5.2.2018 klo 06:02
Uutinen

”Jos sinä et muutu niin mikään ei muutu” – ja yrittäjien järjestön on pakko muuttua

Yrittäjien puheenjohtajapäivillä painotettiin kaikissa puheenvuoroissa, että järjestön on pakko muuttua, kun maailma muuttuu ympärillä. Suureen muutokseen kehotti myös päivien viimeinen puhuja, vuorineuvos Reijo Karhinen.

Karhinen jäi tammikuussa eläkkeelle OP Ryhmän pääjohtajan tehtävistä. Hän luotsasi pankkiryhmän monien myllerrysten läpi markkinajohtajaksi asuntolainoissa ja vakuutuksissa. Hänen seuraajallaan on edessään vähintään yhtä suuret haasteet, kun noin neljäsosa pankkiväestä uhkaa menettää työnsä automatisaation vuoksi.

– Globalisaatio, digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio etenevät. Meiltä vaaditaan enemmän ja nopeampaa uudistumiskykyä kuin koskaan – olipa kyse sitten osuuspankista tai yrittäjäjärjestöstä, Karhinen painottaa.

– Asiakkaan ja yksilön valta kasvaa. Asiakaskokemuksesta tulee yhä tärkeämpi. Suomen Yrittäjien kohdalla voidaan puhua jäsenkokemuksesta – siitä mitä jäsen saa järjestöltä, Reijo Karhinen kuvailee.

Hän kysyy, että tarvitaanko tulevaisuudessa perinteisten pankkien lisäksi myöskään perinteisiä edunvalvontajärjestöjä ja niiden rakenteita.

– Mikä on tulevaisuudessa paikallisyhdistyksen ja aluejärjestön tai toimialajärjestön olemus, Karhinen kysyy.

Sosiaalisen median tärkeys

Ihmisten ei enää tarvitse kokoontua kylän osuuskaupan eteen keskustelemaan, kun sen voi tehdä sosiaalisessa mediassa, toteaa Karhinen.

–Yhteisöllisyys on tässä ajassa vetovoimaisempaa kuin koskaan, Reijo Karhinen painottaa.

– Onko SY-yhteisökokonaisuudella tarvetta ja valmiutta uudistua? Mitä kellonaikaa Suomen Yrittäjissä eletään, Karhinen ravisteli.

Yrittäjäjärjestön perinteiset kokoukset ja tapahtumat eivät välttämättä enää toimikaan ja vastaa jäsenistön tarpeeseen samalla tavalla kuin ennen.

–… ja yrittäjät, teidän pitää valittaa vähemmän ja katsoa vähemmän menneeseen. Pitää katsoa tulevaan, Karhinen sanoo.

Hänen mukaansa yritysten on otettava vahvempi rooli Suomen tulevaisuuskuvan rakentamisessa.

Ei käskemällä vaan sitouttamalla

Reijo Karhinen näki osuuspankkiryhmän ja yrittäjäjärjestön rakenteessa paljon samaa: vahvat ja itsenäiset alueelliset toimijat ja vahva keskushallinto, joiden välillä on jännitettä. Se on voima, mutta sitä pitää hoitaa taiten.

– Kun et voi käskeä, pitää saada sitoutumaan. Yhteisön voima on valtava: kun se ymmärtää ja sitoutuu, asia etenee vauhdilla, Karhinen sanoo.

Hänen mukaansa OP Ryhmässä tilanne oli pitkään se, että kun alueet kokoontuivat, ensimmäiset kaksi tuntia haukuttiin Helsingin herroja ja sitten yksimielisesti päätettiin viidessä minuutissa kaikki esillä olevat asiat.

”Entä jos SY tekisi OP:t”

– Markkinoiden paine on pakottanut keskittämään strategista ja operatiivista johtamista. OP Ryhmässä korostuu osuuspankkien itsenäisyys, mutta silti OP:ssa on laajasti yhteiset toimintamallit, yhteinen strategia, arvot, brändipolitiikka, edunvalvonta. OP Ryhmässä on myös keskitetty talous- ja palkkahallinto, tuote- ja palvelukehitys, Karhinen luettelee tärkeimpiä.

– Entä jos SY tekisi OP:t, kysyy Karhinen.

Hän viittaa OP:n muuttumiseen perinteisestä pankista ensin finanssitavarataloksi ja sitten monialaiseksi palveluyritykseksi, joka hoitaa talouden hallintaan, asumiseen, liikkumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Ihmisten kautta

Reijo Karhinen muistuttaa, että suuressa muutoksessa organisaatio elää, menestyy ja uudistuu ihmisten kautta.

– Jos sinä et muutu, niin mikään ei muutu, Karhinen painottaa.

Uudistuminen edellyttää rohkeutta tehdä päätöksiä, avointa mieltä uusille asioille, uskallusta kokeilla ja oppia uutta – sekä kykyä luopua vanhasta.

– Minun muutosmatkani. Slushista se lähti. Ymmärrys, että minunkin on muututtava. Tulpasta mahdollistajaksi, Karhinen sanoo ja painottaa sosiaalisen median merkitystä.

– Jokapäiväinen keskustelu, aktiivisuus ja yhteisöllisyys sosiaalisessa mediassa luovat omaa, uuden ajan dynaamista yhteisöä, Karhinen toteaa.

Vuorovaikutus ja ”viestiminen, viestiminen ja viestiminen” on hänen mukaansa ensiarvoisen tärkeää.

Nuoret yrittäjät mukaan

OP Ryhmässä otettiin nuoret kyvyt mukaan muutosprosessin käynnistämiseen ja tekemiseen. Nuoret visioivat erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja muun muassa videoiden avulla.

–Ja näin myös me teemme: otamme Nuoret Yrittäjät tekemään tätä muutosta kanssamme, totesivat Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuin yhdestä suusta puheenjohtajapäivien loppusanoissa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

Osallistu Digikouluun