5.11.2021 klo 12:57
Uutinen

Jyväskylän Yrittäjien hallituksessa paikkoja auki – ehdolle asettuneet

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous valitsee 17.11.2021 uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Lisäksi yhden vuoden paikkoja vapautuu kolme kappaletta. Tutustu tällä hetkellä ehdolle asettuneisiin.

Jyväskylän Yrittäjien hallitus on näköalapaikka Keski-Suomen suurimman paikallisyhdistyksen toimintaan. Lähde mukaan tekemään työtä yrittäjyyden puolesta! Voit asettua ehdolle ennakkoon tai kokouksessa. Alla listattuna ehdolle tähän mennessä asettuneet. Ohjeet ehdolle asettumiseen löydät sivun lopusta.

Ehdokkaat on esitelty sivulla siinä järjestyksessä kun he ovat ehdolle asettuneet. Jokainen ehdokas on vastannut kolmeen kysymykseen:

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Jyväskylän Yrittäjiin hallitukseen? Mikä ensisijaisesti kiinnostaa sinua hallitustyöskentelyssä? / Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajan? Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Ehdokkaat esittäytyvät vielä kokouksessa ennen äänestystä.

Puheenjohtajaksi ehdolle asettuneet

Jari Parkkisenniemi
Toimin ihmisten käyttäytymisen johtamisen, organisaatioiden muutosten ja menestymisen asiantuntijana eli konsultoin yrityksiä menestymään paremmin ja toimin neuvonantajana. Lisäksi vastapainona toimin eläinten ja eläinten kouluttajien kouluttajana. Olen toiminut Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajana vuoden 2020 puolesta välistä saakka. Tätä ennen olen toiminut useissa yhdistyksissä hallitustehtävissä ja puheenjohtajana, joten hallitustyöskentely ja siitä vastuunottaminen on minulle tuttua. Puheenjohtajan tehtävänä on tuoda hallitus ja yhdistys yhteen, jotta toteutamme parhaalla mahdollisella tavalla toimia, joilla yrittäminen on Jyväskylässä menestyksekästä.

  1. Kyky löytää positiivisuutta myös synkimmissä ja vaikeimmissakin tilanteissa: Näissä tilanteissa ratkaisun ja eteenpäin menemisen edellytykset löytyvät ratkaisukeskeisen ajattelun ja työskentelyn avulla. Yhdistyksenkin toiminnassa on tilanteita, missä ratkaisujen löytäminen tehokkaasti on tärkeää, jotta aikaa ei syödä muilta toiminnan kannalta merkittäviltä asioilta.
  2. Määrätietoisuus ja analyyttisyys: Tämä auttaa yhteisten tavoitteiden asettelussa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Puheenjohtajana toimisin sillanrakentaja yrittäjien ja sidosryhmien välillä ja loisin uusia yhteyksiä ja mahdollisuuksia yrittäjille.
  3. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen: Taustani ihmisten käyttäytymisen alalla on tuonut tärkeän taidon ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Tämä auttaa ihmisten johtamisessa ja auttamisessa. Mielestäni puheenjohtajan tehtävänä hallitustyöskentelyssä on mahdollistaa hallituksen jäsenten onnistuminen yrittäjien eteen tehtävässä työssä ja edunvalvonnassa. Positiivisessa hengessä luodussa yhteistyössä ja työskentelyssä on erityistä voimaa, jota haluan tehtävässä hyödyntää.

Jyväskylän on aika kehittyä ja nousta selkeästi esiin isona kaupunkina, missä yrittäjyyttä ajatellaan koko kaupungin asiana. Tätä kohti on luotu meidän strategiaa sekä tuotu esiin uusia toimia kaupunkiyhteistyön, vaikuttamisen ja toimintaympäristön edellytysten parantamisen saralla. Menestyvä Keski-Suomi tarvitsee vahvan tukipisteen, jonka kautta koko maakunnan yrittäjyyttä voidaan edistää. Tämä edellyttää sitä, että Jyväskylässä yrittämisen edellytykset kehittyvät. Tässä meillä on paljon tekemistä ja olemme aloittaneet työn aktiivisesti korona-aikana.

