K-P:n Yrittäjät esittää lisätoimia suhdannetilanteen lievittämiseksi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus käsitteli 12.10.2023 akuutteja yrittäjien edunvalvonta-asioita ja esittää suhdannetilanteen lievittämiseksi huomioita ja erilaisia toimenpiteitä. Yritysten luottamusmittarit ennakoivat kituliaita lähikuukausia ja korot ovat yhä aivan liian korkealla Suomen taloudelle.

Rakennusteollisuus painii kannattavuusongelmissa, jotka johtuvat korkojen nopeasta noususta, korkealle jääneistä rakennuskustannuksista sekä asuntokysynnän heikkoudesta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on huolissaan rakennusalan tilanteesta.

Suomen hallituksen päätös laskea varainsiirtoveroa lokakuun puolivälistä lähtien sekä ensiasunnon hankinnan verovapauden poistuminen vuodenvaihteessa, nähdään hyvinä apukeinoina.

  • Nämä päätökset tuovat asuntomarkkinoille lisäkysyntää loppuvuodelle, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala. Hallitus voisi helpottaa tilannetta vielä entisestään täsmätoimilla, kuten aikaistamalla suunniteltuja infrahankkeita, Nahkala lisää.

Asuntolainan korkovähennyksen palauttaminen nähdään tärkeänä. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ei suositellut keväällä 2023 asuntolainan korkovähennystä palauttamista siksi, että se kannustaisi velkaantumiseen, pienentäisi valtion verotuloja, hyödyttäisi ensisijaisesti suuri- ja keskituloisia sekä kasvattaisi entisestään epäsuhtaa, joka vallitsee omistusasumisen verokohtelussa vuokra-asumiseen nähden. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on eri mieltä.

  • Asuntolainan korkovähennys tulisi palauttaa välittömästi, koska se toimisi taloudellisen elvytyksen välineenä, toteaa Nahkala. Se antaa ihmisille enemmän käteistä käytettäväksi ja kannustaa kulutusta ja investointeja.

Myös eräitä muita veromuutoksia, kuten kotitalousvähennystä tulisi laajentaa välittömästi. Lisäksi korkotukivaltuuden tasoa voisi korottaa vuodelle 2024, ARA-tuotannon lisäämiseksi.

K-P:n Yrittäjien hallitus ehdottaa myös koulujen kesälomien siirtoa. Jos lomien aloitusta siirrettäisiin eteenpäin, koululaisten kesälomat käynnistyisivät juhannusta edeltävällä viikolla. Samalla elokuusta tulisi kokonaan lomakuukausi. Nykyään koulujen kevätlukukausi päättyy touko–kesäkuun vaihteessa ja syyslukukausi käynnistyy suurimmassa osassa kuntia jo elokuun toisella viikolla. Koululaiset työllistyvät lomillaan usein matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä.

  • Suomalainen työ ja yrittäjyys hyötyisivät, kun kotimaan matkailukausi pitenisi loppukesään. Lomakauden pidentäminen kohti elokuun loppua on koko Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvylle merkittävä asia, toteaa Nahkala.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on erittäin huolissaan maaseudun pienten yritysten tulevaisuudesta ja tulevista investointi- ja kehittämistukien leikkauksista. Suunniteltu leikkaus koskee erityisesti maaseudulla, 1-10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Suurten leikkausten on määrä ajoittua alkuvuoteen 2025.

Määrärahan leikkaukset sisältävät myös yleisiä maaseudun kehityshankkeita kuten laajakaista-verkon laajentamista. Säästöt alkavat purra jo muutaman kuukauden kuluttua. Vuoden 2024 alusta valtiovallan päätöksellä karsitaan pois pienten yritysten konsultointiin varatut määrärahat.

  • Pienelle yritykselle tuen puuttuminen saattaa merkitä investoineista luopumista, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä. Näiden konsultointiin varattujen määrärahojen avulla, yritys on voinut osittain kustantaa erilaisia tulevaisuuden suunnitelmia kuten yritysten sukupolvenvaihdokseen liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä, Järkkälä lisää.

Valtio ja EU ovat yhdessä tukeneet Suomen pienten yritysten kehittämistä ja investointeja sadoilla miljoonilla euroilla. Maaseudulle tarkoitettua kehittämis- ja investointitukea leikataan siis 138 miljoonaa euroa. Vastaavasti EU:n tukipotti laskee. Näin ollen yritysten ja yleisen maaseudun kehittämisen tuki laskee jopa 240 miljoonalla eurolla vuodessa.

K-P:n Yrittäjien hallitus toteaa että, huolimatta hallitusohjelmassa asetetuista myönteisistä tavoitteista, toimenpiteet yritysten kehittämis- ja investointitukien leikkaamiseksi ovat ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa ja käytännössä estävät asetettujen tavoitteiden toteutumisen erityisesti pienissä maaseutuyrityksissä.

  • Valtakunnallisesti uhattuna voivat olla jopa sadat jolleivat jopa tuhannet uudet työpaikat. Lisäksi jos maatalousyrittäjien toimintamahdollisuuksia heikennetään ja yritystoimintoja loppuu, niillä voi olla vaikutusta myös huoltovarmuuteen, Järkkälä toteaa.

K-P:n Yrittäjien hallitus esittää myös tutkittavaksi, olisiko palvelusetelijärjestelmää mahdollista laajentaa erilaisten yrityskohtaisten konsulttipalvelujen tms. asiantuntijapalvelujen hyödyntämiseen.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry. hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767 117 jarmo.nahkala@hyotykuorma.fi
Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145 mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Teemme aktiivista työtä yrittäjien ja yrittäjyyden eteen. Jäsenyrittäjiä on toimialueella n. 2 300 ja paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä 23, joissa yli 200 luottamushenkilöä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa