10.4.2018 klo 08:16
Uutinen

Kaikilla pitää olla mahdollisuus sopia työajoista

Hallituksen pitää uudistaa työaikalakia, jotta kaikilla yrityksillä ja työntekijöillä on mahdollisuus halutessaan sopia työajoista paikallisesti. Suomen Yrittäjät edellyttää, että hallitus toimii ohjelmansa mukaisesti eikä taivu ay-liikkeen painostuksen alla. Akava ja SAK uhkailivat maanantaina toimilla, jos hallitus ei taivu niiden tahtoon työaikalain uudistamisessa.

SAK väittää tiedotteessaan (9.4.), että paikallista sopimista koskevaa valvontavelvollisuutta ei ole muilla kuin työehtosopimusosapuolilla.

– SAK antaa virheellistä tietoa. Laissa on säädetty, että työsuojeluviranomaiset valvovat työlainsäädännön ja yleissitovien työehtosopimusten noudattamista. Työaikalain mukaan valvonta ulottuu myös paikallisiin sopimuksiin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– On erikoista, että palkansaajapuoli uhkailee, jos hallitus tekee ratkaisun, joka parantaa työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, hän ihmettelee.

Paikallisen sopimisen laajentaminen parantaisi työllisyyttä

Työaikalain uudistaminen on tärkeää yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden vuoksi. Tuoreen Yrittäjägallupin (Kantar TNS 2-3/18) mukaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 59 prosenttia sanoo työllistävänsä enemmän, jos ne voisivat sopia enemmän paikallisesti työajoista.

Vain 10 prosenttia yrityksistä hyväksyy sen, että työajoista saisi sopia vain ammattiliittoon kuuluvan luottamusmiehen kanssa. Yli kymmenen työntekijää työllistävistä luottamusmiehen hyväksyy ainoaksi sopijaksi vain 5 prosenttia. Yrittäjät edellyttää, että työajoista sopiminen on mahdollista paitsi luottamusmiehen myös koko henkilöstön tai sen edustajan kanssa.

– Jos sopija voi olla vain luottamusmies, se on järjestäytymättömien yritysten ja työntekijöiden syrjintää. Se estää sopimisen ylivoimaisessa valtaosassa yrityskenttää. Se olisi kestämätön tilanne, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen muistuttaa, että luottamusmiesjärjestelmä on käytössä vain joissakin tuhansissa suomalaisissa yrityksissä. Työnantajayrityksiä on lähes 90000, joten valtaosa toimii ilman luottamusmiehiä. Myös enemmistö järjestäytyneistä yrityksistä toimii ilman luottamusmiestä, joka on lähtökohtaisesti liiton edustaja työpaikalla.

Paikallinen sopiminen ei ole juuri edennyt

Yrittäjien arvion mukaan paikallinen sopiminen ei edennyt kilpailukykysopimuksen perusteella juurikaan. Paikallisen sopimisen eteneminen on ollut vaatimatonta myös syksyllä 2017 alkaneella neuvottelukierroksella. Siksikin on nyt tärkeää, että sopimista edistetään työaikalaissa ja annetaan kaikille yrityksille ja työntekijöille mahdollisuus sopia työehtosopimuksen sisältämistä työaikajoustoista.

Lisätietoja:
Yrittäjägallup: https://www.yrittajat.fi/uutiset//572845-tutkimus-yritykset-tyollistaisiv…
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.