. Tällaisia poikkeus oloja voi olla esimerkiksi pitkäaikainen sähkökatko, veden- tai lämmönjakeluhäiriö, mutta yhtä lailla lakko, rauhattomuus tai kansallinen huoltovarmuuskriisi.

Jatkuvuudenhallinta on toimintamalli, jolla organisaatio

  • tunnistaa (liike)toimintansa riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet
  • organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle
  • varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa
  • suojaa (liike)toimintansa intressit ja arvon tuotantokykynsä.

Jatkuvuudenhallinnan suunnitelma tulee tehdä aina organisaation omiin tarpeisiin. Mitkä ovat niitä asioita mitkä kärsivät häiriöstä eniten? Mikä olisi juuri omalle organisaatiolle vaarallisinta, mitkä ovat asioita, joiden kanssa mennään onnen varassa joka päivä? Kuinka pitkään organisaatio pystyy toimimaan ilman tulovirtaa?

Jatkuvuudenhallinnan systemaattisella kehittämisellä parannetaan organisaation mainetta luotettavana kumppanina, tehostetaan toimintaa häiriötilanteissa. Jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä voit lukea myös valtiovarainministeriön sivuilta https://www.vahtiohje.fi/web/guest/10-jatkuvuuden-hallinnan-kehittaminen

Mukana olleena
Saara Vauhkonen