25.1.2018 klo 19:31
Uutinen

K-P:n Yrittäjät: Työmarkkinareformi olisi paljon tehokkaampi kuin aktiivimalli

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus:
Työttömyyden hoitamisessa työmarkkinareformi olisi paljon tehokkaampi kuin aktiivimalli

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus kokoontui Kokkolassa 25.1.2018. Yrittäjien hallitus otti kantaa hallituksen esittämään työttömyysturvan aktiivimalliin. Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1.1.2018.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus toteaa, että hallitusohjelman työttömien työllistämiseen liittyvä tavoite on oikea. Suomen työttömyysturvajärjestelmä on passivoiva päinvastoin kuin Euroopan maissa keskimäärin. Naapurimaissamme työttömiltä edellytetään huomattavaa aktiivisuutta työnhaussa työttömyysturvan edellytyksenä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät katsoo, että työttömyysturva ei voi olla vastikkeetonta vaan työttömien on itse osoitettava nykyistä suurempaa aktiivisuutta työnhaussa. On arvioitu, että aktiivimallin ansiosta saadaan tuhansia uusia työpaikkoja. Työntekeminen on aina hyödyllisempää kuin työttömyys.

Yrittäjät katsovat, että aktiivimallia tulee kuitenkin kehittää niin, että työvoimapalveluita lisätään ja maan eri osissa tapahtuvaa työnhakua helpotetaan. On myös kannustettava työttömiä siihen, että työn perässä muutetaan toiselle paikkakunnalle, mikäli omalta paikkakunnalta ei töitä löydy. On muistettava, että työn perään on lähdetty ennenkin ja mm. 1960-1979 välisenä aikana Ruotsiin muutti noin 300 000 suomalaista. Ei liene kohtuutonta edellyttää, että työtön pyrkisi Suomessa työllistymään siellä, missä työtä on tarjolla. On alueita, joissa on korkea työttömyys, mutta toisaalta alueita, joissa on työvoimapula. Kohtaanto -ongelma on monilla toimialoilla arkipäivää. Työllistymistä tulee helpottaa koulutuspalveluita lisäämällä. Työttömien osaamista tulee kehittää niin, että työttömillä on parempia valmiuksia ottaa vastaan uuden tyyppistä työtä.

Suomen työttömyysongelma ei ratkea ilman työmarkkinoiden reipasta uudistamista. Sipilän hallitus ei ole tehnyt sellaisia työmarkkinoiden reformeja, joilla vaikutettaisiin rakenteellisen työttömyyteen. Työmarkkinoita tulee uudistaa lainsäädäntömuutoksilla. Suomen työmarkkinajärjestelmä on hyvin jäykkä, eikä niihin ole saatu luotua sellaisia joustoja, joilla vaikutettaisiin työllisyysasteen nostamiseen. Suomen työllisyysaste on merkittävästi alempi kuin kilpailijamaissamme. Työmarkkinoiden joustoilla ja paikallisella sopimisella olisi työttömyyden vähentämiseen ratkaiseva vaikutus.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallituksen puolesta

Lisätietoja:
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo p. 040 5500 875
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561145