27.4.2020 klo 12:00
Uutinen

Julkisissa hankinnoissa on mahdollisuus

Mikäli yrityksesi ei ole aiemmin osallistunut julkisiin hankintoihin, tämä voisi olla hyvä aika tutkia myös sitä mahdollisuutta, vinkkaa pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Penti Komssi.

Julkinen hankinta on mahdollisuus, kirjoitti taannoin julkisten hankintojen bloggaaja ja hankintayksiköiden neuvonantaja Hankintaturisti. Tämä kertoo päättävänsä koulutuksensa aina tuohon kommenttiin. Se on hyvä kommentti, julkiset hankinnat ovat mahdollisuus myös yrityksille. Pääkaupunkiseudulla hankintoja tehdään vuosittain 8 miljardin euron edestä ja Espoon kaupunki hankkii yli miljardilla eurolla.

Mikäli yrityksesi ei ole aiemmin osallistunut julkisiin hankintoihin, tämä voisi olla hyvä aika tutkia myös sitä mahdollisuutta.

Koronatilanteen vaikutus hankintoihin

Tällä hetkellä, kun koronaepidemia haastaa yritysten toimintamahdollisuuksia kovalla kädellä, myös kuntatalous on ahdingossa. Espoon kaupunki kantaa kuitenkin vastuunsa huolehtiakseen alueen elinvoiman säilymisestä. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 25 kohdan toimenpideohjelman riskiryhmässä olevien yritysten tukemiseksi. Ohjelmassa kiinnitettiin myös hankintoihin huomiota.

”Pyrimme kaikin tavoin minimoimaan ja pehmentämään yrityksille kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia, ja tukemaan hankinta- ja ostopäätöksillä yritysten ja kaupungin toiminnan jatkuvuutta. Tuemme myös sopimustoimittajiamme kassavirran hallinnassa muuttamalla poikkeustilan ajaksi käytäntöjämme osto- ja myyntilaskujen osalta”, hankintajohtaja Ari Erkinharju toteaa kaupungin tiedotteessa.

Julkisten hankintojen merkitys korostuu entisestään, kun talouden rattaat pyritään pitämään liikkeessä.

Muidenkin kaupunkien, kuntien ja virastojen hankintoja pyritään vähintään jatkamaan entisten suunnitelmien mukaan, useissa hankintayksiköissä niitä pyritään myös aikaistamaan.

Mistä hankinnat löytyvät?

Yritysten kannattaa seurata tarkkaan julkisten hankintojen tapahtumia eri kanavista.

Tarjouspyynnöistä, infoista, tietopyynnöistä ja markkinavuoropuheluista ilmoitetaan hankintailmoitukset.fi -sivustolla, eli Hilmassa. Kaikki yli kansallisen kynnysarvon olevat hankinnat on ilmoitettava Hilmassa. Myös hankintayksiköiden hankintojen kotisivuja kannattaa seurata tuleviin hankintoihin liittyvistä tapahtumista ja linjauksista. Kynnysarvojen alittavista eli pienhankinnoista ilmoitetaan pienhankintapalvelu.fi -sivustolla. Pienhankintoja ei kuitenkaan hankintalain muotomääräykset koske, joten niitä ei välttämättä ilmoiteta julkisesti.

Hankinnoissa menestyminen

Tietopyynnöt ja markkinavuoropuhelut ovat myynnin näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä tapahtumia, mihin kannattaa ehdottomasti osallistua. Näissä kartoitetaan yritysten tarjoamia palveluita ja tuotteita, sekä keskustellaan tulevien kilpailutusten sisällöstä.

Hankintoja edeltäviä infoja tai markkinavuoropuheluita ei kuitenkaan aina järjestetä eikä tietopyyntöjä julkaista, joten yrityksen kannattaa olla tuotteita ja palveluita käyttäviin yksiköihin ja henkilöihin muutenkin yhteydessä. Yhteydenpidossa on hyvä käyttää soveltuvasti erilaisia markkinointiviestinnän keinoja sähköpostista someviestintään ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Yritys parantaa näin mahdollisuuksiaan kilpailutuksissa. Tutkimusten ja kyselyiden mukaan suurin osa kilpailutusten voittajista on ollut hankintayksikköön tavalla tai toisella yhteydessä ja tehnyt itsensä sekä palvelunsa tunnetuksi ennen kilpailutusta. On tärkeää muutenkin tietää jo hyvissä ajoin yksityiskohtia hankinnasta ja kohteesta, jotta omat palvelut ja tarjonta voidaan kehittää ratkaisemaan paremmin sen taustalla olevan tarpeen.

Pienhankintoja kilpailutetaan pääasiassa lähettämällä tarjouspyynnöt tunnetuille yrityksille. Osallistuaksesi pienhankintoihin yhteydenpito hankintayksikön kohdetoimialoihin on välttämättömyys.

Kaupungit ja kunnat asiakkaina

Hankintalaki sääntelee hankintayksiköiden toimintaa. Sen tarkoitus on varmistaa, että hankintayksiköt käyttävät julkisia varoja tehokkaasti ja markkinoita hyödyntäen. Laki muun muassa varmistaa, että hankintayksiköt toimivat tasapuolisesti ja syrjimättömästi kaikkia tarjoajia kohtaan.

Kaupungit ja kunnat poikkeavat monista muista isoista organisaatioista siten, että ne maksavat laskunsa aina ajallaan ja pysyvät sopimuksessa. Kaupungit ja kunnat ovat hyviä sopimuskumppaneita.

Mistä saat apua julkisiin hankintoihin osallistumiseksi?

Mikäli julkisiin hankintayksiköihin myynti tuntuu vaikealta, tai haluat muuten varmistaa edellytyksesi pärjätä kilpailutuksissa, minä tarjoan tähän maksutta apuani.

Pentti Komssi
Hankinta-asiamies
p. 044 3432045
pentti.komssi@yrittajat.fi

Pääkaupunkiseudun hankintaneuvonta antaa tukea, neuvontaa ja sparrausta kuinka julkisiin hankintoihin voi päästä toimittajaksi. Näin korona-aikaan puhelimitse, etäkokouksin ja sähköpostein.