26.3.2021 klo 11:38
Uutinen

Kannanotto: Liikkumisrajoitukset ravintolasulun kanssa tuhoavat Lapin pääsiäissesongin

Lapin pääsiäissesonki romahtaa lähes täysin, jos hallituksen lakiesitys liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta tulee voimaan.

Hallitus on antanut lakiesityksensä eduskunnalle liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Tarkoituksena on saada laki voimaan mahdollisimman nopeasti – mahdollisesti jo 1.4. alkaen. Voimaan tullessaan laki (ja hallituksen antama asetus) estäisi rajoitusalueilta, pääkaupunkiseudulta ja Turusta, matkustamisen Lappiin ja muualle Suomeen lomanviettotarkoituksessa. Käytännössä seurauksena olisi Lapin matkailulle elintärkeän pääsiäissesongin lähes totaalinen romahtaminen, kun samanaikaisesti ravintoloiden liiketoiminta on estetty ravintolasululla.

Poikkeuksena rajoitustoimille on esitetty Metsähallituksen ylläpitämien autio- ja päivätupien aukipitämistä. Terveysturvallisuuden näkökulmasta valvomattomat olosuhteet autio- ja päivätuvissa ovat ristiriidassa ravintoloiden totaaliseen sulkuun nähden. Hiihtokeskuksissa ja muilla ulkoilualueilla sijaitsevissa ravintoloissa on hyvät edellytykset toimia terveysturvallisestiviranomaisten ohjeita noudattaen ja viranomaisten valvomana.

Liikkumisrajoitukset johtavat käytännössä myös majoitusvarausten peruuntumiseen merkittävältä osaltaan vuokramökeissä ja hotelleissa talvisesongin viimeisten viikkojen aikana. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitystä tulisi korjata siten, että matkustaminen rajoitusalueilta olisi mahdollista myös lyhytaikaisesti vuokrattuun mökkiin tai muuhun vapaa-ajan majoitustilaan. Valtion tulisi rajoituspäätöksiä tehdessään samalla päättää elinkeinotoiminnan estämisestä yrityksille aiheutuvien menetysten täysimääräisestä korvaamisesta.

Lapin matkailun vaikean tilanteen helpottamiseksi aluehallintoviranomaisille tulisi myöntää toimivaltuudet yhdessä paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten kanssa päättää kuntakohtaisesti poikkeukset totaaliseen ravintolasulkuun. Lapissa useiden kuntien hyvä tartuntatilanne ja yritysten valmiudet koronaturvalliseen toimintaan, mahdollistaisivat ravintoloiden aukipitämisen tai vähintäänkin terassimyynnin sallimisen viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Lapin Yrittäjät ry:n hallitus

Muita kiinnostavia aiheita