2.11.2020 klo 14:39
Uutinen

Jyväskylän Yrittäjissä hallituspaikkoja auki

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous valitsee 11.11.2020 uuden hallituksen erovuoroisten tilalle. Tutustu tällä hetkellä ehdolle asettuneisiin.

Jyväskylän Yrittäjien hallitus on näköalapaikka Keski-Suomen suurimman paikallisyhdistyksen toimintaan. Lähde mukaan tekemään työtä yrittäjyyden puolesta! Voit asettua ehdolle ennakkoon tai kokouksessa. Alla listattuna ehdolle tähän mennessä asettuneet. Ohjeet ehdolle asettumiseen löydät sivun lopusta.

Ehdokkaat on esitelty sivulla siinä järjestyksessä kun he ovat ehdolle asettuneet. Jokainen ehdokas on vastannut kolmeen kysymykseen:

 1. Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Jyväskylän Yrittäjiin hallitukseen?
 2. Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Jyväskylän Yrittäjien hallituksen jäsenen?
 3. Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä?

Ehdokkaat esittäytyvät vielä kokouksessa ennen äänestystä.

Puheenjohtajaksi ehdolle asettuneet

Jari Parkkisenniemi

Toimin ihmisten käyttäytymisen johtamisen, organisaatioiden muutosten ja menestymisen asiantuntijana eli konsultoin yrityksiä menestymään paremmin ja toimin neuvonantajana. Lisäksi vastapainona toimin eläinten ja eläinten kouluttajien kouluttajana. Olen toiminut useissa yhdistyksissä hallitustehtävissä ja puheenjohtajana, joten hallitustyöskentely ja siitä vastuunottaminen on minulle tuttua. Olen toiminut Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajana kesäkuusta 2020. Tavoitteena puheenjohtajana on lisätä läpinäkyvyyttä, ohjata hallitustyöskentelyä suuntaan, missä tekijöiden vahvuudet otetaan paremmin huomioon toiminnassa sekä toimia siltana yrittäjäyhdistysten ja kaupungin kanssa siten, että yrittäjän ääni saadaan kuuluviin.

Kyky löytää positiivisuutta myös synkimmissä ja vaikeimmissakin tilanteissa: Näissä tilanteissa ratkaisun ja eteenpäin menemisen edellytykset löytyvät ratkaisukeskeisen ajattelun ja työskentelyn avulla. Yhdistyksenkin toiminnassa on tilanteita, missä ratkaisujen löytäminen tehokkaasti on tärkeää, jotta aikaa ei syödä muilta toiminnan kannalta merkittäviltä asioilta. Määrätietoisuus ja analyyttisyys: Tämä auttaa yhteisten tavoitteiden asettelussa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Puheenjohtajana toimisin sillanrakentaja yrittäjien ja sidosryhmien välillä ja loisin uusia yhteyksiä ja mahdollisuuksia yrittäjille. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen: Taustani ihmisten käyttäytymisen alalla on tuonut tärkeän taidon ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Tämä auttaa ihmisten johtamisessa ja auttamisessa. Mielestäni puheenjohtajan tehtävänä hallitustyöskentelyssä on mahdollistaa hallituksen jäsenten onnistuminen yrittäjien eteen tehtävässä työssä ja edunvalvonnassa. Positiivisessa hengessä luodussa yhteistyössä ja työskentelyssä on erityistä voimaa, jota haluan tehtävässä hyödyntää.

Tämä vuosi on tuonut monia muutoksia yrittäjyyteen. Tämän vuoksi näen, että nyt on entistäkin tärkeämpää varmistaa yrittäjyyden edellytyksiä Jyväskylässä sekä Keski-Suomessa. Jyväskylä on koko maakunnan keskus ja sen tulee olla elinvoimainen, jotta koko maakunta voi hyvin. Haluan edistää Jyväskylän kaupungin kanssa hankkeita, jotka tuottavat yrittäjille mahdollisuuksia menestyä ja kasvaa Jyväskylässä. Tämä mahdollistaa menestymisen koko Suomessa ja toivottavasti myös kansainvälisestikin. Tehdään Jyväskylästä paikka, missä on mahdollisuus menestyä ja voida hyvin. Yrittäjä ansaitsee onnellisen yrittäjän elämän.

