4.1.2018 klo 16:45
Uutinen

Jyväskylän kaupunki tarjoaa jyväskyläläisille yrityksille työelämän digitaalisen kohtaamispalvelun

Työmarkkinoilla on meneillään murros, jonka seurauksena työn sisällöt ja osaamistarpeet eri tehtävissä muuttuvat voimakkaasti. Muutos aiheuttaa yrityksille haasteita kohdata oikeat osaajat ja toisaalta osaajilla on haasteita löytää kiinnostavia työpaikkoja. Haasteen ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaisia välineitä. Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työpaikkojen ja sopivien osaajien kohtaamista tarjoamalla jyväskyläläisille yrityksille maksutta käyttöön uuden digitaalisen PIIK-työelämän kohtaamispalvelun.

PIIK on palvelu, jossa osaajat ja työnantajat voivat anonyymisti ja reaaliaikaisesti kohdata toisensa. Palvelu yhdistää osapuolet profiilien osaamisen, persoonan ja yrityskulttuurin yhteensopivuuden pohjalta tekoälyä käyttämällä, ja ehdottaa parhaat yhteensopivuudet molemmille. Kun sopiva työntekijä-työnantaja-pari löytyy, kumpi tahansa osapuoli voi lähettää kontaktipyynnön tutustua. PIIK-palvelussa osapuolet kohtaavat ja etenevät keskusteluihin ilman välikäsiä sekä päättävät myöhemmin yhdessä jatkosta. Palvelun ydin on kurkistella, löytää ja tulla löydetyiksi, oli haussa sitten uusi työmahdollisuus tai huippuosaaja. Palvelu tuo markkinoille jatkuvan kaksisuuntaisuuden, kun sekä yritykset että osaajat ovat aktiivisesti markkinoilla.

-Rasti ruutuun kategorisointi, joka etenee toimialan, ammatin ja koulutuksen kautta kohtaamisen hakemiseen ei enää toimi, koska työelämä on muutoksessa.

Palvelu käyttöön maksutta jyväskyläläisille yrityksille kevääksi

Jyväskylän kaupunki tarjoaa Jyväskylässä sijaitseville yrityksille mahdollisuuden kokeilla PIIK-palvelua maksutta 11.12.2017 – 31.5.2018 välisenä aikana. Kevään aikana työnantajat voivat luoda profiilin palveluun ja kurkistella sopivia osaajia palvelussa. Työnhakijoille profiilin luominen palveluun on aina maksutonta. Projektin yhteydessä myös Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut hyödyntää PIIK-palvelua ja auttaa asiakkaitaan osaamisprofiilien luomisessa palveluun.

Jyväskylän kaupunki kokeilee ja kehittää yhdessä yritystensä kanssa uusia digitaalisia palveluita. Tässä sekä yritysten rekrytointitarpeet että osaajat kohtaava uudella tavalla. Palvelussa on paljon potentiaalia esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen tuomisessa näkyväksi meidän yrityksillemme. Saamme tästä kokeilusta myös arvokasta tietoa työllisyyspalveluiden kehittämiseen, sanoo elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtaja Anne Sandelin.

PIIK-palvelu opastaa käyttäjiä vaihe vaiheelta ja se löytyy osoitteesta: https://piik.it/. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä jyväskyläläisille työnantajille löytyvät Business Jyväskylän verkkosivuilta http://www.businessjyvaskyla.fi/palvelut/piik.

Lisätiedot:

Anne Sandelin, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 040 581 9958, anne.sandelin@jkl.fi

Mareena Löfgrén, toimitusjohtaja, PIIK p. 050 544 5141, mareena.lofgren@piik.it

Miten PIIK toimii?

PIIK-palvelussa sekä työnhakija, että työnantaja luovat itselleen profiilin, joiden sisällön perusteella algoritmi yhdistää sopivimmat ja ehdottaa parhaat yhteensopivuudet toisilleen. PIIKin algoritmi muodostaa kirjoitetusta sisällöstä kokonaisuuksia, joissa korostuu osaaminen, motivaatio ja kulttuuriyhteensopivuus. Työmarkkinoilla käynnissä oleva voimakas työnsisältöjen uudistuminen on syy sille, miksi PIIKissä sisällöt kirjoitetaan auki vapaasti. Toimialat ja työnimikkeet muuttuvat nopeasti varsinkin asiantuntijatyössä, siksi perinteisen kategorisoimisen sijaan PIIKissä sanoitetaan omin sanoin, millaista uutta alkua etsitään. Mitä laajempi sisältö, sitä osuvampi yhteensopivuus.

Profiilin luonnin jälkeen palvelu ehdottaa parhaat yhteensopivuudet reaaliaikaisesti. Pääset heti tutustumaan toisen osapuolen anonyymiin profiiliin ja voit sen jälkeen päättää haluatko edetä jatkokeskusteluihin. Jos noussut yhteensopivuus ei innosta, se voidaan poistaa ja tilalle nousee uusia. Mikäli halutaan jatkaa keskustelua eteenpäin, lähetetään toiselle osapuolelle kontaktipyyntö.

Kun kumpikin osapuoli on hyväksynyt kontaktipyynnön, anonymiteetti purkautuu ja osapuolet voivat käynnistää keskustelut suoraan keskenään.

Miksi PIIK on perustettu?

PIIK on perustettu suoraviivaistamaan työmahdollisuuksien ja osaajien kohtaamista reaaliaikaisesti, jotta yritykset voivat kehittyä nopeammin ja osaajat ovat löydettävissä osaamiseensa pohjalta työmahdollisuuksiin jatkuvasti. PIIKin mallissa yritys luo profiilin ja samassa hetkessä saa nähtäväkseen ensimmäiset osaajat. Samoin osaajat saavat profiiliinsa osuvat yritykset näkyviin reaaliaikaisesti. Näin molemmat osapuolet voivat joko nopeuttaa kohtaamista, tai halutessaan tarkkailla markkinaa rauhassa. Palvelu auttaa sekä yrityksiä, että osaajia sanoittamaan olennaisen, jotta kohtaanto löytyy. PIIK haluaa kiihdyttää työmarkkinoiden kehittymistä edistämällä liikettä. Ehdottamalla parhaita yhteensopivuuksia algoritmin avulla, säästetään aikaa seulontavaiheesta ja siirretään säästynyt aika ihmisten välisille aidoille kohtaamisille ja mahdollisimman monelle uudelle alulle.