4.4.2018 klo 09:53
Uutinen

Juvan elinkaarimalli on ongelmallinen

Juva tarvitsee uuden koulukampuksen. Kunta on kartoittanut eri vaihtoehtoja rakentamisen toteuttamiseen ja päätyi rakentamisen osalta elinkaarimalliin. Malli on varsin uusi toteutustapa julkisissa rakennushankkeissa. Sopimuksen kesto on erityisen pitkä, 20—30 vuotta.

Yrittäjäjärjestön näkökulmasta kuntien hankinnoissa tulisi käyttää aina yritysvaikutusten arviointia. Arvioinnilla varmistetaan, että päätöksentekijät harkitsevat asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan yritysten kannalta negatiivisiksi, on pohdittava voiko toimia toisin.

Keskeisiä kysymyksiä ovat: Edistääkö päätös kunnan kilpailukykyä? Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen? Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen? Antaako kunta riittävästi tietoa päätöksestä ja suunnitelmista asiaan liittyen? Onko päätös kunnan strategian mukainen? Mitä kohtaa päätös strategiassa toteuttaa? Mitkä ovat aluetaloudelliset vaikutukset?

Elinkaarimallin suosio kiinteistöhankkeiden toteutustapana näyttää olevan nousussa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti rakennusalan pk-sektorin yrityksien menestymiseen, kehittymiseen ja olemassaoloon.

Juvan koulukampuksen tarjouspyynnössä on annettu tarjoajalle vähimmäisliikevaihto 25 miljoonaa euroa. Vähimmäisliikevaihto on yleisesti ottaen erittäin huono vakavaraisuuden mittari. Se ei kerro kannattavuudesta, se vaihtelee vuosittain ja rakennusalan jaksotussääntöjen johdosta se ei kerro totuutta. Jos vakavaraisuus ylipäätään tarvitsee taata, kyky saada otetuksi riittävä vastuuvakuutus pitäisi olla riittävä.

Etelä-Savon maakunnasta löytyy kolme rakennusliikettä, joiden liikevaihto yltää tarjouspyynnössä mainittuun tasoon. 25 miljoonan euron liikevaihtoraja ylittyisi noin 5—7 paikallisen/alueellisen rakennusliikkeen yhteenliittymällä.

Etelä-Savo kehittyy yritysten sijoittumisvalintojen ja investointipäätöksien seurauksena. Yritysten olemassaolo ja sijoittuminen alueellemme on kehityksen tärkein perustekijä yhdessä uusien asukkaiden muuttamisen kanssa Etelä-Savoon.

Hankkeella on Juvalle positiivisia vaikutuksia.

Kunta saa koulukampuksen. Kunnasta ei tule kriisikuntaa, koska kunta ei ota lainaa rakennusinvestointia varten. Toivottavasti hankkeen työllisyysvaikutukset ovat suuret niin Juvalla kuin maakunnassa tuoden elinvoimaisuutta koko Etelä-Savoon.

Myös negatiivisia vaikutuksia tulee. Mikäli elinkaarihankinnat lisääntyvät, niin rakennusala toimialana keskittyy kiihtyvällä vauhdilla. Rakentaminen toimialana lisää kunnan elinvoimaa: raha kiertää, työllisyys lisääntyy, syntyy positiivinen vire ja runsaasti kerrannaisvaikutuksia.

Elinkaarimallissa yrityksen katteet ja verotulot kuitenkin ovat pois alueeltamme sekä kysyntä on suljettu — vieläpä erittäin pitkän ajan.

Elinkaarihankkeissa yleistyvä leasingrahoitus on yksi tapa siirtää ja jakaa taloudellista kuormaa tulevaisuuteen. Leasingillä velat siirretään jälkipolvien maksettaviksi. Juvalla kuten koko Etelä-Savossa väki vähenee ja tulevaisuudessa kunnan käyttömenoilla on entistä vähemmän maksajia.

Hyvin toteutettuna julkiset hankinnat mahdollistavat positiivisen kehityksen ja lisäävät alueen elinvoimaa. Yksi hyvä tapa on käyttää markkinavuoropuhelua. Laki kannustaa käymään sitä ennen itse hankintaa. Markkinavuoropuhelusta hyötyvät niin kunta kuin yrittäjät. Valitettavasti sitä käytetään aivan liian vähän.

Hankintatarjouksia ei tulisi tehdä liian suurina kokonaisuuksina. Lisäksi mitä enemmän hankintaan kohdistetaan vaatimuksia, sitä harvempi yritys voi vastata tarjouspyyntöihin yksin tai yritysten yhteenliittymällä. Julkisilla hankinnoilla yhdessä yrittäjien eli tarjoajien kanssa voidaan saada aikaan innovatiivisia hankintoja.

Nina Rasola Mirja Haavikko
puheenjohtaja toimitusjohtaja