Hallitukseen ehdolle asettuneet

Marko Toivakka

Operoin tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän sekä yrityskehittämisen parissa. Lisäksi teen sisustustuotteita. Hallitukseen toisin laaja-alaista osaamista, näkemystä tapahtumien toteuttamisesta sekä nopeaa ajattelukykyä.

1) kyky kuunnella ja yhdistää ajatuksia uudeksi 2) rohkeus tehdä asioita eri tavalla 3) kyky hallita kokonaisuuksia

Yritysten yhteistyö on mielestäni menestymisen edellytys näin pienessä maassa. Haluaisin nähdä erityisesti Keski-Suomessa entistä enemmän yritysten yhdessä tekemistä, jonka turvin voitaisiin valloittaa muu maa tai lähteä ulkomaille sen sijaan että kilpaillaan keskenään pienen Suomen rajallisesta kapasiteetista. Jyväskylän Yrittäjät voisi toimia linkkinä eri yritysten välillä, jotka eivät muuten saisi tietoa toistensa tekemisistä.

Juha Peltonen

Tällä hetkellä oma (aloitteleva) konsulttitoimisto. Tarkemmin tietoja: www.peltonenconsulting.fi. Toimin toiminnanjohtajana yrittäjien auttamiseksi perustetussa yhdistyksessä (vertaisyrittajat.fi)

1) Yrittäjäkokemus, yli 25 vuotta 2) Kokemus yrittäjän vaikeuksista ja niistä selviämisestä. 3)Verkosto/verkostoituminen

Yrittäjien tukeminen ja verkostoituminen.

Joonas Pylvinen

Työskentelen kasvuyrittäjyyden parissa ja Jyväskylän startup kenttä on tuttu. Minulla on myös kokemusta opiskelija yrittäjyys yhteisöistä 4 vuoden ajalta (jamk + jyväskylä entrepreneurship society) ja toivoisin voivani auttaa JY:iä näiden teemojen osalta. Vahvuuteni on Jyväskylän keskinäisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön lisääminen.

1) Itseohjautuva 2) Kuuliainen 3) Aktiivinen ja sosiaalinen

Nuorten yrittäjyys ja varsinkin yhteisö josta saa apua. Startup ja kasvuyrittäjyyskenttä. DI koulutuksen myötä on jyväskylään mahdollisuus saada lisää startup toimintaa. Lisäksi tarvitsemme enkelisijoittajien kiinnostusta lisää kaupunkiamme kohtaan. Kaupunkiyhteistyö.

Anu Laasanen

Olen henkilöstöpalveluyrityksen toimitusjohtaja. Autetaan yrityksiä rekrytoimaan ja työllistämään turvalisesti. Varsinkin nyt poikkeustilanteessa että kaikista huolimatta työ saa tekijänsä, joustavasti ja riskittömästi.Halitukseen toisin mukanani iloisen mielen, innostuneisuuden ja halun vaikuttaa paikallisten yritysten pärjämiseen, kasvuun, hyvin voimiseen.

1) Vahvuuteni ovat rohkeus, halu vaikuttaa, laajat verkostot niin yrittäjien joukossa kuin julkisella puolella. 2) Olen positiivinen ja sosiaalinen ihminen, joka pystyy omalla olemuksella kannustamaan ihmisiä yrittämiseen ja yrittäjyyteen. 3) Näen uusiutumisen mahdollisuuksia myös haastavina aikoina. Verkostoja ja yhteistyötä pidän erittäin tärkeänä asiana tulevaisuuden rakentamisessa.

 • Riskitön ja joustava työllistäminen – kasvava yritys työllistää ja työllistävä yritys kasvaa!
 • Yksinyrittäjien tukeminen – verkostossa on voima ja mahdolliset uudet yhteiset liikeideat.
 • Verotus – se ikuinen teema.

Eeva Geier

Toimin yrittäjänä vaatealan yrityksessä RIVA Clothingissa. Työnkuvani sisältää brändin rakentamista, viestintää ja verkkokaupan liiketoimintaa. Ennen täyspäiväiseksi yrittäjäksi jäämistä työskentelin markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa digitoimistossa pari vuotta, joten ensisijainen osaamiseni on markkinoinnissa ja verkossa. Erityisen tuttua on somen hyödyntäminen markkinoinnissa ja brändin luomisessa.