Hallitukseen ehdolle asettuneet

Markku Lamberg
Mainonta markkinointi. Yrittäjänä 37 v. Minulla on sekoitus yrittämistä, myynti, markkinointi työtä ja politiikkaa. Viimeiset 9 vuotta kuntaomisteisessa yrityksessä. Mustankorkea hallituksen puheenjohtaja ja Jyväs-Parkin hallituksenpuheenjohtaja.

Kovan kokemuksen jakaminen nuorille.

Oltava rohkea mutta ei yli innostunt. Osaaminen ei aina riitä on huolehdittava verkostoista.

Juha Kolari
B2B-markkinoinnin ja myynnin sekä isännöinnin tehtävissä yrittäjänä. Näkemystä siitä, miten yrittäjien tulisi hyödyntää huomattavasti enemmän toistensa tarjoamia tuotteita ja palveluita – hankitaanhan ne jostakin joka tapauksessa.

Sidosryhmäyhteistyö ja tapahtumat.

Yrittäjyyden arvostaminen, mahdollisuus omaan kehittymiseen sekä yrittäjyyden tarjoamien mahdollisuuksien avaaminen eri oppilaitoksissa ja yliopistossa opiskeleville.

Kirsi Pitkänen
Työskentelen yritykseni kautta taidekonsulttina rakennetun ympäristön hankkeissa. Taustaltani olen kuvataiteilija. Toimialani on taiteellinen luominen, joka on oletetusti vähemmistössä niin yrityskentällä kuin yrittäjien järjestötyössä. Toimialani kautta tuon hallitukseen kokemusta mm. tapahtumien järjestämisestä. Minulla on laajat verkostot alan toimijoihin ja esiintyjiin, samoin kuin kaupungin virkamiehiin ja erityisesti kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen yksikköön. Työni kautta voin tuoda tapahtumiin ja näiden kokemiseen perustuvaa, myös tavanomaisesta poikkeavaa ja yllättävää sisältöä. Yritykseni kautta olen tottunut koordinoimaan laajojakin hankkeita, josta on varmasti hyötyä myös hallitustyöskentelyssä. Omalla esimerkilläni vien viestiä ammattikentälleni ja rohkaisen muitakin luovien alojen ammattilaisia ottamaan rohkeasti askeleen yrittäjyyden polulle.

Olen kiinnostunut erityisesti tapahtumista.

Yrittäjyyden teemoista koen tärkeiksi pienyrittäjyyden mahdollisuudet ja yritystoiminnan tukemisen. Tämän lisäksi kaupunkiyhteistyön ja -verkostojen sekä yrittäjäyhdistysten yhteistyön vahvistaminen ovat tärkeitä teemoja. Haluaisin madaltaa kynnystä luovien alojen yrittäjyyden suhteen ja tuoda esiin yrittäjyyden mukanaan tuomia mahdollisuuksia toimialalle.

Mikko Pitkänen
Teen yrittäjänä valmennuksia sekä hankesuunnitteluun ja rahoitukseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Yrittäjien hallituksessa keskityn tukemaan ja sparraamaan alueen yrityksiä löytämään itsestään enemmän ja etsimään kehittämistyölle tarvittavat resurssit.

Itseäni kiinnostaa verkostoituminen, vaikuttaminen ja monipuolisen yrittäjyys kulttuuurin arvot.

Kasvu, kansainvälisyys ja jatkuva kehittäminen on minulle tärkeimmät teemat. Jokaisen pitäisi pystyä tekemään yrityksestään paras mahdollinen tulos ja kasvaa ihmisenä yrityksensä kanssa.

Joni Borgström
Yrityskonsultointia ja tietojohtamista. Toisin mukanani verkostoja ja kokemusta.

Vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö.

Yrittäjyyden tietoisuuden nostaminen.

Emmi Lemmetty-Garcia
Yritykseni tuottaa innovatiivisia design-astioita luonnonkuitukomposiitista. Tuon mukanani ideoita ja saavutettavuusnäkökulmaa niin erityisryhmien kuin maahanmuuttajienkin osalta.

Verkostot ja asioiden kehittäminen, kenties myös vaikuttaminen.

