26.8.2020 klo 12:46
Uutinen

K-P.n Yrittäjät: yksityiset terveyspalvelujen tuottajat nopeuttamaan koronatestauksia

Kunnat ja kuntayhtymät voisivat hankkia koronan testauspalveluita yksityisiltä terveyspalveluiden tuottajilta joko palveluseteleillä tai ostopalveluina

Suomessa pystyttiin purkamaan koronapandemian takia asetettuja rajoitteita ja siirtymään vaiheittain ns. normaalielämään alkukesästä, kun pandemian leviäminen saatiin toistaiseksi hallintaan.

Kesälomien jälkeen on tapahtunut huolestuttavaa kehitystä – koronatartuntojen määrä on ollut nopeassa kasvussa. Koronatesteillä on Suomen valitsemassa koronastrategiassa keskeinen rooli. Tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti selville sairastuneet ja taudin levittäjät sekä eristää ja hoitaa heidät.

Kansallisena tavoitteena on, että koronatestiin (COVID-19) pääsee vuorokauden kuluessa oire-epäilyjen ilmenemisestä.

Suomella ei ole varaa siihen, että koronapandemian toinen aalto johtaa maan uudelleen ”sulkemiseen” eli kovien rajoitustoimien uudelleen käyttöönottoon. Julkisella sektorilla, käytännössä kunnilla, on vastuu koronatestien järjestämisestä.

Kyseiset testit ovat kansalaisille maksuttomia silloin, kun julkinen sektori vastaa niiden järjestämisestä ja päättää testiin pääsyn kriteereistä. Kesälomien jälkeen kunnilla ja kuntayhtymillä on ilmennyt suuria haasteita testien järjestämisessä ja tuottamisessa. Testeihin pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä – useiden päivien ja jopa viikon mittaisia.

Kunnat ja kuntayhtymät voisivat hankkia testauspalveluita yksityisiltä terveyspalveluiden tuottajilta joko palveluseteleillä tai ostopalveluina. Näin on jo joillakin alueilla tehty.

Yksityisillä alan toimijoilla on vapaata kapasiteettia jopa tuhansien näytteiden ottoon ja analysointiin vuorokaudessa. Yksityisten testauspalveluiden tuottajien hyödyntäminen mahdollistaisi asetetun tavoitteen saavuttamisen ja testiin pääsisi vuorokauden sisällä. Tämä olisi todella tärkeää, jotta voimme estää koronaviruksen leviämisen uudelleen – ja siten estää rajoitustoimien uudelleen käyttöönoton.

Valtio on luvannut korvata kunnille täysimääräisesti koronapandemian aiheuttamat lisäkustannukset.

Testauspalveluiden hankkiminen ei siten rasita kuntien taloutta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vetoaa alueen sairaanhoidon tuottajiin, että ne selvittäisivät pikaisesti mahdollisuudet hyödyntää myös yksityisten yritysten edellytykset tuottaa testauspalveluita omalla alueellaan. Erityisesti Kunnalla on vastuu siitä, että tavoite testiin pääsemisestä saavutetaan.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 26.8.2020

Lisätietoja:
Kimmo Hanhisalo, puheenjohtaja p. 010 2390 850

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja 0500 561 145

Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja 0400 689 864

Jarmo Nahkala, varapuheenjohtaja 0400 767 117

Muita kiinnostavia aiheita