1) Olen määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Jos saan tehtävän, suoritan sen aina varmasti vähintään hyvin. Tahdon vaikuttaa ja saada asioita aikaan. 2) Olen loistava tiimipelaaja ja omaan hyvät vuorovaikutustaidot. 3) Olen hyvätahtoinen ja toivon parasta kaikille. Tahdon löytää ratkaisut, jotka miellyttävät kaikkia osapuolia. Koen, että kaikki voivat voittaa, jos tehdään tarpeeksi duunia sen eteen.

Innostaa nuoria yrittämään. Itse päädyin yrittäjäksi melkeinpä vahingossa. En pitänyt yrittäjyyttä realistisena vaihtoehtona, kunnes kokeilin sitä itse. Haluaisin jakaa tietoutta, että itsensä työllistäminen on hyvinkin mahdollista ja antaa paljon vapauksia. Toki se vaatii myös työtä, mutta on mielestäni sen arvoista. Työskentelisin mielellään yrittäjyyskasvatuksen parissa ja rohkaisisin nuoria seuraamaan intohimoaan.

Yrittäjien verkostoituminen. Verkostojen kasvattaminen ei ikinä ole huono idea. Olen itse oppinut valtavasti muilta yrittäjiltä, joista osa on aivan eri alalla, kuin itse. Kokemukset lisääntyvät ja myös vertaistuki on tärkeää. Monialainen verkostoituminen on tärkeää, samoin nuoret yrittäjät voivat oppia kokeneemmilta ja toisinpäin.

Sakari Oikarinen

Mikro- ja pienyritysten talous-&lakipalvelutToisin 30-vuotisen yrittäjäkokemukseni, mutta erityisesti hyvät ja laajat henkilökohtaiset suhteet mm. JKL Kaupunki, BusinessJKL, ELY, Finnvera, järjestöt, yhteisöt jne.

1) Hallitustyön ammattilaisuus (HHJ-kouluttaja) 2) Mikro- ja pienyritysten toiminnan hyvä tuntemus 3) Sidosryhmäjohtamisen osaaminen

 • Fiksu-yrittäjyys eli mikro- ja pienyritysten kannattavuuden elementit
 • MIkrokasvu eli paikallisten pienyritysten laajentuminen naapurimaakuntiin
 • Paikkalisen lobbauksen tehostaminen poliittisten päätöksenteijöiden suuntaan

Sami Johansson

E-sport- ja pelikeskuksen uudella toimialalla ”pioneerina” Keski-Suomen osalta.

Aiempi kokemus toisista yhdistysten hallituksissa toimimisesta, sekä innovatiivisuuden tuoreen yrittäjän näkökulmasta.

 • Yrittäjyyden alkupolku ja sen haasteet
 • Tuoreiden yritysten tukeminen kriisissä
 • Käytännönläheisyys/paikallinen sopiminen > byrokratia

Haluaisin kehittää yrittäjyyttä erityisesti tuoreille yrityksille helpommaksi päästä käyntiin ja kriiseissä saada oikeudenmukaista kohtelua, eikä mustavalkoista syrjintää vain koska yritysasiantuntijat ja muut ”ammattilaiset” eivät jaksa perehtyä yksittäisiin tapauksiin yleisen tehokkuuden vuoksi. Oma yritykseni mm. joutunut tähän kuoppaan ja suoraan sanottuna rasistiselta touhulta jopa tuntuu ELY-keskukselta että myös TE-toimistoilta.Haluan tämän asennoitumisen julkisilla tahoilla muuttuvan, jotta meidän kaltaisia potentiaalisia kasvuyrityksiä uudella toimialalla ei julkisen sektorin toimesta kuihduteta vain koska luvut eivät olleet samalla tasolla kuin muilla vanhoilla jo menestyvillä yrityksillä.

Mikko Pitkänen

Työskentelen tuotekehitysprojektien parissa. Tuon mukanani 18 vuoden työkokemuksen innovaatio ja kehittämisrahoituksesta Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisesti koulutus sekä hyvinvointi & terveys ovat minua kiinnostavia toimialoja.

Olen ratkaisukeskeinen, idealisti ja rakennan ihmisten kanssa parempaa tulevaisuutta.

Meidän pitää tehdä rohkeasti kansainvälisen tason palveluita ja tuotteita. Minusta on tärkeä kannustaa jatkuvaa systemaattista kehittämistä ja parantaa yritysten asemaa rahoituksen & uuden osaamisen hankinnassa.