Haluaisin edistää maahanmuuttajien ja erityisryhmien työllistymistä myös yrityksiin. Minulla on ideoita, miten työllistymistä voitaisiin edistää tukemalla yrittäjiä. Yleensä työllistymishankkeet pureutuvat työnhakijoiden ongelmiin, mutta asioita ei katsota yrittäjien näkökulmasta.

Juha Oksanen
Ravintolayrittäjänä vuodesta 1988. Pitkä yrittäjäkokemus Jyväskylässä. Pitkä kokemus Jyväskylän yrittäjien hallitustyöskentelyssä 6 v. luo vakautta ja pitkäjänteisyyttä uusien ajatuksien rinnalle.

Laaja-alainen tapahtumatyöryhmätyöskentely ensisijaisesti vahvuusalueenani. Jkl keskustan kehittäminen Jekku Ry:n hallituksen jäsenenä kiinnostaa edelleen. Vaikuttaminen tulevana kulttuuri-ja liikuntalautakunnan jäsenenä ja Maakuntahallinnon keskusteluihin osallistuminen Yrittäjyys näkökulmalla.

Yrittäjän voimavarojen tukeminen ja yksinyrittäjien rohkaiseminen kasvuun ja näin työllisyystavoitteet mahdolliseksi. Yrittäjyyttä tukevan Jyväskylän kaupungin Yrittäjyyttä tukeva asennemaailma, arvostus ja olosuhteet kuntoon. Aika siirtyä puheista tekoihin.

Petri Voudinmäki
Työskentelen omassa yrityksessäni, jonka toimintaan kuuluu valo- ja videokuvaus sekä graafisen alan palvelut, kuten esitteiden / vuosikertomusten tekeminen, mainosten tuottaminen, lehtitaitot yms. Olen myös kouluttanut Adobe-ohjelmia aloittelijoille ja graafisen alan ammattilaisille yli 20 vuotta ja valmentanut ryhmiä ammattitutkintoa varten. Lisäksi onnistuu animoidut bannerit, 360 astetta pyöritettävät tuotekuvat ja animoidut 3D-logot yms. Toisin hallitukseen mukanani yksinyrittäjän näkökulmaa.

Minua kiinnostaa verkostoituminen, tapahtumat ja yhteistyö eri tahojen kanssa.

Haluaisin osaltani auttaa yrittäjiä verkostoitumaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia tai verkossa tapahtuvaa kokoontumista. Joitain tapahtumia voisi esim. striimata heille, ketkä ei pääse mukaan.

Oletko sinä uusi hallituksen jäsen? Voit asettua ehdolle hallitukseen ennakkoon tai kokouksessa.

  • Haluat vaikuttaa yrittäjien asioihin ja olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa on hyvä yrittää 
  • Haluat keskustella yrittämiseen liittyvistä asioista toisten yrittäjien kanssa ja kertoa yrittämisestä myös muille 
  • Olet käytettävissä silloin kun tarvitaan yrittämisen asiantuntijaa
  • Haluat edistää yrittäjyyttä 
  • Olet yhteistyökykyinen 

Monenlaisia osaajia tarvitaan

Jyväskylän Yrittäjien hallituksessa löytyy jokaiselle omien vahvuuksien mukaisia tehtäviä ja vastuualueita. Hallituksessa pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja tekemään hallistustyötä oman osaamisesi pohjalta. Hallituksessa on paikkoja niin someosaajille kuin sihteerille tai tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille. Joku on vahvimmillaan ihmisten kanssa ja joku toinen virallisien tekstien kirjoittamisessa. 

Säännöt 11 §: Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen:

Puheenjohtajajaksi https://link.webropol.com/s/puheenjohtaja

Hallituksen jäseneksi https://link.webropol.com/s/hallituksenjasen

Lisätietoja syyskokouksesta ja hallituspaikoista antaa puheenjohtaja Jari Parkkisenniemi, p. 050 355 5087,  jyvaskylan@yrittajat.fi . Voit tutustua tämän hetken hallituksen jäseniin täällä.

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan mukaan syyskokoukseen 11.11. mennessähttps://www.lyyti.in/Jyvaskylan_Yrittajien_syyskokous_2021_6849