Reijo Kujala

Työskentelen kiinteistöpalvelu alalalla. Toisin hallitustyöhön pitkäaikaisen kokemuksen yrityselämästä ja hallitustyöstä.

1) Rakentava 2) määrätietoinen 3) yhteistyökykyinen

Isossa kuvassa edunvalvonta. Arjessa edistää yrittäjien keskinäistä verkostoitumista, luoda hyvinvointia vähentämällä yrittäjyyden esteitä. Enemmän keskinäistä tukea, vähemmän ratkaisemattomia asioita.

Kaisa Lammi

Teemme työympäristösuunnittelua yrityksiin ja sisustussuunnittelua koteihin. Missiomme on luoda toiminnallisia ja tyylikkäitä tiloja, joissa on helppo viihtyä. Lisäksi toimimme Kinnarps toimisto- ja julkitilakalusteiden jälleenmyyjänä Keski-Suomen alueella. Olen ollut Jyväskylän Yrittäjien hallituksessa kahden vuoden ajan ja nyt hakemassa jatkokaudelle. Näinä kahden vuoden aikana olen päässyt näkemään monipuolisesti hallitustyöskentelystä ja haluaisin jatkaa vasta aloitettua matkaa, sillä uskon pitkäjänteisen työn ja sitoutumisen tuottavan parhaimmat tulokset.

Olen luotettava tiimipelaaja ja teen sen minkä lupaan. Suhtaudun asioihin positiivisesti ja innostun helposti uusista ideoista. Aito halu päästä kehittämään ja vaikuttamaan yrittäjien asioissa.

Erilaiset verkostot ovat yrittäjyyden edellytys. Haluaisinkin olla mukana yhdistämässä yrittäjiä ja edistämässä yrittäjien hyvinvointia sekä näin tukemassa erilaisia yrityksiä.

Joel Hujala

Haen mukaan ensisijaisesti hallituspartnerina, eli hyvän ja tehokkaan hallitustyön puolestapuhujana. Olen mukana Hallituspartnerit Keski-Suomen hallituksessa. Päivätyöni on tällä hetkellä ICT-yhtiö Valtti Kumppanit Oy:ssä ja sen lisäksi työskentelen sivutoimisesti peliyhtiö Snowhound Oy:ssä, jossa olen myös perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja.

1) Pitkä yrittäjätausta, ensimmäinen oma yritys Jyväskylässä 90-luvulla. 2) Hallitustyöosaaminen 3) Digiajan ohjelmisto- ja työkaluosaaminen

 • Yrittäjien osaamisen kehittäminen
 • Yhteistyö yritysten välillä
 • Sosiaaliset kontaktit

Oletko sinä uusi hallituksen jäsen? Voit asettua ehdolle hallitukseen ennakkoon tai kokouksessa.

 • Haluat vaikuttaa yrittäjien asioihin ja olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa on hyvä yrittää
 • Haluat keskustella yrittämiseen liittyvistä asioista toisten yrittäjien kanssa ja kertoa yrittämisestä myös muille
 • Olet käytettävissä silloin kun tarvitaan yrittämisen asiantuntijaa
 • Haluat edistää yrittäjyyttä
 • Olet yhteistyökykyinen

Monenlaisia osaajia tarvitaan

Jyväskylän Yrittäjien hallituksessa löytyy jokaiselle omien vahvuuksien mukaisia tehtäviä ja vastuualueita. Hallituksessa pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja tekemään hallistustyötä oman osaamisesi pohjalta. Hallituksessa on paikkoja niin someosaajille kuin sihteerille tai tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille. Joku on vahvimmillaan ihmisten kanssa ja joku toinen virallisien tekstien kirjoittamisessa.

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen:

Puheenjohtajajaksi https://link.webropolsurveys.com/S/C67D098FC9C6029C

Hallituksen jäseneksi https://link.webropolsurveys.com/S/B7BC56B513AB513C

Lisätietoja syyskokouksesta ja hallituspaikoista antaa puheenjohtaja Jari Parkkisenniemi, p. 050 355 5087, jarip@aprender.fi. Voit tutustua tämän hetken hallituksen jäseniin täällä.

Ilmoittaudu mukaan syyskokoukseen: https://www.lyyti.fi/reg/Jyvaskylan_yrittajien_syyskokous2020